Веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради
12000, Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104, тел. 8(04131)3-16-14, 3-22-60, 3-11-22, 3-23-46, crda@i.ua
Історія Загальна характеристика Район у світлинах Інвестиції Анонси подій Інтернет-приймальня November 29th 2021 | 02:03
Пошук в Інтернеті
 

Шукати
 
 


Опитування
Якою мірою Ви задоволені якістю надання медичних послуг закладами району
не задоволені;
цілком задоволені;
рідко задоволені;
важко сказати
ДОГОВІР будівельного генпідряду на виконання робіт по об’єкту «Будівництво станції очистки питної води по вул. Шевченко,49 в смт.Червоноармійськ Житомирської області» за державні кошти

ДОГОВІР №1

 

будівельного генпідряду на виконання робіт по об єкту

«Будівництво станції очистки питної води по вул. Шевченко,49 в смт.Червоноармійськ Житомирської області»

за державні кошти

 

смт.Червоноармійськ                                                                     «22» серпня 2016р.

 

Дочірнє підприємство «Водоканал» Червоноармійського селищного підприємства по житлово-комунальному обслуговуванню іменоване надалі «Замовник» в особі директора Черниша Володимира Андрійовича, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого в Червоноармійській РДА за №13021050014000039 від 20.03.2015 року (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Джерело-Соколів»в особі директора Галущинського Віктора Васильовича, що діє на підставі Статуту зареєстрованого в реєстраційній службі Житомирського міського управління юстиції Житомирської обл. за №13021050010000138 від 06.05.2011 року, іменоване надалі «Генпідрядник», з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про наступне:

 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. «Замовник» доручає, а Генпідрядник приймає на себе зобов’язання виконати будівельно-монтажні роботи по об’єкту «Будівництво станції очистки питної води по вул. Шевченко,49 в смт.Червоноармійськ Житомирської області» згідно проектно-кошторисної документації в строки, визначені цим договором та завершеним – «під ключ».

1.2. «Замовник» приймає виконані підрядні роботи згідно договору та сплачує «Генпідряднику» їх вартість в межах бюджетних призначень відповідно до узгоджених та підписаних сторонами «Актів виконаних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних робіт» за формою КБ-3в з усіма необхідними підтверджувальними документами згідно з проектно-кошторисною документацією, договору, ДБН.

1.3. Обсяги виконанння робіт визначаються затвердженою проектно-кошторисною документацією.

1.4. Обсяги виконуваних робіт можуть бути зменшені або збільшені від реального фінансування видатків.

 

ІІ. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ

 

2.1. Генпідрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам проектної документації, будівельним нормам і правилам, графіком робіт, гарантує якість закінчених робіт, досягнення показників, визначених у проектній документації.

2.2. Роботи по об’єкту «Будівництво станції очистки питної води по вул. Шевченко,49 в смт.Червоноармійськ Житомирської області» виконані неякісно (брак) або з порушенням будівельних правил, діючих стандартів і технічних умов переробляються безкоштовно за рахунок Генпідрядника.

2.3. Генпідрядник несе відповідальність за неякісно виконані роботи які будуть виявлені протягом трьох років після здачі об’єкта в експлуатацію, якщо якість їх неможливо було передбачити під час виконання будівельно-монтажних робіт.

 

 

 

ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ

 

3.1. Ціна договору становить 1137400,00 грн.

(один мільйон сто тридцять сім тисяч чотириста гривень 00 копійок)

(сума словами)

у тому числі Єдиний податок -5% - 5 416 1, 90 грн. (п’ятдесят чотири тисячі сто шістдесят одна гривень 90 копійок)

3.2. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

Договірна ціна робіт встановлюється динамічною і підлягає коригуванню при наступних умовах:

  • виникнення обставин непереборної сили;
  • прийняття нових законодавчих та нормативних актів, що впливають на вартість робіт;
  • суттєва відмінність фактичних умов виробництва від проектних, передбачити які при узгодженні ціни Генпідрядник не міг;
  • внесення змін до проектної документації.

3.3. Уточнення договірної ціни можливе за двосторонньої згоди та обгрунтовується розрахунками і оформляється сторонами шляхом укладання додатків до Договору підряду.

3.4. Договірна ціна містить у собі податки збори та інші витрати пов’язані з виконанням цього Договру.

3.5. Кінцевий розрахунок за Договором проводиться «Замовником» після повного завершення робіт включаючи усунення виявлених під час приймання недоліків.

 

І V . ПОРЯДОК І УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

 

4.1. Розрахунки проводяться шляхом:

Замовник оплачує Генпідряднику виконані роботи по мірі надходження бюджетних коштів.

  • замовником проводиться авансування робіт в сумі до 30% від загальної суми вартості робіт передбачених договором.

4.2. До актів виконаних робіт додаються:

Генпідрядник надає Замовнику кожний місяць оцінку вартості виконаних робітз з усіма необхідними підтверджуючими документами згідно з вимогами проектно-кошторисної документації.

4.3. Форма розрахунків – безготівкова шляхом перерахування коштів на р/р «Генпідрядника».

 

V . УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

 

5.1. Забезпечення будівельними матеріалами та доставку їх на об’єкт виконує «Генпідрядник».

5.2. Дозволи і погодження на проведення земляних робіт погоджує «Генпідрядник».

 

V І. ПРАВА ТА ОБОВ’ ЯЗКИ СТОРІН

 

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Сплачувати виконані роботи по мірі надходження фінансування;

6.1.2. Приймати виконані роботи згідно акту виконаних робіт;

6.1.3. Інші обов’язки:

Письмово попередити Генпідрядника про початок виконання робіт (в залежності від початку фінансування).

При виявлені в процесі здавання – приймання робіт недоробок, що не заважають освоєнню виробничих потужностей, акт здавання об’єкта підписується, а на недоробки складається акт з визначенням строків їх усунення. Роботи по усуненню недоробок не оплачуються. Якщо при здаванні – прийманні робіт будуть виявлені недоробки, що заважають освоєнню виробничих потужностей, які виникли з вини Генпідрядника, Замовник не підписує акт здавання об’єкта.

Передати Генпідрядникові проектну документацію для виконання робіт за Договором. Передача проектної документації оформляється актом у двох примірниках, що підписуються двома сторонами. Дата підписання акта є датою передачі документації.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Генпідрядником, повідомивши про це його у строк 3 діб. Замовник також може розірвати Договір з таких причин:

- відсутність коштів для фінансування робіт;

- виявлення недоцільності використання коштів для виконання робіт за Договором, у тому числі за обставин непереборної сили, прорахунків у проекті;

- банкрутство Генпідрядника;

- затримки з вини Генпідрядника початку виконання робіт (після попередження його Замовником) більш ніж на 3 доби;

- неодноразове порушення Генпідрядником норм і правил, вимог проектної документації та Договору підряду, і які не можуть бути усунені Генпідрядником;

- у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені Генпідрядником;

6.2.2. Замовник має право здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт проекту, кошторису, будівельним нормам і правилам; а матеріалів, конструкцій і виробів – державним стандартам і технічним і санітарним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Генпідряднику розпорядження про їх усунення. Генпідрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик і здійснення контролю за ходом виконання робіт;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути документи Генпідряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів зазначених у пункті 1.2. розділу 1 цього Договору;

6.3. Генпідрядник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

6.3.3. Інші обов’язки:

- Генпідрядник зобов’язаний виконувати роботи в розмірі підсумкової вартості та у відповідні строки, що встановлені графіком робіт та повинен мати необхідне обладнання, трудові, матеріальні ресурси для виконання вищезгаданих робіт.

- Генпідрядник зобов’язаний виконувати роботи у відповідності з проектною документацією, будівельними нормами і правилами, графіком виконання робіт, гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації. Генпідрядник повинен мати необхідне обладнання, трудові, матеріальні ресурси для виконання вищезгаданих робіт.

- Генпідрядник для керівництва і виконання робіт призначає (залучає) працівників потрібної кваліфікації в достатній кількості і створює для них необхідні умови роботи на майданчику. Генпідрядник відповідає за поведінку своїх працівників на майданчику, попередження порушень ними громадського порядку та чинного законодавства, дотримання трудової і технологічної дисципліни, вимог охорони праці та пожежної безпеки.

- Генпідрядник зобов’язаний врахувати зміни, внесені Замовником у проектну документацію, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 3 робочих днів до початку виконання відповідних робіт.

6.4. Генпідрядник зобов’язаний:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Генпідрядник має право достроково розірвати цей Договір. Повідомивши про це Замовника у 3-х денний термін.

6.4.4. Інші права

- Генпідрядник може залучати для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації і забезпечує координацію їхньої діяльності на майданчику. Субпідрядні договори не змінюють зобов’язань Генпідрядника перед Замовником. Приймання на оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Генпідрядник. Генпідрядник співпрацює з іншими Підрядниками, державними органами, комунальними підприємствами і Замовником, та використовує майданчик разом з ними.

 

V ІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Генпідрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від суми договору, а у разі здійснення попередньої оплати Генпідрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. Види порушень та санкцій за них, установлені Договором:

- при несвоєчасному усуненню дефектів в період гарантійного строку Генпідрядник сплачує пеню у розмірі подвійної ставки НБУ за кожний день затримки.

Генпідрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх ушкодження чи знищення і не може вимагати від Замовника оплати за виконані, але знищені (ушкоджені) роботи. Після підписання акта здавання об’єкта в експлуатацію відповідальність за схоронність робіт (об’єкта) несе Замовник чи експлуатуюча організація.

Генпідрядник при виконанні робіт виявляє прорахунки і недогляди в проектній документації, низьку якість матеріальних ресурсів і це може негативно вплинути на хід, якість і термін виконання за Договором, він інформує письмово про це Замовника. Якщо Замовник у письмовій формі дає вказівку продовжувати виконання робіт, Генпідрядник не несе відповідальності за можливі наслідки того, про що він попереджав. Якщо Генпідрядник не попередив Замовника про зазначені прорахунки і недоліки, які він повинен був виявити в силу своїх професійних обов’язків, він несе відповідальність за їхні наслідки.

Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення своїх зобов’язань, якщо вони викликані обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини). Сторона, яка не може виконати своїх зобов’язань з цих причин, повинна проінформувати іншу сторону не пізніше семиденного строку після їх появи.

Несвоєчасність інформації. позбавляє права посилатись на ці причини надалі. Поява обставин непереборної сили оформлюється сторонами двостороннім актом.

 

 

V ІІІ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобовязання за цим Договором унаслідок дії обставин неперборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються компететним органом уповноваженим видавати такі документи.

8.4. Обставини які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, що не залежать від Генпідрядника і дають йому право на перегляд цих строків, є обставини:

- непереборної сили;

- за які відповідає Замовник (поява додаткових робіт тощо).

 

ІХ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

 

Х. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

 

10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами.

10.2. Початок робіт серпень 2016р.

10.3. Закінчення робіт жовтень 2016р.

10.4. Термін дії договору – триває до повного виконання Сторонами умов Договору.

10.5. Строки виконання робіт можуть змінюватись в разі:

- зміни обсягів робіт;

- зміни в проектно-кошторисній документації;

- несприятливих погодних умов, які об’єктивно ускладнюють виконання робіт.

В кожному із зазначених випадків Сторони складають та підписують акт, який підтверджує вищезазначені причини.

 

ХІ. ІНШІ УМОВИ

 

11.1. Усі додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами.

11.2. Зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі і підписані Сторонами.

11.3. Даний Договір складений в двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із сторін вступає в силу з моменту підписання і діє до моменту повного виконання умов Договору «Замовником» та «Генпідрядником».

 

 

ХІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

 

12.1. Додатки до Договору є невід’ємною його частиною, якщо вони здійснені в письмовій формі і підписані Сторонами.

12.2. Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання Договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни про закупівлю.

 

 

ХІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

ГЕНПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «Джерело-Соколів»

Адреса: 12021, Житомирська обл.

Червоноармійський р-н

с.Соколів

вул. Карла Маркса,1

тел.-факс(04131)63-3-25

ЄДРПОУ 31715093

р/р 26000263748

в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві

МФО 380805

Електронна адреса djerelo-sokoliv@ukr.net

 

 

Директор ___________    В.В.Галущинський

 

ЗАМОВНИК

Дочірнє підприємство «Водоканал» Червоноармійського селищного підприємства по житлово-комунальному обслуговуванню

Адреса 12001 смт.Червоноармійськ

вул. Героїв Небесної Сотні,13

тел. (04131)3-16-07

ЄДПОУ 33000380

р/р 35443165030102

в ГУ ДКСУ у Житомирській області

м.Житомир

МФО 811039

Електронна адреса dp-vodokanal@ramler.ru

 

Директор     ______________    В.А.Черниш

 

 

                                                                                                            Додаток №1 до договору №

ОСОБЛИВІ УМОВИ

  1. Фінансування здійснюється за рахунок обласного та місцевого бюджетів і договірна ціна складає 1137400,00 грн.
  2. Для визначення фактичної вартості робіт «Генпідрядник» до 30 числа звітного періоду подає «Замовнику» акт виконаних робіт за формою КБ-2 із підтверджуючими актами прихованих робіт, актами випробування мереж, виконавчими схемами для перевірки фактично виконаних обсягів робіт, яка проводиться протягом 72 годин.
  3. «Генпідрядник» сплачує «Замовнику» кошти в сумі 5% від обсягу виконаних робіт.
  4. Довідка вартості робіт КБ-3 оформляється і підписується протягом 72 годин після отримання від «Генпідрядника» довідок з прикладанням підтверджуючих фактичні витрати «Генпідрядника», для визначення вартості виконаних робіт:

По вартості матеріалів, виробів і конструкцій – накладними на їх придбання та товаротранспортними накладними на їх доставку; витягами зі звіту М-29 і М-48 (матеріальний звіт).

По вартості експлуатації машин і механізмів – калькуляціями вартості однієї машино-години експлуатації машин і механізмів, що були задіяні при виконанні робіт (кількість машино-годин не повинна перевищувати нормативну).

Витрати на відрядження працівників (зайнятих на БМР) визначаються по фактичних витратах на відрядження але не вище обсягів фінансування, передбачених кошторисами.

Відповідно до вимог ДБН Д1.1-2000 «Правил визначення вартості будівництва» визначається розмір компенсації витрат, пов’язаних з вартістю матеріально-технічних ресурсів, експлуатації машин і механізмів та накладних витрат (кошторисного прибутку), проводиться на підставі обгрунтовуючих розрахунків, погоджених із «Замовником» і підтверджених бухгалтерськими довідками підрядної організації, і не можуть перевищувати нормативних витрат.

До початку виконання будівельно-монтажних робіт «Генпідрядник» зобов’язаний надати і узгодити із «Замовником» графік будівництва об’єкту згідно проектно-кошторисної документації.

 

ГЕНПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «Джерело-Соколів»

Адреса: 12021, Житомирська обл.

Червоноармійський р-н

с.Соколів

вул. Карла Маркса,1

тел.-факс(04131)63-3-25

ЄДРПОУ 31715093

р/р 26000263748

в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві

МФО 380805

Електронна адреса djerelo-sokoliv@ukr.net

 

 

Директор ___________    В.В.Галущинський

 

ЗАМОВНИК

Дочірнє підприємство «Водоканал» Червоноармійського селищного підприємства по житлово-комунальному обслуговуванню

Адреса 12001 смт.Червоноармійськ

вул. Героїв Небесної Сотні,13

тел. (04131)3-16-07

ЄДПОУ 33000380

р/р 35443165030102

в ГУ ДКСУ у Житомирській області

м.Житомир

МФО 811039

Електронна адреса dp-vodokanal@ramler.ru

 

Директор     ______________    В.А.Черниш

 

 

 

                                                                                                          Додаток №2 до договору №1

 

 

 

В розділі VІ. Права та обов’язки сторін добавити пункт договору під номером 6.3.4. «Генпідрядник» зобов’язаний повідомляти «Замовника» не пізніше як за три робочих дні про огляд виконаних робіт які підлягають прихованню наступними роботами та складання акту на даний вид робіт.

 

 

 

 

 

ГЕНПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «Джерело-Соколів»

Адреса: 12021, Житомирська обл.

Червоноармійський р-н

с.Соколів

вул. Карла Маркса,1

тел.-факс(04131)63-3-25

ЄДРПОУ 31715093

р/р 26000263748

в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві

МФО 380805

Електронна адреса djerelo-sokoliv@ukr.net

 

 

Директор ___________    В.В.Галущинський

 

ЗАМОВНИК

Дочірнє підприємство «Водоканал» Червоноармійського селищного підприємства по житлово-комунальному обслуговуванню

Адреса 12001 смт.Червоноармійськ

вул. Героїв Небесної Сотні,13

тел. (04131)3-16-07

ЄДПОУ 33000380

р/р 35443165030102

в ГУ ДКСУ у Житомирській області

м.Житомир

МФО 811039

Електронна адреса dp-vodokanal@ramler.ru

 

Директор     ______________    В.А.Черниш

 

Сканована версія оригіналу договору

Цікаві факти
За інформацією відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації станом на 21.11.2016 року у Реєстрі зареєстровано 16968 виборців
Статистика
сьогодні:
715
всього:
110263
перегл. сторінки:
49

Веб-портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України

Інтернет-представництво президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада