Веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради
12000, Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104, тел. 8(04131)3-16-14, 3-22-60, 3-11-22, 3-23-46, crda@i.ua
Історія Загальна характеристика Район у світлинах Інвестиції Анонси подій Інтернет-приймальня December 2nd 2021 | 02:16

Пошук по сайту

Опитування
Чи підтримуєте Ви перейменування вулиць, назви яких пов"язані з періодом радянської України та СРСР
повністю
потрібно розглядати кожен випадок окремо
не підтримую
все одно
Наказ архіного відділу РДА Про затвердження цін на роботи( послуги) із забезпечення збереженості та науково -технічного опрацювання документів підприємств, установ і організацій та цін на роботи ( послуги) у сфері використання документів, що виконуються архівним відділом Червоноармійської райдержадміністрації на договірних засадах

 
УКРАЇНА
 
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                                       А Р Х І В Н И Й   В І Д Д І Л
12301, смт.Червоноармійськ, ,вул..Леніна 123 тел. 3-16-14
 
Н А К А З   № 3
 
01.06.11                                      смт.Червоноармійськ                                              
 
 
 
Про затвердження цін на роботи( послуги)
із забезпечення збереженості  та науково -
технічного опрацювання документів  
підприємств, установ  і організацій та
цін на роботи ( послуги)  у сфері
використання документів,  що виконуються
архівним відділом Червоноармійської
райдержадміністрації  на договірних засадах
 
 
На виконання статтi 35 Закону України "Про Національний архівний фонд та архiвнi установи" ( 3814-12 ), постанови Кабінету Мiнiстрiв України вiд 07.05.1998 № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштiв" (iз змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 № 1608), наказу Державного комітету архівів України від 24.01.2001 № 6 “Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за № 179/5370, наказу  Державного комітету архівів України від 21.11.2005 № 138 “Про умови  оплати праці працівників архівних установ”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 08.12.2005 за № 1469/11749 (зі змінами та доповненнями).
 
НАКАЗУЮ:
1.Затвердити ціни на роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково – технічного опрацювання документів підприємств, установ і організацій та ціни на роботи (послуги) у сфері використання документів, що виконуються архівним відділом Червоноармійської райдержадміністрації на договірних засадах (додаються).
 
 
 
2. Для категорії громадян, які користуються пільгами, встановлюється знижка оплати послуг згідно передбаченого законодавства.
                  
3.Архівному відділу райдержадміністрації  подати даний наказ на державну реєстрацію до Червоноармійського районного управління юстиції у Житомирській області та забезпечити його оприлюднення відповідно до вимог чинного законодавства.
4. Наказ набуває чинності з дня його опублікування в районній газеті «Вісті».
 
         5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
 
 
Начальник архівного відділу                                                          
райдержадміністрації                                                            З.В.Халімовська
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                       
 
                                     
 
 
Наказом архівного відділу
Червоноармійської
райдержадміністрації
від   01.06.11 № 3
                                 
  
 
ЦІНИ
на роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково – технічного опрацювання документів підприємств, установ і організацій
 на роботи   ( послуги) у сфері використання документів, що виконуються архівним відділом Червоноармійської райдержадміністрації на договірних умовах
№ з/п
 
Найменування видів робіт (послуг)
Одиниця
виміру
Ціна,
грн. коп.
При-мітка
1
2
3
4
5
 
1.Роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств, установ, організацій
 
 
 
 
            Упорядкування документів
і справ
 
 
 
1.1.1.
 
Складання історичних довідок (доповнень) до історичних довідок на фонди установ, організацій, підприємств:
 
 
 
1.1.1.1.
- за період понад 10 років
історична довідка
963,12
 
1.1.1.2.
- за період від 5 до 10 років
 історична довідка
481,56
 
1.1.1.3.
- за період від 1 до 5 років
історична довідка
288,94
 
1.1.2.
Підготовка робочих інструкцій з упорядкування документів і справ установ
інструкція
192,62
 
1.1.3.
Складання планів упорядкування документів і справ установ
 план
385,25
 
1.1.4.
Розробка схем, систематизації для фондів і установ
схема
385,25
 
1.1.5.
Визначення й уточнення фондової належності документів і справ:
 
 
 
1.1.6.
Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів і справ:
 
 
 
1.1.6.1.
за фондами
10од.зб.
1,15
 
1.1.6.2.
усередині фондів – за роками або структурними частинами
10 од. зб.
2,31
 
1.1.7.
Проведення експертизи наукової і практичної цінності:
 
 
 
1.1.7.1.
управлінської документації
 
 
 
1.1.7.1.1.
з поаркушним переглядом документів
1 од. зб.
3,85
 
1.1.7.1.2.
без поаркушного перегляду документів
10 од. зб.
7,35
 
1.1.7.2.1.
текстової
 
 
 
1.1.7.2.1.1.
з поаркушним переглядом документів
1 од. зб.
3,85
 
1.1.7.2.1.2.
без поаркушного перегляду документів
10 од. зб.
4,04
 
1.1.7.3.
документів на особовий склад (в тому числі особових справ)
50 арк.
 
2,83
 
1.1.7.3.1.
з поаркушним переглядом документів
1од.зб.
1,80
 
1.1.7.3.2.
без поаркушного перегляду документів
10 од. зб.
2,99
 
1.1.8.
Формування справ із розсипу документів та переоформлення справ:
 
 
 
1.1.8.1.
з управлінською документацією
10 арк.
1,20
 
1.1.8.1.1.
текстовою
10 од. зб.
8,08
 
1.1.8.2.
на особовий склад
50 арк.
4,04
 
1.1.9.
Систематизація аркушів у    справі:
 
 
 
1.1.9.1.
машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст
100 арк.
6,74
 
1.1.9.2.
машинописний або рукописний з правками та вставками, що утруднюють прочитання
100 арк.
12,04
 
1.1.10.
Складання заголовків справ:
 
 
 
1.1.10.1.
управлінської документації
1заг.
3,85
 
1.1.11.
Складання внутрішніх описів документів у справах:
 
 
 
1.1.11.1.
на управлінську документацію
1
заголовок
1,35
 
1.1.12.
Систематизація карток на справи за ознаками:
 
 
 
1.1.12.1.
за структурною, предметно-тематичною ознаками
10
 карток
2,41
 
1.1.12.2.
за номінальною, хронологічною ознаками, алфавітом
10
 карток
1,35
 
1.1.13.
Редагування заголовків справ:
 
 
 
1.1.13.1.
з частковим перегляданням справ
10 заг.
5,39
 
1.1.13.2.
без переглядання справ
 
10заг.
3,23
 
1.1.14.
Розброшурування неправильно сформованих справ, вилучення скріпок
1од.зб.
1,01
 
1.1.15.
Підшивання справ:
 
 
 
1.1.15.1.
що містять до 25 арк.
1од.зб.
1,02
 
1,1.15.2.
що містять до 50 арк.
1од.зб.
1,53
 
1.1.15.3.
що містять до 100 арк.
1од.зб.
2,45
 
1.1.15.4.
що містять до 150 арк.
1од.зб.
3,60
 
1.1.15.5.
що містять до 150 арк., або з
нестандартними аркушами, графічною документацією
1од.зб.
4,71
 
1.1.15.6.
документів особового походження
1од.зб.
2,04
 
1.1.16.
Нумерація аркушів у справі:
 
 
 
1.1.16.1.
обсягом понад 150 арк.
100 арк.
4,08
 
1.1.16.2.
обсягом до 150 арк.                                                                                                
100арк.
4,37
 
1.1.16.3.
обсягом до 50 арк.
50 арк.
2,36
 
1.1.16.4.
не стандартних за форматом і якістю аркушів
100 арк.
5,57
 
1.1.17.
Перевіряння нумерації у справах
 
 
 
1.17.1.
не стандартних за форматом і якістю аркушів
10 арк.
0,20
 
1.1.18.
Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів:
 
 
 
1.1.18.1.
при наявності друкарської обкладинки або титулу установи
1
обкладинку
1,62
 
1.1.18.2.
при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи
1
обкладинку
2,02
 
1.1.18.3.
обкладинка великоформатна
1
обкладинка
3,23
 
1.1.18.4.
особових справ
10
обкладинок
5,77
 
1.1.19.
Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів
 
10
 арк.
2,04
 
1.1.20.
Систематизація справ усередині фондів установ
 
10
од. зб.
2,31
 
1.1.21.
Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ:
 
 
 
 
1.1.21.1.
без проставленням штемпелів
10 од. зб.
1,29
 
1.1.21.2.
з проставленням штемпелів (два відбитки на одній обкладинці)
10од. зб.
3,22
 
1.1.22.
Картонування справ
10од. зб.
2,15
 
1.1.23.
Перекартонування справ
10 од. зб.
2,15
 
1.1.24.
Написання ярликів
10 ярликів
10,74
 
1.1.25.
Наклеювання ярликів
10 ярликів
6,14
 
1.1.26.
Формування в’язок справ
 
 
 
1.1.26.1.
які підлягають включенню до НАФ
10 од. зб.
2,02
 
1.1.26.2.
які не підлягають включенню до НАФ
10 од. зб.
1,16
 
1.1.27.
Розміщення коробок або в’язок на стелажах
10
коробок
64,44
 
1.1.28.
Переміщення справ у процесі упорядкування з архівосховища, структурних підрозділів установ у робочу кімнату
 
10 од. зб.
1,35
 
1.1.29.
Складання описів справ:
 
 
 
 
1.1.29.1.
на друкарській машинці
 
1заг.
 
0,86
 
1.1.29.2.
рукописних
10 заг.
 
6,01
 
1.1.30.
Складання передмов до описів фондів установ
1
передмова
963,12
 
1.1.31.
Оформлення описів справ
 1
опис
80,84
 
1.1.32.
Складання актів про вилучення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню
1
 позиція акта
2,75
 
1.1.33.
Складання переліків (актів, довідок) на відсутні документи установ
 
1
перелік
(акт, довідка)
161,69
 
1.1.34.
Приймання – здавання справ установ після упорядкування документів та справ
10 од .зб.
3,71
 
1.1.35.
Складання актів про завершення упорядкування документів і справ установ
1акт
192,62
 
1.1.36.
Складання актів про повернення документів власнику
 
1акт
96,31
 
1.1.37.
Складання акту про непоправні пошкодження документів
1акт
48,16
 
1.1.38.
Проведення нарад за підсумками робіт з упорядкування документів установ з керівниками структурних підрозділів або особами відповідальними за архів і діловодство установи
1
нарада
144,47
 
1.1.39.
Забезпечення збереженості документів:
 
 
 
1.1.39.1.
перевіряння фізичного та санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання, з оформленням результатів приймання
1 акт на
100 од. зб.
31,09
 
1.1.39.2.
перевіряння наявності і стану справ в архівному підрозділі установи
100
 од. зб.
23,09
 
1.1.39.3.
знепилювання документів
100 од. зб.
6,12
 
1.1.40.
Видача документів із архівосховища під час використання
100 од. зб.
49,61
 
1.1.41.
Підготовка номенклатури справ установ:
 
 
 
1.1.41.1.
проведення організаційної роботи в установі
 установа
72,24
 
1.1.41.2.
складання плану робіт з розроблення номенклатури справ
план
96,31
 
1.1.41.3.
розроблення схем побудови номенклатури справ установ
схема
288,94
 
1.1.41.4.
Визначення наукової і практичної цінності документів з метою встановлення строків їх подальшого зберігання:
 
 
 
1.1.41.4.1.
з поаркушним переглядом справ
1од.зб.
3,85
 
1.1.41.4.2.
без поаркушного перегляду справ
10 од. зб.
7,35
 
1.1.41.5.
Складання заголовків справ
1 заголовок
3,21
 
1.1.41.6.
Групування документів за ознаками формування справ
 
10
 документів
4,81
 
1.1.41.7.
Систематизація карток на справи з заголовками
 
 
 
1.1.41.7.1.
за структурною і тематичною ознаками
10 карток
2,02
 
1.1.41.7.2.
За номінальною, хронологічною ознаками або алфавітом
10 карток
0,95
 
1.1.41.8.
Редагування заголовків справ
10 заголовків
7,71
 
1.1.41.9
Погодження статей номенклатури справ з установою
1 статтю
1,20
 
1.1.41.10
Індексування статей номенклатури справ
10 статей
6,02
 
1.1.41.11
Складання вказівок щодо застосування номенклатури справ
вказівка
288,94
 
1.1.41.12.
Оформлення номенклатури справ
номенклатура
96,31
 
1.1.42.
Складання статистичних звітів про організацію відомчого зберігання документів НАФ в установах
звіт
242,53
 
1.1.43.
Погодження документів з питань організації діловодства та архівної справи:
 
 
 
1.1.43.1.
номенклатур справ
стаття
номенклатури
0,53
 
1.1.43.2.
описів справ
стаття
опису
0,44
 
1.1.43.3.
актів по вилучення документів, що не підлягають зберіганню
 позиція акту
0,80
 
1.1.44.
Надання консультаційно-практичної допомоги працівникам діловодства: 
 
 
 
 
1.1.44.1.
у державній архівній установі
консультація
24,07
 
1.1.44.2.
в установі – фондоутворювача
консультація
48,16
 
1.2.
Роботи і послуги з технічного оформлення робіт
 
 
 
1.2.1.
Передрук документів на машинописних пристроях:
 
 
 
1.2.1.1
І група складності
100 маш. стор.
192,49
 
1.2.1.2.
ІІ група складності
100 маш. стор.
252,64
 
1.2.2.
Передрук описів, номенклатур справ на машинописних пристроях
 
 
 
1.2.2.1
І група складності
100 маш. стор.
353,67
 
1.2.2.2.
ІІ група складності
100 маш. стор.
462,51
 
1.2.3.
Звірка документів після надрукування
 
 
 
1.2.3.1.
І група складності
100 маш. стор.
179,65
 
1.2.3.2.
ІІ група складності
100 маш. стор.
269,49
 
1.2.4.
Звірка після надрукування описів, номенклатур справ, актів про виділення документів для знищення, переліків документів
 
 
 
1.2.4.1.
на управлінську документацію
10 заголовків
2,94
 
1.2.4.2.
особових справ
10 заголовків
2,13
 
1.2.5.
Оправа документів:
 
 
 
1.2.5.1.
проста
 1од.зб.
4,08
 
1.2.5.2.
Складна
 
 
справа
5,10
 
 
2.         Роботи (послуги) у сфері використання відомостей, що містяться в архівних
документах
 
 
 
2.1.
Роботи (послуги) з використання архівних документів
 
 
 
2.1.1.
Тематичне виявлення документів
 
 
 
2.1.1.1.
Відбір справ за описами (каталогами) при тематичному виявленні
 
 
 
2.1.1.2.
Виявлення документів за справами
 
 
 
2.1.1.2..1
Машинописний, рукописний розбірливий текст
одиниця
зберігання
8,02
 
2.1.3
Підготовка історичних довідок з історії населених пунктів, фабрик, заводів, установ, організацій, військових підрозділів та інших
0,5
друкованого
аркуша
240,79
 
 
 
 
 
 
2.1.4
Виконання тематичних запитів про встановлення (підтвердження) окремих фактів подій, відомостей
 запит
48,16
 
2.1.5
Виконання запитів на копії документів
примірник
документа
3,21
 
2.1.6
Підготовка довідок з видачею архівних довідок про встановлення (підтвердження) майнових прав
архівна довідка
48,16
 
2.1.7
Виконання біографічних довідок (акти цивільного стану)
архівна довідка
48,16
 
2.1.8
Виконання фактографічних довідок
 
архівна
довідка
96,31
 
2.1.9
Підготовка тематичних добірок документів (обсягом 0,3 друкованого аркуша):
 
 
 
2.1.10
Підготовка тематичних комплектів документів:
 
 
 
2.1. 10.1
комплект до 30 копій
комплект
144,47
 
2.1. 10.2
комплект до 75 копій
комплект
192,62
 
2.1.11
Підготовка радіопередач:
 
 
 
2.1.11.1
тривалістю до 5 хвилин
радіо передача
288,94
 
2.1.11.2
тривалістю до 10 хвилин
радіо передача
385,25
 
2.1.12
Підготовка телепередач тривалістю до 10 хвилин:
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.12.1
за документами періоду після 1917 р.
телепередача
722,35
 
2.1.13
Проведення екскурсій і занять в приміщенні архівної установи для груп не більше 15 чоловік:
 
 
 
2.1.13.1
оглядових
екскурсія
288,94
 
2.1.13.2
тематичних
екскурсія
482,01
 
2.1.13.3
За темою, запропонованою замовником
екскурсія
1059,43
 
2.1.13.4
Демонстрація документів та їх коментування під час фото-, відео, кінозйомок у приміщенні архівної установи
демонстрація
48,16
 
2.1.14
 
Підготовка виставок документів:
 
 
 
2.1.14.1
до 25 експонатів
виставка
481,56
 
2.1.14.2
до 50 експонатів
виставка
963,12
 
2.1.14.3
до 100 експонатів
виставка
1155,74
 
2.1.15
Надання архівних документів для користування в читальному залі
 
 
 
2.1.15.1
справи
справа
12,04
 
2.1.15.2
описи
опис
3,21
 
2.1.16.
Надання у користування в читальному залі документів, що належать державі, територіальним громадам (за згодою власника документа)
справа
6,42
 
2.1.16.1.
Виявлення документів за справами для підготовки документальних публікацій:
 
 
 
2.1.16.1.1
машинописний, рукописний розбірливий текст
10
 аркушів
0,77
 
 
2.2. Роботи (послуги) з виготовлення копій документів з паперовими або плівковими носіями, цифрових, на копіювально-розмножувальних апаратах
 
 
 
2.2.1.
Надання архівних документів для копіювання технічними засобами :
 1 документ
 
 
2.2.1.1
особливо цінних
1 документ
31,55
 
2.2.1.2
інших
1 документ
12,45
 
2.2.1.1.1
Сканування документів з паперовим носієм інформації
 
 
 
2.2.2
Сканування документів, книг, газет (архівний сканер):
 
 
 
2.2.2.1
документів
сторінка
0,20
 
2.2.2.2
книг
сторінка
0,11
 
2.2.2.3
газет
сторінка
0,20
 
2.3
Допоміжні послуги:
 
 
 
2.3.1.
Користування архівними документами в процесі виконання платних послуг
10
справ
9,63
 
2.3.2.
Оформлення замовлень на видавання справ у процесі виконання платних послуг
10
справ
2,76
 
2.3.3.
Видавання описів справ у процесі виконання платних послуг
10
описів
10,63
 
2.3.4
Оформлення замовлень на копіювання документів у процесі виконання платних послуг
10
замовлень
1,38
 
2.3.5.
Друкування суцільного текстового матеріалу:
 
 
 
2.3.5.1
через 1 інтервал
10
аркушів
23,12
 
2.3.5.2
через 1,5 інтервали
10
аркушів
15,82
 
2.3.5.3
через 2 інтервали
10
аркушів
12,03
 
2.3.6.
Звірка тексту після друкування:
 
 
 
2.3.6.1
І група складності (оригінал машинописний, або розбірливий рукописний)
1
друкований аркуш
38,53
 
2.3.7
Звірка текстів описів, переліків після друкування:
 
 
 
2.3.7.1.
І група складності (машинописний або рукописний розбірливий оригінал)
10
статей
3,44
 
 
 
 
Начальник архівного відділу                                                      З.В.Халімовська 
                                  райдержадміністрації

 
РОЗРАХУНОК
вартості трудових затрат та планова калькуляція цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом
Червоноармійської райдержадміністрації  на договірних засадах
та у сфері використання архівних документів,затверджених наказом від01.06.11 № 3
 
 
№ з/п
 
Назва виду робіт
Одиниця
виміру
Виконавець
Денна
тариф. ставка
Норма
часу (людино-днів)
Норма            виро-бітку
(на
1р.д)
Вартість трудових витрат на одиницю виміру
грн. коп.
Страхові внески
 до ПФ – 33,2%
до ФССВЗТВП – 1,4%
до ФССНВБ –1,6%
до ФССВНВНВ – 0,2%
Всього: 36,4 %
Виробни-ча собівар -тість
грн. коп.
Ціна за одиницю виміру
грн. коп.
При-мітка
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
1.Роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств, установ, організацій
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.
Упорядкування документів і справ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.
 
 
 
Складання історичних довідок (доповнень) до історичних довідок на фонди установ, організацій, підприємств:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.1.
- за період понад 10 років
історична довідка
головний спеціаліст
70,61
10
 
706, 10
257,02
963,12
963,12
 
 
1.1.1.2.
- за період від 5 до 10 років
 історична довідка
головний спеціаліст
70,61
5
 
353,05
128,51
481,56
481,56
 
 
1.1.1.3.
 
- за період від 1 до 5 років
історична довідка
головний спеціаліст
70,61
 
3
 
211,83
77,11
288,94
288,94
 
 
1.1.2.
Підготовка робочих інструкцій з упорядкування документів і справ установ
інструкція
головний спеціаліст
70,61
 
2
 
141,22
51,40
192,62
192,62
 
 
1.1.3.
Складання планів упорядкування документів і справ установ
 план
головний спеціаліст
70,61
 
4
 
282,44
102,81
385,25
385,25
 
 
1.1.4.
Розробка схем, систематизації для фондів і установ
схема
головний спеціаліст
70,61
 
4
 
 
282,44
102,81
385,25
385,25
 
 
1.1.5.
Визначення й уточнення фондової належності документів і справ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.6.
Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів і справ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.6.1.
за фондами
1000
од. зб.
провідний спеціаліст
59,27
 
700
84,67
30,82
115,49
1,15
за 10
од. зб.
 
1.1.6.2.
усередині фондів – за роками або структурними частинами
100
 од. зб.
провідний спеціаліст.
59,27
 
350
16,93
6,16
23,09
2,31
за 10
од. зб.
 
1.1.7.
Проведення експертизи наукової і практичної цінності:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.7.1.
управлінської документації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.7.1.1
з поаркушним переглядом документів
100
од. зб.
головний спеціаліст
70,61
 
25
282,44
102,81
385,25
3,85
за 1
од. зб.
 
1.1.7.1.2
без поаркушного перегляду документів
100
 од. зб.
провідний спеціаліст
59,27
 
110
53,88
19,61
73,49
7,35
за 10
од. зб.
 
1.1.7.2.1
текстової
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.7.2.1.1.
з поаркушним переглядом документів
 
100
од. зб.
головний спеціаліст
70,61
 
25
282,44
102,81
385,25
3,85
за 1
од .зб.
 
1.1.7.2.1.2.
без поаркушного перегляду документів
 
100
 од. зб.
провідний спеціаліст
59,27
 
200
29,64
10,79
40,43
4,04
за 10
од. зб.
 
 
1.1.7.3
документів на особовий склад (в тому числі особових справ):
1000
арк.
головний спеціаліст
70,61
 
1700
41,54
15,12
56,66
2,83
за 50
арк.
 
1.1.7.3.1
з поаркушним переглядом документів
 
100
од. зб.
провідний спеціаліст
59,27
 
45
131,71
47,94
179,65
1,80
за 1
од. зб.
 
1.1.7.3.2.
без поаркушного перегляду документів
 
1000
 од. зб.
провідний спеціаліст
59,27
 
270
219,52
79,90
299,42
2,99
за 10
од .зб.
 
1.1.8.
Формування справ із розсипу документів та переоформлення справ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.8.1.
з управлінською документацією
1000
 арк.
головний спеціаліст
70,61
 
800
88,26
32,13
120,39
1,20
за 10 арк.
 
1.1.8.1.1
текстовою
100
 од. зб.
провідний спеціаліст
59,27
 
100
59,27
21,57
80,84
 
8,08
за 10
од. зб.
 
1.1.8.2.
на особовий склад
1000
 арк.
провідний спеціаліст
59,27
 
1000
59,27
21,57
80,84
4,04
за 50
арк.
 
1.1.9.
Систематизація аркушів у    справі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.9.1
машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст
 
1000
 арк.
провідний спеціаліст.
59,27
 
1200
49,39
17,98
67,37
6,74
за 100
арк.
 
1.1.9.2.
машинописний або рукописний з правками та вставками, що утруднюють прочитання
1000
арк.
головний спеціаліст
70,61
 
800
88,26
32,13
120,39
12,04
за 100
арк.
 
1.1.10.
Складання заголовків справ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.10.1.
управлінської документації
100
заголовків
головний спеціаліст
70,61
 
25
282,44
102,81
385,25
3,85
за 1
загол.
 
1.1.11.
Складання внутрішніх описів документів у справах:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.11.1.
на управлінську документацію
100
заголовків
провідний спеціаліст
59,27
 
60
98,78
35,96
134,74
1,35
за 1
загол.
 
1.1.12.
Систематизація карток на справи за ознаками:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.12.1
за структурною, предметно-тематичною ознаками
100 карток
головний спеціаліст
70,61
 
400
17,65
6,43
24,08
2,41
за 10
карт.
 
1.1.12.2
за номінальною, хронологічною ознаками, алфавітом
1000
 карток
провідний спеціаліст
59,27
 
600
98,78
35,96
134,74
1,35
 
 
1.1.13.
Редагування заголовків справ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.20.1.
з частковим перегляданням справ
100 заголовків
провідний спеціаліст.
59,27
 
150
39,51
14,38
53,89
5,39
за 10
загол.
 
1.1.13.2.
без переглядання справ
 
1000 заголовків
провідний спеціаліст
59,27
 
250
237,08
86,30
323,38
3,23
за 10
загол.
 
1.1.14.
Розброшурування неправильно сформованих справ, вилучення скріпок
100
од. зб.
провідний спеціаліст
59,27
 
80
74,09
26,97
101,06
1,01
за 1
од. зб.
 
1.1.15.
Підшивання справ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.15.1.
що містять до 25 арк.
100
од. зб.
реставратор
44,90
 
60
74,83
27,24
102,07
1,02
за 1
од. зб.
 
11..15.2.
що містять до 50 арк.
100
од. зб.
реставратор
44,90
 
40
112,25
40,86
153,11
1,53
за 1
од. зб.
 
1.1.15.3.
що містять до 100 арк.
100
од. зб.
реставратор
44,90
 
25
179,60
65,37
244,97
2,45
за 1
од. зб.
 
1.1.15.4.
що містять до 150 арк.
100
од. зб.
реставратор
44,90
 
17
264,12
96,14
360,26
3,60
за 1
од. зб.
 
1.1.15.5.
що містять до 150 арк., або з нестандартними аркушами, графічною документацією
100
од. зб.
реставратор
44,90
 
13
345,38
125,72
471,10
4,71
за 1
од. зб.
 
1.1.15.6
документів особового походження
 
100
од. зб.
реставратор
44,90
 
30
149,67
54,48
204,15
2,04
за 1
од. зб.
 
1.1.16.
Нумерація аркушів у справі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.16.1.
обсягом понад 150 арк.
1000
 арк.
реставратор
44,90
 
1500
29,93
10,89
40,82
4,08
за 100
арк.
 
1.1.16.2.
 обсягом до 150 арк.                                                                                               
1000
арк.
реставратор
44,90
 
1400
32,07
11,67
43,74
4,37
за 100
арк.
 
1.1.16.3.
обсягом до 50 арк.
1000
 арк.
реставратор
44,90
 
1300
34,54
12,57
47,11
2,36
за 50
арк.
 
1.1.16.4.
не стандартних за форматом і якістю аркушів
1000
 арк.
реставратор
44,90
 
1100
40,82
14,86
55,68
5,57
за 100
арк.
 
1.1.17.
Перевіряння нумерації у справах:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.17.1.
не стандартних за форматом і якістю аркушів
1000
 арк.
реставратор
44,90
 
3000
14,97
5,45
20,42
0,20
за 10
арк.
 
1.1.18.
Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.18.1.
при наявності друкарської обкладинки або титулу установи
100
обкладинок
провідний спеціаліст.
59,27
 
50
118,54
43,15
161,69
1,62
за 1
обкл.
 
1.1.18.2.
при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи
100
обкладинок
провідний спеціаліст
59,27
 
40
148,18
53,94
202,12
2,02
за 1 обкл.
 
1.1.18.3.
обкладинка великоформатна
100
обкладинок
провідний спеціаліст
59,27
 
25
2,37
0,86
3,23
3,23
за 1 обкл.
 
1.1.18.4.
особових справ
        10 обкладинок
провідний спеціаліст
59,27
 
140
4,23
1,54
5,77
5,77
за 10обкл.
 
1.1.19.
Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів
100
тит. арк.
реставратор
44,90
 
300
14,97
5,45
20,42
2,04
за 10
арк.
 
1.1.20.
Систематизація справ усередині фондів установ
100
од. зб.
провідний
спеціаліст
59,27
 
350
16,93
6,16
23,09
2,31
за 10
од. зб.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.21.
Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.21.1.
без проставлення штемпелів
100
 од. зб.
зберігач
фондів
47,24
 
500
9,45
3,44
12,89
1,29
за 10
од .зб.
 
1.1.21.2.
з проставленням штемпелів (два відбитки на одній обкладинці)
100
од. зб.
зберігач фондів
47,24
 
200
23,62
8,60
32,22
3,22
за10
од. зб.
 
1.1.22.
Картонування справ
100
од. зб.
зберігач
фондів
47,24
 
300
15,75
5,73
21,48
2,15
за 10
од. зб.
 
1.1.23.
Перекартонування справ
100
 од. зб.
зберігач
фондів
47,24
 
300
15,75
5,73
21,48
2,15
за 10
од. зб.
 
1.1.24.
Написання ярликів
100
 ярликів
зберігач
фондів
47,24
 
60
78,73
28,66
107,39
10,74
за 10
ярликів
 
1.1.25.
Наклеювання ярликів
100
ярликів
зберігач
фондів
47,24
 
105
44,99
16,38
61,37
6,14
за 10
ярликів
 
1.1.26.
Формування в’язок справ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.26.1.
які підлягають включенню до НАФ
100
 од. зб.
провідний спеціаліст
59,27
 
400
14,82
5,39
20,21
2,02
за 10
од. зб.
 
1.1.26.2.
які не підлягають включенню до НАФ
 
10
од. зб.
провідний спеціаліст
59,27
 
700
0,85
0,31
1,16
1,16
за 10
од. зб.
 
1.1.27.
Розміщення коробок або в’язок на стелажах
100
коробок
зберігач фондів
47,24
 
10
472,40
171,95
644,35
64,44
за 10
коробок
 
1.1.28.
Переміщення справ у процесі упорядкування з архівосховища, структурних підрозділів установ у робочу кімнату
100
 од. зб.
провідний
спеціаліст
 
59,27
 
600
9,88
3,60
13,48
1,35
за
10
од. зб.
 
1.1.29.
Складання описів справ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.29.1.
на друкарській машинці
 
100
 заголовків
зберігач фондів
44,08
 
70
62,97
22,92
85,89
0,86
за 1
загол.
 
1.1.29.2.
рукописних
100 заголовків
зберігач фондів
44,08
 
100
44,08
16,05
60,13
6,01
за 10
загол.
 
1.1.30.
Складання передмов до описів фондів установ
передмо-ва
головний спеціаліст
70,61
10
 
706,10
257,02
963,12
963,12
 
 
1.1.31.
Оформлення описів справ
 опис
провідний спеціаліст
59,27
1
 
59,27
21,57
80,84
80,84
 
 
1.1.32.
Складання актів про вилучення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню
100 позицій акта
головний спеціаліст
70,61
 
35
201,74
73,43
275,17
2,75
за 1
позицію
 
1.1.33.
Складання переліків (актів, довідок) на відсутні документи установ
 
перелік
(акт, довідка)
провідний
спеціаліст
59,27
2
 
118,54
43,15
161,69
161,69
 
 
1.1.34.
Приймання – здавання справ установ після упорядкування документів та справ
100
од. зб.
головний спеціаліст
70,61
 
260
27,16
9,89
37,05
3,71
за 10
од. зб.
 
1.1.35.
Складання актів про завершення упорядкування документів і справ установ
 
акт
головний спеціаліст
70,61
2
 
141,22
51,40
192,62
192,62
 
 
1.1.36.
Складання актів про повернення документів власнику
 
акт
головний спеціаліст
70,61
1
 
70,61
25,70
96,31
96,31
 
 
1.1.37.
Складання акту про непоправні пошкодження документів
акт
головний спеціаліст
70,61
0,5
 
35,31
12,85
48,16
48,16
 
 
1.1.38.
Проведення нарад за підсумками робіт з упорядкування документів установ з керівниками структурних підрозділів або особами відповідальними за архів і діловодство установи
нарада
головний спеціаліст
70,61
1,5
 
105,92
38,55
144,47
144,47
 
 
1.1.39.
Забезпечення збереженості документів:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.39.1.
перевіряння фізичного та санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання з оформлення результатів приймання
1 акт
на 1000 од. зб.
провідний
спеціаліст
59,27
 
260
227,96
82,98
310,94
31,09
1 акт
на 100
од. зб.
 
1.1.39.2.
перевіряння наявності і стану справ в архівному підрозділі установи
 
100
 од. зб.
провідний спеціаліст
59,27
 
350
16, 93
6,16
23,09
23,09
за 100
од. зб.
 
1.1.39.3.
знепилювання документів
 
100
од. зб.
реставратор
44,90
 
1000
4,49
1,63
6,12
6,12
за 100
од. зб.
 
1.1.40.
Видача документів із архівосховища під час використання
100
од. зб.
зберігач фондів
54,55
 
150
36,37
13,24
49,61
49,61
за 100
од. зб.
 
 
1.1.41.
Підготовка номенклатури справ установ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.41.1.
проведення організаційної роботи в установі
 установа
головний спеціаліст
70,61
0,75
 
52,96
19,28
72,24
72,24
 
 
1.1.41.2.
складання плану робіт з розроблення номенклатури справ
план
головний спеціаліст
70,61
1
 
70,61
25,70
96,31
96,31
 
 
1.1.41.3.
розроблення схем побудови номенклатури справ установ
схема
головний спеціаліст
70,61
3
 
211,83
77,11
288,94
288,94
 
 
1.1.41.4
Визначення наукової і практичної цінності документів з метою встановлення строків їх подальшого зберігання:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.41.4.1
з поаркушним переглядом справ
100
од. зб.
головний спеціаліст
70,61
 
25
282,44
102,81
385,25
3,85
за 1
од. зб.
 
1.1.41.4.2
без поаркушного перегляду справ
100
 од. зб.
провідний
спеціаліст
59,27
 
110
53,88
19,61
73,49
7,35
за 10
од. зб.
 
1.1.41.5.
Складання заголовків справ
10
заголовків
головний спеціаліст
70,61
 
30
23,54
8,57
32,11
3,21
за 1
загол.
 
1.1.41.6.
Групування документів за ознаками формування справ
     100 документів
головний спеціаліст
70,61
 
200
35,31
12,82
48,13
4,81
за 10
документів
 
1.1.41.7.
Систематизація карток на справи з заголовками:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.41.7.1
за структурною і тематичною ознаками
1000
 карток
провідний спеціаліст
59,27
 
400
148,18
53,94
202,12
2,02
за  10 карток
 
1.1.41.7.2
За номінальною, хронологічною ознаками або алфавітом
1000 карток
провідний
спеціаліст
59,27
 
850
69,73
25,38
95,11
0,95
за 10
карток
 
1.1.41.8.
Редагування заголовків справ
    100 заголовків
головний спеціаліст
70,61
 
125
56,49
20,56
77,05
7,71
за 10
загол.
 
1.1.41.9
Погодження статей номенклатури справ з установою
100 статей
головний спеціаліст
70,61
 
80
88,26
32,13
120,39
1,20
за 1
статтю
 
 1.1.41.10
Індексування статей номенклатури справ
100
 статей
головний спеціаліст
70,61
 
160
44,13
16,06
60,19
6,02
за 10
статей
 
 1.1.41.11
Складання вказівок щодо застосування номенклатури справ
вказівка
головний спеціаліст
70,61
3
 
211,83
77,11
288,94
288,94
 
 
1.1.41.12.
Оформлення номенклатури справ
 
номекла-тура
головний спеціаліст
70,61
1
 
70,61
25,70
96,31
96,31
 
 
1.1.42.
Складання статистичних звітів про організацію відомчого зберігання документів НАФ в установах
звіт
провідний спеціаліст
59,27
3
 
177,81
64,72
242,53
242,53
 
 
1.1.43.
Погодження документів з питань організації діловодства та архівної справи:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.43.1.
номенклатур справ
стаття
номенклатури
головний спеціаліст
70,61
 
180
0,39
0,14
0,53
0,53
 
 
1.1.43.2.
описів справ
стаття
опису
головний спеціаліст
70,61
 
220
0,32
0,12
0,44
0,44
 
 
1.1.43.3.
актів по вилучення документів, що не підлягають зберіганню
 позиція акту
головний спеціаліст
70,61
 
120
0,59
0,21
0,80
0,80
 
 
1.1.44.
Надання консультаційно-практичної допомоги працівникам діловодства: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.44.1.
у державній архівній установі
консуль-тація
головний спеціаліст
70,61
 
4
17,65
6,42
24,07
24,07
 
 
1.1.44.2.
в установі – фондоутворювача
консуль-тація
головний спеціаліст
70,61
 
2
35,31
12,85
48,16
48,16
 
 
1.2.
Роботи і послуги з технічного оформлення робіт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.
Передрук документів на машинописних пристроях:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.1
І група складності
100 маш. стор.
провідний
спеціаліст
59,27
 
42
141,12
51,37
192,49
192,49
 
 
1.2.1.2.
ІІ група складності
100 маш. стор.
провідний
спеціаліст
59,27
 
32
185,22
67,42
252,64
252,64
 
 
1.2.2.
Передрук описів, номенклатур справ на машинописних пристроях:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2.1
І група складності
100 маш. стор.
провідний
спеціаліст
44,08
 
17
259,29
94,38
353,67
353,67
 
 
1.2.2.2.
ІІ група складності
100 маш. стор.
провідний
спеціаліст
44,08
 
13
339,08
123,43
462,51
462,51
 
 
1.2.3.
Звірка документів після надрукування:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3.1.
І група складності
100 маш. стор.
провідний
спеціаліст
59,27
 
45
131,71
47,94
179,65
179,65
 
 
1.2.3.2.
ІІ група складності
100 маш. стор.
провідний
спеціаліст
59,27
 
30
197,57
71,92
269,49
269,49
 
 
1.2.4.
Звірка після надрукування описів, номенклатур справ, актів про виділення документів для знищення, переліків документів:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.4.1.
на управлінську документацію
100
заголов.
провідний
спеціаліст
59,27
 
275
21,55
7,84
29,39
2,94
за 10
загол.
 
1.2.4.2.
особових справ
1000
заголов.
провідний
спеціаліст
59,27
 
380
155,97
56,77
212,74
2,13
за 10
загол.
 
1.2.5.
Оправа документів:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.5.1.
проста
 10
од. зб.
реставратор
44,90
 
15
29,93
10,89
40,82
4,08
за 1
од. зб.
 
1.2.5.2.
складна
 
справа
реставратор
44,90
 
12
3,74
1,36
5,10
5,10
 
 
 
2. Роботи (послуги) у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.
Роботи (послуги) з використання архівних документів
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.
Тематичне виявлення документів
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.1.
Відбір справ за описами (каталогами) при тематичному виявленні
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.2.
Виявлення документів за справами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.2..1
Машинописний, рукописний розбірливий текст
 одиниця
збер.
головний
спеціаліст
70,61
 
12
5,88
2,14
8,02
8,02
 
 
2.1.3
Підготовка історичних довідок з історії населених пунктів, фабрик, заводів, установ, організацій, військових підрозділів та інших
0,5 друк.
аркуша
головний
спеціаліст
70,61
5
 
176,53
64,26
240,79
240,79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4
Виконання тематичних запитів про встановлення (підтвердження) окремих фактів подій, відомостей*
 запит
головний
спеціаліст
70,61
0,5
 
35,31
12,85
48,16
48,16
 
 
2.1.5
Виконання запитів на копії документів**
примірник
документа
головний
спеціаліст
70,61
 
 
30
2,35
0,86
3,21
3,21
 
 
2.1.6
Підготовка довідок з видачею архівних довідок про встановлення (підтвердження) майнових прав**
архівна довідка
головний
спеціаліст
70,61
0,5
 
35,31
12,85
48,16
48,16
 
 
2.1.7
Виконання біографічних довідок (акти цивільного стану) **
 
архівна довідка
головний спеціаліст
70,61
0,5
 
35,31
12,85
48,16
48,16
 
 
2.1.8
Виконання фактографічних довідок**
 
архівна
довідка
головний спеціаліст
70,61
 
1
 
70,61
25,70
96,31
96,31
 
 
2.1.9
Підготовка тематичних добірок документів (обсягом 0,3 друкованого аркуша):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.10
Підготовка тематичних комплектів документів:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. 10.1
комплект до 30 копій
ком-плект
головний
спеціаліст
70,61
1,5
 
105,92
38,55
144,47
144,47
 
 
2.1. 10.2
комплект до 75 копій
ком-плект
головний
спеціаліст
70,61
2
 
141,22
51,40
192,62
192,62
 
 
2.1.11
Підготовка радіопередач:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.11.1
тривалістю до 5 хвилин
радіо передача
головний
спеціаліст
70,61
3
 
211,83
77,11
288,94
288,94
 
 
2.1.11.2
тривалістю до 10 хвилин
радіо передача
головний
спеціаліст
70,61
4
 
282,44
102,81
385,25
385,25
 
 
2.1.12
Підготовка телепередач тривалістю до                  10 хвилин:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.12.1
за документами періоду після 1917 р.
теле-передача
головний
спеціаліст
70,61
7,5
 
529,58
192,77
722,35
722,35
 
 
2.1.13
Проведення екскурсій і занять в приміщенні архівної установи для груп не більше                              15 чоловік:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.13.1
оглядових
екскурсія
головний
спеціаліст
70,61
3
 
211,83
77,11
288,94
288,94
 
 
2.1.13.2
тематичних
екскурсія
головний
спеціаліст
70,61
5
 
353,05
128,51
482,01
482,01
 
 
2.1.13.3
за темою, запропонованою замовником
екскурсія
головний
спеціаліст
70,61
11
 
776,71
282,72
1059,43
1059,43
 
 
2.1.13.4
Демонстрація документів та їх коментування під час фото -, відео, кінозйомок у приміщенні архівної установи
демонст-рація
головний
спеціаліст
70,61
0,5
 
35,31
12,85
48,16
48,16
 
 
2.1.14
Підготовка виставок документів:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.14.1
до 25 експонатів
виставка
головний
спеціаліст
70,61
5
 
353,05
128,51
481,56
481,56
 
 
2.1.14.2
до 50 експонатів
 виставка
головний
спеціаліст
70,61
10
 
706,10
257,02
963,12
963,12
 
 
2.1.14.3
до 100 експонатів
виставка
головний
спеціаліст
70,61
12
 
847,32
308,42
1155,74
1155,74
 
 
2.1.15
Надання архівних документів для користування в читальному залі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1.15.1
справи
справа
головний
спеціаліст
70,61
 
8
8,83
3,21
12,04
 
 
 
2.1.15.2
описів
опис
головний
спеціаліст
70,61
 
30
2,35
0,86
3,21
 
 
 
2.1.16
Надання у користування в читальному залі документів, що належать державі, територіальним громадам (за згодою власника документа)
справа
головний
спеціаліст
 
70,61
 
15
4,71
1,71
6,42
 
 
 
2.1.16.1.
Виявлення документів за справами для підготовки документальних публікацій :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.16.1.1
машинописний, рукописний розбірливий текст
100
 аркушів
головний
спеціаліст
70,61
 
1250
5,65
2,06
7,71
0,77
за 10
арк.
 
.
2.2. Роботи (послуги) з виготовлення копій документів з паперовими або плівковими носіями, цифрових, на копію вально-розмножувальних апаратах
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.
Надання архівних документів для копіювання технічними засобами
 доку -мент
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.1
Сканування документів з паперовим носієм інформації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.2
Сканування тексту з    розпізнаванням (архівний сканер)
сторінка
провідний спеціаліст
59,27
 
15
3,95
1,44
5,39
5,39
 
 
2.2.2
Сканування документів, книг, газет (сканер):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.1
документів
сторінка
провідний спеціаліст
59,27
 
400
0,15
0,05
0,20
0,20
 
 
2.2.2.2
книг
сторінка
провідний спеціаліст
59,27
 
700
0,08
0,03
0,11
0,11
 
 
2.2.2.3
газет
сторінка
провідний спеціаліст
59,27
 
400
0,15
0,05
0,20
0,20
 
 
2.3.
Допоміжні послуги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1.
Користування архівними документами в процесі виконання платних послуг
10
справ
головний
спеціаліст
70,61
 
100
7,06
2,57
9,63
9,63
 
 
2.3.2.
Оформлення замовлень на видавання справ у процесі виконання платних послуг
10
справ
головний
спеціаліст
70,61
 
350
2,02
0,74
2,76
2,76
 
 
2.3.3.
Видавання описів справ у процесі виконання платних послуг
10
описів
зберігач фондів
54,55
 
70
7,79
2,84
10,63
10,63
 
 
2.3.4.
 
 
Оформлення замовлень на копіювання документів у процесі виконання платних послуг
10
замов-лень
головний
спеціаліст
70,61
 
700
1,01
0,37
1,38
1,38
 
 
2.3.5.
Друкування суцільного текстового матеріалу:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.5.1
через 1 інтервал
10
аркушів
спеціаліст
44,08
 
26
16,95
6,17
23,12
23,12
 
 
2.3.5.2
через 1,5 інтервали
10
аркушів
спеціаліст
44,08
 
38
11,60
4,22
15,82
15,82
 
 
2.3.5.3
через 2 інтервали
10
аркушів
спеціаліст
44,08
 
50
8,82
3,21
12,03
12,03
 
 
2.3.6.
Звірка тексту після друкування:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.6.1
І група складності (оригінал машинописний , або розбірливий рукописний)
 
10 друко-ваних аркушів
головний
спеціаліст
70,61
 
 
2,5
282,44
102,81
385,25
38,53
за 1
арк.
 
2.3.7
Звірка текстів описів, переліків після друкування:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.7.1.
І група складності (машинописний або рукописний розбірливий оригінал)
10 статей
головний
спеціаліст
70,61
 
280
2,52
0,92
3,44
3,44
за 10
опис. статей
 
*При відсутності у заявника точних пошукових даних про дату, місце події (факту) вартість робіт збільшується на 1 грн. 37 коп. за додатковий
перегляд архівних документів за кожний рік, місце події.
**Без вартості робіт із виявлення документів.
 
 
 
                                              Начальник архівного відділу                                                                       З.В.Халімовська
                                              райдержадміністрації

Цікаві факти

Пошук в Інтернеті

Шукати

Прогноз погоди

Статистика
сьогодні:
20
всього:
41892
перегл. сторінки:
820

Веб-портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України

Інтернет-представництво президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада