Веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради
12000, Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104, тел. 8(04131)3-16-14, 3-22-60, 3-11-22, 3-23-46, crda@i.ua
Історія Загальна характеристика Район у світлинах Інвестиції Анонси подій Інтернет-приймальня December 5th 2021 | 08:29

Пошук по сайту

Опитування
Чи підтримуєте Ви перейменування вулиць, назви яких пов"язані з періодом радянської України та СРСР
повністю
потрібно розглядати кожен випадок окремо
не підтримую
все одно
Відділ Державної виконавчої служби Червоноармійського РУЮ інформує про права та обов’язки державного виконавця:

Права та обов’язки державного виконавця

Судові рішення чи постанови уповноважених органів являються однією із важливих основ для захисту інтересів держави, прав та свобод юридичних і фізичних осіб. Примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу, яка входить  до системи Міністерства юстиції України і в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про державну виконавчу службу» та «Про виконавче провадження».

З метою нормального правового діалогу ми сьогодні розглянемо права і обов’язки державного виконавця.

 Обов’язки і права держвиконавця визначе­но в ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження». Він здійснює заходи, необхідні для своєчасного повного виконання рішення, зазначеного в документі на примусове вико­нання, у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і цим Законом; на­дає сторонам виконавчого провадження та їх представникам можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження; розглядає заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження і їхні клопотання; заявляє в установленому порядку про само­відвід за наявності обставин, передбачених цим Законом; роз'яснює сторонам їхні пра­ва і обов'язки.

Держвиконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право пере­віряти виконання боржниками рішень, що підлягають виконанню відповідно до цього Закону; перевіряти виконання юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами, фізичними особами-підприємцями рішень стосовно боржників, які у них працюють; для захисту інтересів стягувача одержувати безплатно від органів, установ, організацій, посадових осіб, сторін та учас­ників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки тощо; безперешкодно входити до приміщень і сховищ, що належать боржни­кам або зайняті ними, проводити їх огляд, у разі необхідності примусово відкривати та опечатувати їх; накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, переда­вати його на зберігання та реалізовувати в установленому законодавством порядку; накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають на рахунках, і вклади у банках, інших фінан­сових установах, на рахунки в цінних папе­рах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей; за згодою влас­ника використовувати приміщення, у тому числі комунальної власності, для тимчасо­вого зберігання вилученого майна, а також транспортні засоби стягувача або боржника для перевезення майна; звертатися до суду, що видав виконавчий документ, із заявою про роз'яснення рішення, видачу дубліката вико­навчого документа, встановлення чи зміну порядку і способу виконання, про відстрочку та розстрочку виконання рішення; звертати­ся до органу (посадової особи), який видав виконавчий документ, щодо роз'яснення його змісту; звертатися до суду з поданням про розшук боржника — фізичної особи або дитини чи про постановлення вмотивовано­го рішення про примусове проникнення до житла чи іншої власності боржника — фізич­ної або іншої особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні борж­никові від інших осіб. Викликати фізичних, посадових осіб із приводу виконавчих документів, що перебувають у виконавчому провадженні, а в разі неявки боржника без поважних при­чин виносити постанову про його приведен­ня через органи внутрішніх справ; залучати у встановленому порядку до провадження виконавчих дій понятих, працівників органів внутрішніх справ, інших осіб, а також екс­пертів, спеціалістів, а для оцінки майна — суб'єктів оціночної діяльності; штрафувати фізичних, юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених Законом. Безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника — фізичної особи, особи, у якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі необхідності примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням праців­ників органів внутрішніх справ, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там зберігається і на яке за законом можливо звернути стягнення; вимагати від матеріально відповідальних і посадових осіб боржників — юридичних осіб або від боржників — фізичних осіб надання пояснень за фактами невико­нання рішень чи законних вимог державного виконавця. У разі ухилення борж­ника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду з метою встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника — фізичної особи або керів­ника боржника — юридичної особи за межі Ук­раїни.

Разом з тим державні виконавці несуть дисциплінарну відповідальність в порядку, встановленому законом.

У разі вчинення державним виконавцем під час виконання службових  обов'язків   діяння,  що  має  ознаки   злочину   чи адміністративного  правопорушення,  він  підлягає кримінальній чи адміністративній   відповідальності   у   порядку,   встановленому законом.

Шкода, заподіяна державним  виконавцем фізичним чи юридичним особам  під  час  виконання  рішення, підлягає  відшкодуванню  у порядку,  передбаченому законом,  за  рахунок  держави.

Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду.

 

 

 

Заступник начальника Червоноармійського РУЮ –

начальник ВДВС                                                                                                                                  Карпінський А.М.


Цікаві факти

Пошук в Інтернеті

Шукати

Прогноз погоди

Статистика
сьогодні:
20
всього:
41892
перегл. сторінки:
784

Веб-портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України

Інтернет-представництво президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада