Веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради
12000, Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104, тел. 8(04131)3-16-14, 3-22-60, 3-11-22, 3-23-46, crda@i.ua
Історія Загальна характеристика Район у світлинах Інвестиції Анонси подій Інтернет-приймальня November 29th 2021 | 01:56

Пошук по сайту

Опитування
Чи підтримуєте Ви перейменування вулиць, назви яких пов"язані з періодом радянської України та СРСР
повністю
потрібно розглядати кожен випадок окремо
не підтримую
все одно
Порядок створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

 

Згідно ст. 1 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” ОСББ – це юридична особа, створена власниками для сприяння використання їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна.

Основними перевагами створення об’єднання є те, що мешканці мають можливість:

- Створити власну управлінську структуру для вирішення проблем утримання будинку та прибудинкової території.

- Отримати у власність земельну ділянку, на якій розташований будинок, а також прибудинкову територію.

- Самостійно визначати кошторис утримання свого житла, розмір внесків на утримання будинку.

- Обирати на конкурсній основі виконавців житлово-експлуатаційних послуг для покращання якості утримання будинку та скорочення загальних витрат.

- Контролювати якість робіт у будинку.

- Покращити фізичний стан будинку та умови проживання у ньому, самостійно визначати черговість проведення поточного ремонту.

- Контролювати використання коштів за послуги з утримання будинку та прибудинкової території.

- Після прийому будинку на свій баланс здавати в оренду допоміжні приміщення і скеровувати ці кошти на покращення технічного стану житла.

Крок перший: попередня консультація.

Перш за все, особи що вирішили створити об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (надалі – ОСББ), можуть звернутися за попередньою консультацією щодо можливості створення та роботи ОСББ в відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

Відповідальна особа: Кайданюк Іван Володимирович – начальник відділу житлово- комунального господарства райдержадміністрації, тел. роб. 32-4-53, моб. 0982532279.

Адреса: смт. Червоноармійськ, вул.. Леніна, 123, 3-й поверх, каб. № 304.

Прийом: щодня (крім суботи та неділі) з 8.00 год. до 17.00 год.

Крок другий: створення ініціативної групи, підготовка до установчих зборів ОСББ.

Членами ОСББ можуть бути:

- фізичні особи, які є власниками квартири (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку;

- юридичні особи (фірми, приватні підприємства тощо), які є власниками квартири (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку.

Не можуть бути членами ОСББ:

- мешканці будинку, які живуть у неприватизованих квартирах на пiдставi виданих їм ордерів;

- особи, котрі орендують приміщення.

З метою здійснення організаційно-підготовчої роботи по створенню ОСББ з-поміж власників квартир можна обрати, так звану “ініціативну групу” хоча б з трьох осіб.

На ініціативну групу покладається вирішення таких завдань:

1) попередня оцінка економічного стану будинку – тобто необхідно порівняти обсяг платежів по квартирній платі, які сплачують щомісячно мешканці, з реальною собівартістю обслуговування будинку житловою організацією.

Розшифровані платежі по квартплаті можна взяти у ЖРЕП, а також довідатись про послуги, які надаються щомісячно, та їх вартість.

Якщо в результаті оцінки стану будинку буде зрозумілим, що загальний обсяг платежів мешканців значно перевищує реальну потребу у послугах і може бути скорочений, то це дає ініціативній групі підстави переконливо агітувати за створення ОСББ

Увага! При цьому слід пам’ятати і про осіб, які мають пільги та субсидії по сплаті квартплати.

2) збір інформації про:

- власників квартир (ксерокопії свідоцтв про право власності на квартиру, розмір належної їм площі);

- власників нежитлових приміщень (ксерокопії свідоцтв про право власності на приміщення, розмір належної їм площі) та орендарів таких приміщень;

- кількість неприватизованих квартир;

- кількість мешканців будинку, що мають пільги, субсидії.

Якщо попри всі зусилля не вдається з’ясувати власників деяких квартир (з причин їх довгої відсутності, неможливості зв’язатися, тощо), то як виняток, можна скористатися даними паспортиста ЖРЕПу.

3) підготовка проектів наступних документів для проведення установчих зборів:

- Статуту ОСББ (копії проекту статуту можна роздати власникам житлових і нежитлових приміщень будинку для ознайомлення перед установчими зборами);

- протоколу установчих зборів;

- список реєстрації учасників установчих зборів, який включає таблицю обрахунку частки участі в об’єднанні. Частка кожного члена ОСББ розраховується як відношення загальної площі квартири (нежитлового приміщення) до загальної площі всіх житлових і нежитлових приміщень будинку. Розмір частки кожного власника визначає його участь в загальних витратах на утримання будинку і прилеглої території.

Увага! Площа місць загального користування до розрахунку не береться.

4) підготовка пропозицій щодо членів правління ОСББ, ревізора, кандидатури уповноваженого для проведення державної реєстрації.

5) організація і проведення установчих зборів ОСББ.

Крок третій: проведення установчих зборів.

1.Повідомлення про проведення установчих зборів.

Про проведення установчих зборів ініціативній групі необхідно письмово повідомити усіх власників житлових та нежитлових приміщень будинку за 14 днів до дати проведення (можна розклеїти оголошення про збори на під’їздах, рознести особисто по квартирах, розіслати поштовим відправленням).

В письмовому повідомленні, як правило, зазначають місце, дату, час проведення зборів та пропонований перелік питань порядку денного зборів.

Запрошують на установчі збори також працівників управління житлово-комунального господарства районної ради.

2. Реєстрація учасників установчих зборів.

З метою визначення кворуму у день проведення зборів ініціативна група може провести письмову реєстрацію присутніх учасників зборів (див. вище крок 2).

Для цього кожен присутній власник житлового чи нежитлового приміщення ставить підпис у списку реєстрації учасників установчих зборів навпроти свого імені.

3. Визначення кворуму.

Кворум – це достатня для прийняття рішень кількість присутніх на зборах власників житлових чи нежитлових приміщень.

Кворум наявний за умови присутності на зборах більше 50 відсотків власників приватизованих квартир, нежитлових приміщень (50% +один голос).

Приклад: В будинку є 50 приватизованих квартир, уповноваженими власниками яких згідно свідоцтв про право власності на житло виступають 50 осіб, та 10 неприватизованих квартир, в яких прописано 40 осіб. Нежитлових приміщень немає.

Для наявності кворуму на установчих зборах, тобто можливості створити ОСББ, необхідна присутність 26 уповноважених власників квартир (тобто 50 :2 + 1 власник).

Увага! Мешканці неприватизованих квартир чи орендарі приміщень не враховуються при визначенні кворуму та не можуть брати участь у голосуванні, але мають право бути присутніми на зборах.

4. Обрання голови установчих зборів.

За наявності кворуму керівник ініціативної групи відкриває засідання установчих зборів та пропонує обрати голову і секретаря зборів.

Для обрання голови та секретаря необхідна підтримка більшості присутніх власників або їх уповноважених осіб (50% +1). Кожен учасник зборів має один голос незалежно від належної йому площі.

Приклад: якщо кворум сформований за присутності 26 власників квартир, то для обрання голови і секретаря зборів достатньою буде підтримка 14 з присутніх осіб (тобто 26:2+1)

5. Процедура затвердження порядку денного зборів та голосування.

Після обрання голови та секретаря, обраний голова установчих зборів пропонує проголосувати за порядок денний установчих зборів.

Для затвердження порядку денного необхідно 2/3 голосів учасників установчих зборів.

Приклад: знову ж таки при присутності 26 уповноважених власників квартир для затвердження порядку денного необхідною є підтримка 17 осіб (тобто 26:3*2).

Після затвердження порядку денного, голова установчих зборів переходить до розгляду питань порядку денного.

Для прийняття рішення по кожному питанню необхідно підтримка 2/3 голосів учасників установчих зборів.

Приклад: знову ж таки при присутності 26 уповноважених власників квартир, рішення з кожного питання порядку денного буде вважатись прийнятим, якщо “ЗА” проголосувала хоча б 17 осіб (тобто 26:3*2)

6. Питання порядку денного, які необхідно розглянути на установчих зборах:

1) Про створення ОСББ і затвердження його Статуту.

2) Про вибори голови та членів правління об’єднання, ревізора ОСББ:

2.1. Для керівництва та організації поточної діяльності ОСББ обирається правління ОСББ, яке є виконавчим органом ОСББ і підзвітне загальним зборам ОСББ, а також голова правління.

Кількість членів правління в кожному випадку визначається індивідуально і складає, як правило, не менше 3-5 осіб

Приклад: визначення кількості членів може бути відбуватись за принципом, який полягає у включенні в члени правління 1 представника від 10 квартир або від 5 квартир.

Порядок обрання та відкликання голови, членів правління, їх кількісний склад та термін діяльності встановлюються Статутом ОСББ.

2.2. Також для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об’єднання обирається з числа членів ОСББ ревізор або приймається рішення про залучення аудитора.

3) Про вибір уповноваженого представника установчих зборів на здійснення дій, пов’язаних з реєстрацією ОСББ. Як правило, це голова зборів або голова правління.

4) Про визначення розміру частки кожного співвласника у витратах, зі створенням ОСББ. Йде мова про суму коштів, яку необхідно витратити для нотаріального посвідчення установчих документів, реєстрацію ОСББ, виготовлення печатки, штампу, відкриття рахунку тощо.

5) Інші питання.

За наслідками проведених установчих зборів оформлюється протокол зборів в 2-х примірниках, підписаний головою та секретарем установчих зборів.

1 примірник необхідно передати в управління державної реєстрації для проведення реєстрації, а 1 – залишається в документах ОСББ.

Крок четвертий: державна реєстрація ОСББ.

Державна реєстрація ОСББ проводиться у  державного реєстратора.

Адреса: смт. Червоноармійськ, вул.. Леніна, 123, 1-й поверх, каб. № 106.

Термін реєстрації: протягом 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів з дня подання документів.

Для реєстрації ОСББ уповноважена установчими зборами особа подає безпосередньо до відділу державної реєстрації наступні документи:

1. Реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію ОСББ.

Зразок цієї картки можна отримати безпосередньо при подачі документів в відділі державної реєстрації.

2. Оригінал протоколу установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення ОСББ та затвердження його статуту. (див. вище крок 3).

3. Два примірники оригіналу статуту ОСББ.

Статут повинен бути підписаний головою установчих зборів, а його підпис повинен бути посвідчений нотаріусом.

Для посвідчення підпису голова установчих зборів повинен особисто прийти до нотаріуса та пред’явити паспорт громадянина України. (Послуга платна).

4. Список членів об’єднання.

      Державна реєстрація ОСББ є безкоштовною.

Після реєстрації об’єднання у відділі державної реєстрації видається свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ.

На цьому можна вважати державну реєстрацію завершеною.

Державний реєстратор протягом 2 днів з дня реєстрації зобов’язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки форми №6 про юридичну особу (ОСББ).

Крок п’ятий: отримання довідки у Червоноармійському відділі статистики про включення до ЄДРПОУ.

Адреса: смт. Червоноармійськ, вул. Леніна, 113, 2-й поверх.

Термін розгляду та прийняття рішення: 3 дні з дня подачі документів.

Без довідки відділу статистики ОСББ не зможе виготовити печатку, відкрити банківський рахунок тощо.

Для отримання довідки відділу статистики про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій і установ (ЄДРПОУ) необхідно подати наступні документи:

1. ксерокопію свідоцтва про державну реєстрацію (оригінал свідоцтва необхідно мати при собі для звірки).

2. облікову картку (видається і заповнюється безпосередньо у відділі статистики).

Доцільним є окрім оригіналу довідки замовити виготовлення і її завірених копій (2-3 екземпляри). Завірена копія має силу нотаріально посвідченої. Така копія знадобиться, зокрема, для отримання дозволу на виготовлення печаток та штампів, відкриття рахунку тощо.

Увага! Крім цього, обов’язково працівнику відділу статистики необхідно пред’явити:

1) оригінал статуту ОСББ – для звірки видів діяльності.

2) оригінал протоколу установчих зборів – для підтвердження повноважень особи, що буде подавати документи (уповноваженого представника).

Крок шостий: реєстрація в податковій інспекції та внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових організацій.

Орган, що приймає рішення: Червоноармійське відділення Вол.Волинської МДПІ.

Адреса: смт. Червоноармійськ, вул. К.Маркса, 12, 2-й поверх.

Термін: до 10 календарних днів з дня отримання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

Видача довідки про взяття на облік у податковій інспекції (форма 4-ОПП) здійснюється при умові написання заяви та пред’явлення уповноваженим представником ОСББ наступних документів:

- оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію; документу, що посвідчує особу (паспорт); - документа, що підтверджує повноваження особи – тобто оригіналу протоколу установчих зборів ОСББ.

Внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових організацій або установ дозволяє здавати податкову та бухгалтерську звітність за спрощеною формою один раз на квартал.

Перелік документів, які подаються:

1. реєстраційна заява за формою № 1-ОПП;

2. завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію;

3. копія зареєстрованого статуту ОСББ;

4. копії паспорту голови правління ОСББ.

5. документ, що підтверджує повноваження особи – тобто оригінал протоколу установчих зборів ОСББ.

6. реєстраційна заява про включення в Реєстр неприбуткових організацій за формою № 1-РН.

Рішення готується у 2 примірниках – перший надається уповноваженому представнику ОСББ, а другий залишається в органі податкової служби.

Крок сьомий: отримання дозволу на виготовлення печатки і штампу.

Орган, що приймає рішення: Червоноармійський РВ УМВС в Житомирській області.

Адреса: смт. Червоноармійськ, вул. Леніна, 22.

Перелік документів, які подаються уповноваженою особою:

1. заява, підписана уповноваженою особою;

2. оригінал та нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (єдиного зразка);

3. копія довідки головного управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; подається 1 екземпляр завіреної копії довідки, що була отримана в управлінні статистики;

4. нотаріально завірена копія статуту ОСББ;

5. два примірники зразків (ескізів) печаток і штампів, роздруковані на аркуші формату А4;

розробка і друк зразків печаток (штампів) здійснюється безпосередньо ліцензованими організаціями, що їх виготовляють.

В результаті оформлення дозволу уповноважена особа отримує оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи зі штампом дозвільної системи МВС на звороті та один екземпляр зразків (ескізів) печаток і штампів також з печаткою дозвільної системи МВС.

Отриманий екземпляр зразків (ескізів) печаток і штампів з печаткою дозвільної системи МВС залишається в ліцензованої організації, що безпосередньо виготовляє печатки.

Крок восьмий: реєстрація ОСББ в Пенсійному фонді.

             Орган, що реєструє: Районне відділення Пенсійного фонду.

Адреса: смт. Червоноармійськ, вул.. Леніна, 117

Термін: 3 дні з дня подачі документів.

Для реєстрації необхідно подати наступні документи:

1. Заява за формою (бланк заяви можна отримати безпосередньо при подачі документів у працівника, який приймає документи).

2. Завірені копії таких документів: свідоцтва про державну реєстрацію; протоколу установчих зборів; довідки відділу статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; статуту ОСББ.

При подачі документів уповноваженій особі необхідно пред’явити паспорт та оригінал документу, що засвідчує повноваження (тобто протоколу установчих зборів).

Крок дев’ятий: реєстрація у Вол. Волинській міжрайонній виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Термін розгляду: не пізніше наступного дня з дня подачі документів.

Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстратора (див. крок 4) Фонд реєструє ОСББ як страхувальника. Уповноважена особа отримує у Фонді повідомлення про взяття на облік страхувальників при поданні наступних документів:

- ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

- ксерокопії довідки управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ.

Крок десятий : реєстрація в центрі зайнятості.

Орган, що реєструє: районний центр зайнятості.

Термін розгляду: не пізніше наступного дня з дня подачі документів.

Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстратора центрі зайнятості реєструє ОСББ як страхувальника. Уповноважена особа отримує у центрі повідомлення про взяття на облік страхувальників при поданні наступних документів:

- ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

- ксерокопії довідки управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ;

- ксерокопії статуту ОСББ;

- ксерокопія паспорту керівника ОСББ.

Крок одинадцятий : відкриття рахунку в банку.

Розрахунковий рахунок ОСББ можна відкрити у будь-якому комерційному банку за розсудом правління при виборі банку варто врахувати вартість послуг банку за відкриття і обслуговування рахунку, вартість послуг за внесення готівки на рахунок тощо. Відкривати рахунок повинен особисто голова правління та при наявності головний бухгалтер.

Для відкриття рахунку необхідно подати наступні документи:

- заяву щодо відкриття рахунку за встановленими зразком з підписом голови правління та головного бухгалтера. Бланк заяви можна отримати безпосередньо в банку;

- нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

- нотаріально завірена копія статуту ОСББ;

- 2 примірники картки із зразками підписів керівника ОСББ (голови правління), бухгалтера (при наявності) та відбитком печатки ОСББ (зразки підписів повинні бути нотаріально завірені при відсутності посади головного бухгалтера в ОСББ на картці замість підпису головного бухгалтера ставиться помітка наступного змісту “посада головного бухгалтера не передбачена штатним розписом”);

- нотаріально завірена копія довідки про взяття на облік в ДПІ (форма 4-ОПП);

- копія довідки відділу статистики про включення до ЄДРПОУ (обов’язково необхідно пред’явити оригінал для завірення копії довідки уповноваженим працівником банку або подати, при наявності, 1 із екземплярів завіреної відділом статистики копії довідки, що була оформлена (див. крок 5));

- оригінал або копія протоколу установчих зборів, завірена печаткою ОСББ, а також при наявності посади головного бухгалтера – наказ про призначення на посаду головного бухгалтера;

 

- копія паспорту (сторінки 1-3 та 11) та копія ідентифікаційного коду голови правління та головного бухгалтера (при наявності такої посади);

- копія довідки про реєстрацію у Пенсійному фонді обов’язково необхідно пред’явити оригінал для завірення копії довідки уповноваженим працівником банку;

- копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (обов’язково необхідно пред’явити оригінал для завірення копії свідоцтва уповноваженим працівником банку).

Увага! Після відкриття банківського рахунку керівник ОСББ зобов’язаний протягом 3-х робочих днів повідомити про це податкову інспекцію (у банку Вам допоможуть оформити повідомлення). Внесення грошових коштів (у готівковій і безготівковій формах) на рахунок можливе відразу, а от видаткові операції – тільки після одержання банком корінця повідомлення про відкриття рахунку, завіреного печаткою ДПІ.

 


Цікаві факти

Пошук в Інтернеті

Шукати

Прогноз погоди

Статистика
сьогодні:
20
всього:
41892
перегл. сторінки:
174

Веб-портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України

Інтернет-представництво президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада