Веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради
12000, Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104, тел. 8(04131)3-16-14, 3-22-60, 3-11-22, 3-23-46, crda@i.ua
Історія Загальна характеристика Район у світлинах Інвестиції Анонси подій Інтернет-приймальня November 29th 2021 | 02:45

Пошук по сайту

Опитування


Відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Червоноармійського районного управління юстиції у Житомирській області інформує:

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                           Начальник відділу  державної реєстрації

                                                                                           актів цивільного стану реєстраційної

                                                                                           служби  Червоноармійського районного

                                                                    управління юстиції у Житомирській       

                                                                                           області

                                    Кунцова С.Р.

  29. 03.2013 року

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

щодо видачі свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану

 

1.

Суб’єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Червоноармійського районного  управління юстиції  у  Житомирській області

 Житомирська область, Червоноармійський район,

смт. Червоноармійськ, вул. К.Маркса,13, тел.32-2-76,  

Режим роботи: вівторок., четвер.,п`ятниця -  з 9.00 до 18.15 год.;  середа - з  9.00 до 20.00 год., субота - з              9.00-17.15 год.;  обідня перерва - з  13.00-14.00 год.

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

заява встановленої форми;

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості, або відомості, які підлягають зміні;

  інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті, крім тих, які знаходяться у володінні відділу або у володінні державних органів, від яких відділ має право їх витребовувати;

 документ, що підтверджує сплату державного мита  за видачу свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

3.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за адміністративну послугу

Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян  (0,34 грн.).

Державне мито сплачується через фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі до подання відповідної заяви.

Від сплати державного мита звільняються:

 громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

 громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

 інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

 інваліди I та II групи.

 

4.

Строк надання адміністративної

послуги

Видача суб’єкту звернення свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану здійснюється  при внесенні змін, доповнень, виправлень до актових записів цивільного стану чи складенні поновленого актового запису цивільного стану.

Строк розгляду заяви про внесення змін, доповнень, виправлень чи поновлення актових записів цивільного стану становить три місяці та може бути продовжений керівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у Житомирській області  не більше, ніж на три місяці.

 

5.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання суб’єктом звернення свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням чи поновленням актових записів цивільного стану.

 

6.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням чи поновленням актових записів цивільного стану безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану після ознайомлення з відомостями, що містяться у ньому та  відповідному актовому записі цивільного стану. Отримання свідоцтва засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення.

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 639 «Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби», Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито», Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів від 07.07.2012 № 811, зареєстрована в Міністерстві юстиції 20.09.2012 за № 1623/21935, Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджені наказом Міністерства юстиції від 13.01.2011 № 96/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції 14.01.2011 за № 55/18793, Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 № 3307/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за № 719/4940.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                      Начальник відділу  державної реєстрації

                                                                                       актів цивільного стану реєстраційної

                                                                                       служби  Червоноармійського районного

                                                                  управління юстиції у Житомирській       

                                                                                       області

                        Кунцова С.Р.
29. 03.2013 року

 

Інформаційна картка адміністративної послуги щодо видачі

свідоцтва про шлюб

 

1.

Суб’єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Червоноармійського районного  управління юстиції у  Житомирській області

 Житомирська область, Червоноармійський район, смт.Червоноармійськ, вул. К.Маркса,13,

тел.32-2-76,  

Режим роботи : вівторок., четвер.,п`ятниця -  з 9.00 до 18.15 год.;  середа - з  9.00 до 20.00 год., субота - з              9.00-17.15 год.;  обідня перерва - з  13.00-14.00 год.

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

заява про державну реєстрацію шлюбу (у разі представництва інтересів осіб, які бажають зареєструвати шлюб, - заява, на якій нотаріально засвідчено справжність підписів, та документ, що підтверджує повноваження представника);

рішення суду про зниження шлюбного віку (у разі звернення осіб віком 16-17 років);

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний);

документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;

документ, що підтверджує причину скорочення строку державної реєстрації шлюбу (у разі порушення суб’єктом звернення питання державної реєстрації шлюбу до спливу місячного строку).

 

3.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за адміністративну послугу

Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,85 грн.).

Державне мито сплачується через фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі до подання відповідної заяви.

Від сплати державного мита звільняються:

громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

інваліди I та II групи.

 

4.

Строк надання адміністративної

послуги

Видача суб’єкту звернення свідоцтва про шлюб здійснюється при державній реєстрації шлюбу.

5.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання суб’єктом звернення свідоцтва про шлюб.

 

6.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про шлюб безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану після ознайомлення з відомостями, що містяться у ньому та відповідному актовому записі цивільного стану. Отримання свідоцтва засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення.

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Сімейний кодекс України, Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 639 «Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби», Декрет Кабінету Міністрів України   від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито», Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів від 07.07.2012    № 811, зареєстрована в Міністерстві юстиції 20.09.2012 за № 1623/21935, Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції         від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010      № 3307/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за № 719/4940.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                           Начальник відділу  державної реєстрації

                                                                                           актів цивільного стану реєстраційної

                                                                                           служби  Червоноармійського районного

                                                                    управління юстиції у Житомирській       

                                                                                           області

                                    Кунцова С.Р.
29. 03.2013 року

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

щодо видачі свідоцтва про реєстрацію зміни прізвища,

імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу)

 

1.

Суб’єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження , режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Червоноармійського районного  управління юстиції у  Житомирській області

 Житомирська область, Червоноармійський район, смт.Червоноармійськ, вул. К.Маркса,13,

тел.32-2-76,  

Режим роботи : вівторок., четвер.,п`ятниця -  з 9.00 до 18.15 год.;  середа - з  9.00 до 20.00 год., субота - з              9.00-17.15 год.;  обідня перерва - з  13.00-14.00 год.

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

заява встановленої форми;

паспорт громадянина України, за винятком осіб віком 14-15років;

свідоцтво про народження та довідка з місця проживання,для осіб віком 14-15 років;

заява батьків (одного з батьків або опікуна чи піклувальника у випадках, передбачених частиною другою статті 295 Цивільного кодексу України(для осіб віком 14-15 років);

свідоцтво про народження;свідоцтво про шлюб, у разі перебування у шлюбі;свідоцтво про розірвання шлюбу, у разі коли шлюб розірвано;свідоцтва про народження дітей, у разі наявності малолітніх або неповнолітніх дітей;свідоцтво про зміну імені суб’єкта звернення, його батька чи матері, якщо воно було раніше змінено (за винятком випадків, коли суб’єктом звернення свідоцтво втрачено, а відповідний актовий запис знаходяться у володінні відділу або державних органів, від яких відділ має право його витребувати);

фотокартка;

документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію зміни імені, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

3.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за адміністративну послугу

Суб’єктом звернення сплачується державне мито у розмірі 0,3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (5,10 грн.) та 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян  (51 грн.) – при повторній зміні імені.

Державне мито сплачується через фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі до подання відповідної заяви.

Від сплати державного мита звільняються:

громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

інваліди I та II групи.

4.

Строк надання адміністративної

послуги

Видача суб’єкту звернення свідоцтва про зміну імені здійснюється у день проведення державної реєстрації зміни імені.

Заява про зміну імені розглядається відділом державної реєстрації актів цивільного стану у тримісячний строк, який може бути продовжений керівником відділу (найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної Головного управління юстиції) не більше, ніжна три місяці.

5.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання суб’єктом звернення свідоцтва про зміну імені.

6.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про зміну імені безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану після ознайомлення з відомостями, що містяться у ньому та у відповідному актовому записі. Отримання свідоцтва засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення.

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Цивільний кодекс України;

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові фізичної особи), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 915;

Постанова Кабінету Міністрів України від25.05.2011 № 639 «Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби»;

Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»;

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 24.12.2010 № 3307/5), зареєстровані у Міністерстві юстиції 28.12.2010 за № 1371/18666).

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                           Начальник відділу  державної реєстрації

                                                                                           актів цивільного стану реєстраційної

                                                                                           служби  Червоноармійського районного

                                                                      управління юстиції у Житомирській       

                                                                                           області

                                  Кунцова С.Р.

                                      29. 03.2013 року

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

щодо повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію акту

 цивільного стану

 

1.

Суб’єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Червоноармійського районного  управління юстиції у  Житомирській області

 Житомирська область, Червоноармійський район, смт.Червоноармійськ, вул. К.Маркса,13,  тел.32-2-76,  

       Режим роботи : вівторок., четвер.,п`ятниця -  з 9.00 до 18.15 год.;  середа - з  9.00 до 20.00 год., субота - з              9.00-17.15 год.;  обідня перерва - з  13.00-14.00 год.

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

Суб’єктом звернення подаються:

заява встановленої форми (безпосередньо або надсилається поштовим зв’язком);

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

документи, що підтверджують родинні стосунки з особою, відносно якої повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану;

документ, що підтверджує його повноваження  у разі представництва інтересів особи, щодо якої складено актовий запис цивільного стану;

документ, що підтверджує сплату державного мита, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

 

3.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за адміністративну послугу

Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян  (0,51 грн.).

Державне мито сплачується через фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі до подання відповідної заяви.

Від сплати державного мита звільняються:

 громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

 громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

 інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

 інваліди I та II групи.

 

4.

Строк надання адміністративної

послуги

Повторна видача суб’єкту звернення свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану здійснюється  у день його звернення до відділу.

5.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання  суб’єктом звернення повторно виданого свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану.

 

6.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Суб'єкт звернення отримує свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану безпосередньо у відділі за місцем звернення або у відділі за місцем проживання суб’єкта звернення.

Отримання свідоцтва засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення.

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Постанова Кабінету Міністрів України  від 25.05.2011 № 639  «Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби», Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито», Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів від 07.07.2012 № 811, зареєстрована в Міністерстві юстиції 20.09.2012 за № 1623/21935,

Правила заповнення бланків актових записів цивільного стану та свідоцтв, що видаються на підставі вчинених актових записів, у державних органах реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції 01.12.2003 № 148/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції 01.12.2003 за № 1100/8421, Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції  від 18.10.2000 № 52/5           (в редакції наказу Міністерства юстиції                від 24.12.2010 № 3307/5) зареєстровані у Міністерстві юстиції 18.10.2000 за № 719/4940.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                      Начальник відділу  державної реєстрації

                                                                                      актів цивільного стану реєстраційної

                                                                                      служби  Червоноармійського районного

                                                                  управління юстиції у Житомирській       

                                                                                       області

                              Кунцова С.Р. 29. 03.2013 року

 

Інформаційна картка адміністративної послуги щодо видачі

свідоцтва про розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя,

 яке не має дітей, а також з особами,  визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

 

1.

Суб’єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Червоноармійського районного  управління юстиції у  Житомирській області

 Житомирська область, Червоноармійський район, смт.Червоноармійськ, вул. К.Маркса,13,

тел.32-2-76,  

Режим роботи: вівторок., четвер.,п`ятниця -  з 9.00 до 18.15 год.;  середа - з  9.00 до 20.00 год., субота - з              9.00-17.15 год.;  обідня перерва - з  13.00-14.00 год.

 

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

у разі розірвання шлюбу  відповідно до статті 106 Сімейного кодексу України –

заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей (у разі представництва інтересів одного з подружжя другим з подружжя – нотаріально засвідчена заява або прирівняна до неї);

         паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

         свідоцтво про шлюб (за винятком випадків коли суб’єктом звернення свідоцтво втрачено, а відповідний актовий запис знаходиться у володінні відділу);

документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію розірвання шлюбу, або документ, що підтверджує право на звільнення  від сплати державного мита;

у разі розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України –

заява про розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України;

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

          копія рішення суду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім або недієздатним;

свідоцтво про шлюб (за винятком випадків коли суб’єктом звернення свідоцтво втрачено, а відповідний актовий запис знаходиться у володінні відділу);

документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію розірвання шлюбу, або документ, що підтверджує право на звільнення  від сплати державного мита.

 

3.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за адміністративну послугу

Суб’єкт звернення сплачує:

у разі державної реєстрації розірвання шлюбу відповідно до статті 106 Сімейного кодексу України - державне мито у розмірі 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян  (8,50 грн.);

у разі державної реєстрації розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України - державне мито у розмірі 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян  (0,51 грн.);

Державне мито сплачується через фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі до подання відповідної заяви.

Від сплати  державного мита звільняються:

громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

інваліди I та II групи.

 

4.

Строк надання адміністративної

послуги

Видача суб’єкту звернення свідоцтва про розірвання шлюбу здійснюється при державній реєстрації розірвання шлюбу.

 

5.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання суб’єктом звернення свідоцтва про розірвання шлюбу.

 

6.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про розірвання шлюбу безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану після ознайомлення з відомостями, що містяться у ньому та  відповідному актовому записі цивільного стану. Отримання свідоцтва засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення.

 

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Сімейний кодекс України, Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 639 «Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби», Декрет Кабінету Міністрів України    від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито», Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів від 07.07.2012     № 811, зареєстрована в Міністерстві юстиції 20.09.2012 за № 1623/21935, Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції        від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010       № 3307/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за № 719/4940.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                           Начальник відділу  державної реєстрації

                                                                                           актів цивільного стану реєстраційної

                                                                                           служби  Червоноармійського районного

                                                                      управління юстиції у Житомирській       

                                                                                           області

                                  Кунцова С.Р.

    29. 03.2013 року

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

щодо видачі свідоцтва про смерть

 

1.

Суб’єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Червоноармійського районного  управління юстиції у  Житомирській області

 Житомирська область, Червоноармійський район, смт.Червоноармійськ, вул. К.Маркса,13,

тел.32-2-76,  

Режим роботи : вівторок., четвер.,п`ятниця -  з 9.00 до 18.15 год.;  середа - з  9.00 до 20.00 год., субота - з              9.00-17.15 год.;  обідня перерва - з  13.00-14.00 год.

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

документ встановленої форми про смерть, виданий закладом охорони здоров’я або судово-медичною установою;

або рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час чи про оголошення її померлою;

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) пільгові посвідчення, військово-облікові документи померлого, паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) суб’єкта звернення (у разі їх наявності).

 

3.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за адміністративну послугу

Суб’єкт звернення   отримує свідоцтво про смерть безоплатно.

 

4.

Строк надання адміністративної

послуги

Свідоцтво про смерть  видається суб’єкту звернення   відділом державної реєстрації актів цивільного стану при проведенні державної реєстрації смерті.

5.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання суб’єктом звернення   свідоцтва про смерть.

 

6.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про смерть безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану після ознайомлення з відомостями, що містяться у ньому та відповідному  актовому записі про смерть. Отримання свідоцтва засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення.

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Декрет Кабінету Міністрів України       від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито», постанова Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 639 «Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби», Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції        від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010      № 3307/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за № 719/4940.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                           Начальник відділу  державної реєстрації

                                                                                           актів цивільного стану реєстраційної

                                                                                           служби  Червоноармійського районного

                                                                      управління юстиції у Житомирській       

                                                                                           області

                                Кунцова С.Р.

  29. 03.2013 року

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

щодо видачі свідоцтва про народження

 

1.

Суб’єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Червоноармійського районного  управління юстиції у  Житомирській області

 Житомирська область, Червоноармійський район, смт.Червоноармійськ, вул. К.Маркса,13,

тел.32-2-76,  

Режим роботи : вівторок., четвер.,п`ятниця -  з 9.00 до 18.15 год.;  середа - з  9.00 до 20.00 год., субота - з              9.00-17.15 год.;  обідня перерва - з  13.00-14.00 год.

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

заява встановленої форми, у випадках встановлених законом;

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства)суб’єкта звернення;

документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини;

документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини або медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу - у разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я;

документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини,медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, довідка з місця проживання дитини – у разі державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше;

документи, необхідні для визначення походження дитини від батьків,  передбачені статтями 121, 125, 135 Сімейного кодексу України.

 

3.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за адміністративну послугу

Суб’єкт звернення   отримує свідоцтво про народження безоплатно.

 

4.

Строк надання адміністративної

послуги

Свідоцтво про народження  видається суб’єкту звернення відділом державної реєстрації актів цивільного стану при проведенні державної реєстрації народження.

 

5.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання суб’єктом звернення свідоцтва про народження.

 

6.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про народження безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану після ознайомлення з відомостями, що містяться у ньому та відповідному  актовому записі про народження. Отримання свідоцтва засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення.

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Сімейний кодекс України, Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито», постанова Кабінету Міністрів від 25.05.2011      № 639 «Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби», Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 № 3307/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за № 719/4940.

 

 

 

 

Цікаві факти
За інформацією відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації станом на 05.01.2016 року у Реєстрі зареєстровано 17042 виборців

Пошук в Інтернеті

Шукати

Прогноз погоди

Статистика
сьогодні:
142
всього:
90293
перегл. сторінки:
1346

Веб-портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України

Інтернет-представництво президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада