Веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради
12000, Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104, тел. 8(04131)3-16-14, 3-22-60, 3-11-22, 3-23-46, crda@i.ua
Історія Загальна характеристика Район у світлинах Інвестиції Анонси подій Інтернет-приймальня December 2nd 2021 | 03:04

Пошук по сайту

Опитування
Чи підтримуєте Ви перейменування вулиць, назви яких пов"язані з періодом радянської України та СРСР
повністю
потрібно розглядати кожен випадок окремо
не підтримую
все одно
Інформує Червоноармійський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Інформує
Червоноармійський районний центр соціальних служб
для сім ї,  дітей та   молоді

  Інформаційна кампанія щодо підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

„Візьми дитину у родину”

Разом ми можемо допомогти дитині

Жили-були дві жінки.  

Одну ти майже не згадуєш сьогодні, а другу називаєш мамою.  

Дві різних долі, у причетності до яких – твоя.  

Перша подарувала тобі життя, друга наповнила його змістом.

Одна дала тобі корені, інша – ім’я.  

Одна почула твій перший крик, інша висушила сльози

Одна нагородила тебе талантом, інша запропонувала мету.

А тепер ти ставиш вічне запитання: «Плід чого я – роду чи виховання?

«А ні те, а ні інше, дитя моє. Просто все від двох різних форм любові…»

 

                       ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ СТВОРИТИ ПРИЙОМНУ СІМ'Ю

Прийомна сім'я є однією з форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти, що втратили батьків, або їхні батьки в силу різних обставин не можуть виконувати свої обов'язки, потребують родинного тепла і виховання. Держава визначила важливе завдання забезпечити належні умови для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Хто така дитина, позбавлена батьківського піклування?

Це дитина, яка залишилася без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцеперебування, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинута дитина, дитина, батьки яких невідомі, дитина, від яких відмовились батьки, та безпритульні діти.

Дитина-сирота - це дитина, в якої померли чи загинули батьки.

Прийомна сім'я - це сім'я або особа, що не перебуває в шлюбі, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання. Порядок прийому дітей в сім'ї встановлено Постановою Кабінету міністрів України № 565 від 26 квітня 2002 року "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю".

Яка різниця між усиновленою і прийомною дитиною?

Усиновлена дитина приймається в сім'ю на правах біологічної дитини з усіма правовими наслідками, а в прийомну сім'ю - до досягнення ними повноліття (18 років) або ж до закінчення ними навчання, але не пізніше 23 років. За цього сімейних правовідносин між прийомними батьками і прийомними дітьми не виникає. За вихованцями зберігається статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Це передбачає збереження за дитиною раніше призначених аліментів, пенсій та інших державних виплат. Суми коштів, що належать прийомним дітям, переходять у розпорядження прийомних батьків і витрачаються ними на утримання прийомних дітей відповідно до механізму єдиного фінансового забезпечення "гроші ходять за дитиною".

Яка різниця між дитячим будинком сімейного типу і прийомною сім'єю?

В дитячий будинок сімейного типу влаштовується від 5 до 10 дітей. Батькам-вихователям надається додаткова житлова площа, а робота з виховання зараховується до трудового стажу. В прийомну сім'ю можна взяти дитину, вражену ВІЛ-інфекцією, тоді як до ДБСТ це неможливо. Влаштування дитини з таким діагнозом потребує від прийомних батьків проходження відповідної підготовки.

Де можна пройти таку підготовку?

Цю підготовку здійснює Житомирський  обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді . Пройшовши спеціальне навчання, потенційні прийомні батьки отримають довідку про навчання і рекомендацію Центру.

Хто може стати прийомними батьками?

Прийомними батьками може стати як подружжя, так і особа, що не перебуває в шлюбі, працездатного віку. Ви маєте мати не менший, ніж встановлений законодавством  рівень  забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) на кожного члена сім'ї, якщо обчислювати його сукупно середньомісячно. Він обчислюється за останні шість календарних місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім'ї.

Існують також обмеження для кандидатів у прийомні батьки за віком. Влаштування дітей у прийомну сім'ю проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей, щоб на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку вибуття з прийомної сім'ї. Влаштування дітей у прийомну сім'ю розраховано таким чином, щоб до досягнення батьками пенсійного віку дитина могла стати повнолітньою, щоб повторно не травмувати психіку дитини. У разі досягнення пенсійного віку одним з прийомних батьків час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. 

Яких прав та обов'язків набувають прийомні батьки?

Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей на підприємствах, в установах та організаціях без спеціальних на те повноважень. Вони несуть персональну відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і  психічний розвиток прийомних дітей, а також - за дотримання принципу конфіденційності інформації щодо ураження прийомних дітей ВІЛ-інфекцією.

Майнові права та інші права прийомних дітей

Органи опіки та піклування - місцеві органи державної виконавчої влади - забезпечують збереження житла та майна прийомних дітей за місцем його розташування і здійснюють контроль за його використанням.

Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форми такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з прийомними батьками та за участю центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з урахуванням існуючих взаємин і причин, через які дитина втратила батьківське піклування.

Чи передбачені для Вас зміни у житловому статусі  в разі створення  прийомної сім'ї?

Ні. Ніяких пільг щодо поліпшення житлових умов законодавством не передбачено. У разі утворення прийомної сім'ї прийомні батьки беруть за плату прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов. Однією з умов влаштування дитини є можливість виділити їй індивідуальне місце для проживання.

Припинення функціонування прийомної сім'ї

Якщо у прийомній сім'ї виникнуть несприятливі умови для виховання дітей та спільного проживання (важка хвороба прийомних батьків, зміна їх сімейного стану, відсутність взаєморозуміння батьків з дітьми, конфліктні стосунки дітей), або Ви не будете виконувати обов'язки щодо належного виховання, розвитку та утримання дітей, буде порушуватися схеми антиретровірусної терапії дитини, або ж діти повернуться рідним батькам (опікуну, піклувальнику, усиновителю) чи дитина досягне повноліття або Ви - пенсійного віку, то договір буде розірвано.

У разі припинення дії договору сім'я позбавляється статусу прийомної, а питання про подальше влаштування дітей вирішується органом опіки і піклування (дітей, уражених ВІЛ-інфекцією, - органом місцевої виконавчої влади на підставі висновку закладу охорони здоров'я), який вживає вичерпних заходів до запобігання поверненню (влаштуванню) дітей в інтернатні заклади.

Чи може бути подовжено дію договору і функціонування  прийомної сім'ї?

Індивідуальні випадки вирішуються органами опіки і піклування, які приймали рішення про створення прийомної сім'ї. На подовження терміну діяльності прийомної сім'ї  потрібна згода прийомних батьків і місцевого органу виконавчої влади, який приймав рішення про створення прийомної сім'ї. В окремих випадках за згодою сторін прийомна сім'я може функціонувати і після досягнення прийомними батьками пенсійного віку, але не більше ніж протягом п'яти років. Обов'язково потрібно враховувати, що всі вікові обмеження для прийомних батьків встановлені з тим, щоб убезпечити дитину від повторного переживання втрати батьків.  Бажано, щоб до досягнення батьками пенсійного віку дитина стала повнолітньою. 

Фінансове і матеріальне забезпечення прийомних сімей

Починаючи з 1 січня 2006 року фінансування прийомних сімей здійснюється за рахунок державного бюджету. Раніше прийомні батьки не отримували додаткових  коштів від держави. Запровадження єдиного механізму "гроші ходять за дитиною",  дозволило всім дітям з відповідним статусом в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу отримувати соціальну допомогу, а прийомним батькам і батькам-вихователям - грошове забезпечення.

 Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення.  Порядок призначення і виплати грошового забезпечення визначається і затверджується Кабінетом Міністрів  України. Зараз він становить 35% від розміру соціальної допомоги на дитину. У разі затвердження  нового рівня прожиткового мінімуму розмір   соціальної    допомоги    та    грошового    забезпечення перераховується  без  додаткового  звернення прийомних батьків.

  За більш  детальною інформацією звертайтесь до Червоноармійського районного центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді.

Наша адреса: смт. Червоноармійськ, вул. Леніна, 123, кімната 211; телефон: 32 - 1 - 72

 

Діти – це сама велика спадщина країни і ми не повинні бути байдужими до них. Бо розквіт держави залежить саме від долі наших дітей.

 

Цікаві факти

Пошук в Інтернеті

Шукати

Прогноз погоди

Статистика
сьогодні:
20
всього:
41892
перегл. сторінки:
796

Веб-портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України

Інтернет-представництво президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада