Веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради
12000, Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104, тел. 8(04131)3-16-14, 3-22-60, 3-11-22, 3-23-46, crda@i.ua
Історія Загальна характеристика Район у світлинах Інвестиції Анонси подій Інтернет-приймальня December 2nd 2021 | 02:13

Пошук по сайту

Опитування
Чи підтримуєте Ви перейменування вулиць, назви яких пов"язані з періодом радянської України та СРСР
повністю
потрібно розглядати кожен випадок окремо
не підтримую
все одно
Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Червоноармійської районної державної адміністрації

   

               ПОЛОЖЕННЯ

про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Червоноармійської 
районної державної адміністрації


 

Дане положення визначає та регулює діяльність відділу ведення  Державного  реєстру   виборців апарату Червоноармійської  райдержадміністрації  та   розроблено на  підставі Закону України ”Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про Державний реєстр виборців”,  постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.07 №868 “Про затвердження типових положень про орган (відділ) ведення Державного реєстру виборців та про регіональний орган (відділ) адміністрування Державного реєстру виборців”.

 

1. Відділ  ведення  Державного  реєстру  виборців (далі - відділ ведення Реєстру) є структурним підрозділом апарату Червоноармійської райдержадміністрації, який утворюється головою райдержадміністрації, йому  підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації.

2. У своїй  діяльності  керується Конституцією та Законами України, актами  Президента України та  Кабінету Міністрів України, постановами  Центральної виборчої комісії, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, районної ради, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, іншими нормативно-правовими актами, а також  цим  Положенням про відділ.    

            3. Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

     - ведення Реєстру, до якого вносяться відомості  про  громадян України,  що  мають  право  голосу і проживають або перебувають на території села,  селища,  які входять до складу Червоноармійського району, а також про громадян  України, що  мають право голосу і проживають або перебувають за межами України;

 

     - складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

4. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених  на  нього завдань:

1) забезпечує ведення Реєстру, що  передбачає  проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;  внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису  Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" та рішеннями розпорядника Реєстру;прийнятими відповідно до зазначеного Закону, з використанням  візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних  даних Реєстру;

2) веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру,  в порядку та  за  формою,  що  встановлені  розпорядником Реєстру;

3) забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у  процесі його створення та ведення;

4) установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

 5)  надає на письмову  вимогу  виборця  інформацію  про його персональні дані, внесені до Реєстру;

 6) надсилає на виборчу адресу  виборця довідку  про  його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

 7) проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

 8) здійснює щомісяця поновлення бази даних Реєстру;

 9) забезпечує у разі  призначення  виборів  чи  референдумів складення,  уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства.

10) надає в установленому порядку статистичну інформацію  про кількісні  характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

11) розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних  партій  у порядку,  встановленому Законом України "Про Держаний реєстр виборців";

12) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

13)   здійснює інші функції  відповідно  до  законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

14)  відділ ведення  Державного  реєстру   виборців апарату Червоноармійської  райдержадміністрації   працює за місячними планами роботи.

 5. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів  виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну  для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.

 6. Відділу ведення Реєстру  заборонено  збирати,  вносити  до Реєстру  та  зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців),  не  передбачені  Законом  України  "Про  Держаний реєстр виборців".

 7. Відділ ведення  Реєстру    взаємодіє у  процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами районної держадміністрації, територіальними органами  центральних  органів  виконавчої  влади, органами   місцевого самоврядування, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності,  об'єднаннями  громадян  і окремими громадянами.

   8.Відділ ведення Реєстру очолює керівник, який має вищу освіту, як правило, юридичну,  за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста  або магістра та стаж роботи  за фахом на державній службі не менш як  три роки  на посаді не нижчій ніж посада головного  спеціаліста чи має практичний досвід роботи, аналогічної функціям покладених на цей відділ, на керівних посадах не менш як п’ять років.

Керівник відділу ведення Реєстру призначається на посаду та звільняється з посади  головою районної держадміністрації.

      9.  Керівник відділу ведення Реєстру :

·         з абезпечує виконання Закону України "Про Державний реєстр виборців" на  території Червоноармійського  району;

·         здійснює керівництво діяльністю відділу  і несе   персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

·       розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

·     в идає накази у випадках та в порядку, визначених Законом України "Про Державний реєстр виборців", організовує і контролює їх виконання ;

·       з абезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства ;

·     п ідписує документи, визначені Законом України "Про Державний реєстр виборців", що скр онніплюються печаткою  відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Червоноармійської рай держадміністрації ;

·     забезпечує в установленому законом порядку  представництво  інтересів відділу ведення Реєстру  в судах;

·   в носить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України "Про Державний реєстр виборців";

·       вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру; 

·       виконує  інші  повноваження  згідно з актами  законодавства  та положенням  про відділ.

      Начальнику відділу підпорядковуються головний та провідний спеціалісти.

10. Працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації відповідно чинного законодавства. . На посаду  головного  спеціаліста відділу  ведення  Реєстру призначається  особа, яка має  вищу  освіту  за освітньо-кваліфікаційним  рівнем спеціаліста  або магістра  за спеціальністю, пов’язаною, як правило, з інформаційними технологіями, та стаж роботи за фахом  не менш як  один рік.
         На  посаду  провідного  спеціаліста  відділу  ведення  Реєстру призначається  особа, яка має  вищу  освіту  за освітньо-кваліфікаційним  рівнем спеціаліста  або магістра відповідного професійного спрямування, стаж роботи  за фахом не менш  як один рік  та практичний  досвід  автоматизованої  обробки  інформації.

11. Відділ забезпечується згідно Постанови  ЦВК від 20 грудня 2007року №572 “Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та про норми  забезпечення  засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою.”

12. Робоче приміщення відділу має  обмежений доступ згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації  від 28.03.08р. №90  “Про надання приміщенню відділу ведення Державного реєстру виборців статусу приміщення з обмеженим доступом ”.  

13. Підвищення кваліфікації працівників відділу  організовує Служба розпорядника  реєстру та відділ адміністрування  Державного реєстру виборців Житомирської обласної державної адміністрації.  

14.Структурну чисельність працівників відділу  та Положення про відділ ведення Реєстру затверджує голова райдержадміністрації. 

15.   Відділ має окрему вивіску, що розміщена на адмінприміщенні Червоноармійської районної державної адміністрації та окрему печатку відділу із зображенням Державного Герба України  і своїм найменуванням.

 

                                  

 

                                                                                                

          

 

 

 


 


Цікаві факти

Пошук в Інтернеті

Шукати

Прогноз погоди

Статистика
сьогодні:
20
всього:
41892
перегл. сторінки:
563

Веб-портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України

Інтернет-представництво президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада