Веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради
12000, Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104, тел. 8(04131)3-16-14, 3-22-60, 3-11-22, 3-23-46, crda@i.ua
Історія Загальна характеристика Район у світлинах Інвестиції Анонси подій Інтернет-приймальня November 29th 2021 | 01:26

Пошук по сайту

Опитування
Чи підтримуєте Ви перейменування вулиць, назви яких пов"язані з періодом радянської України та СРСР
повністю
потрібно розглядати кожен випадок окремо
не підтримую
все одно
Порядки використання коштів обласного бюджету за Програмою розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2011-2015 роки

                
                                                                                                                             Додаток 3

                                                                                                                           до рішення  обласної ради

                                                                                                                            від  22.03.12 №510

 

           ПОРЯДОК  

надання і використання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості закуплених племінних нетелів та бугаїв – плідників фермерськими господарствами  

 

1. Порядок надання та використання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості закуплених племінних нетелів та бугаїв – плідників фермерськими господарствами, селянсько – фермерськими господарствами (далі - фермерські господарства) м’ясних або молочних порід розроблено на виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2011-2015 роки ( далі – Порядок), він регулює механізм надання і використання коштів даної субвенції.

1.1.  Субвенція надається на відшкодування вартості    23 голів племінних нетелів і одного племінного бичка (бугая-плідника) м’ясних порід або 24 голів племінних нетел ів молочних порід , закуплених фермерськими господарствами , із розрахунку не більше 10 тисяч гривень за одну голову вагою не менше 400 кг ., на загальну суму не більше   240 тисяч гривень на одне фермерське господарство , з ПДВ, згідно з чинним законодавством .

1.2. Головним розпорядником коштів обласного бюджету є головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, розпорядниками коштів районних бюджетів є районні управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

1.3. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій здійснюють перерахування бюджетних коштів на відкриті в установах банків поточні рахунки фермерських господарств (господарств) відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.02 №205 (із внесеними змінами) та зареєстровано го в Міністерстві юстиції України 26.11.02                            за   № 919/7207 2.

Для прийняття рішення про відбір претендентів розпорядженням голови райдержадміністрації утворюються районні конкурсні комісії з розгляду пропозицій та визначення фермерських господарств - переможців районного конкурсу з розвитку м’ясного або молочного скотарства (далі - комісія).

2.1. Комісію очолює заступник голови районної державної адміністрації з питань агропромислового комплексу.

До складу комісії входять начальник та спеціалісти управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, спеціалісти служб: фінансового управління, податкової, управління ветеринарної та фіто- санітарної служби, державної фінансової інспекції, статистики, земельних ресурсів, агент ідентифікації і реєстрації тварин, голова районної асоціації фермерів та приватних землевласників, голова ради сільськогосподарських підприємств.

2.2. Засідання  комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Повідомлення про умови  конкурсу  та дату засідання оприлюднюється комісією у місцевих засобах масової  інформації.

3. Районна комісія у повідомленні про умови проведення конкурсу визначає перелік документів :

заяву;

копію довідки про включення до ЄДРПОУ, завірену в установленому порядку;

довідку про відсутність (наявність) простроченої більше як на півроку заборгованості по платежах до бюджетів та Пенсійного фонду;

довідку про банківські реквізити;

бізнес-план з розвитку м’ясного або молочного скотарства у фермерському господарстві (обов’язкові розділи: розрахунок потреби в кормах; структура сільськогосподарських угідь та посівних площ; чергування культур у сівозміні; потреба в насінні, мінеральних та органічних добривах, засобах захисту та їх вартість. Загальні витрати на виробничу діяльність, потреба в сільськогосподарській техніці; розрахунок потреби в коштах та джерелах фінансування);

довідку із органів земельних ресурсів про наявність земельної ділянки (власної чи орендованої);

довідку від фермерського господарства про наявність основних засобів виробництва (приміщень, техніки, поголів’я худоби) та обігових коштів;

копію документа, який засвідчує освітньо-кваліфікаційний рівень голови та членів фермерського  господарства (за наявності);

довідку про склад сім’ї;

копію трудової книжки голови фермерського господарства (за наявності);

копію кредитної угоди про отримання кредиту для закупівлі основних та обігових засобів виробництва (за наявності);

характеристику-рекомендацію на голову фермерського господарства, видану сільською, селищною, міською радою.

4. Комісія розглядає подані  фермерськими господарствами документи, оцінює наявну матеріальну базу, земельні ресурси, фінансовий стан, освітньо-кваліфікаційний рівень керівника та членів фермерського господарства, досвід роботи в господарській сфері та визначає переможців, спроможних забезпечити цільове та ефективне використання субвенції обласного бюджету.

5. Комісія в термін до 25 червня цього року подає до обласної конкурсної комісії клопотання про участь фермерських господарств у конкурсі із освоєння субвенції обласного бюджету із створення та розвитку фермерських господарств м’ясного або молочного напряму продуктивності і копії документів, передбачених пунктом 3 Порядка.

6. Для визначення переможців конкурсу з підтримки фермерських господарств з розвитку м’ясного або молочного  скотарства, розподілу коштів субвенції обласного бюджету, на відшкодування вартості закуплених племінних нетелів та бугаїв – плідників фермерськими господарствами  із м’ясних або молочних порід розпорядженням  голови обласної державної адміністрації утворюється обласна конкурсна комісія з надання і використання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості закуплених племінних нетелів та бугаїв – плідників фермерськими господарствами, до складу якої входять заступник голови обласної державної адміністрації з питань агропромислового розвитку, начальник та спеціалісти головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, спеціалісти головного фінансового управління обласної державної адміністрації, управління ветеринарної та фітосанітарної служби, державної фінансової інспекції, статистики, податкової адміністрації, УМВСУ в Житомирській області,  філії агентства з ідентифікації і реєстрації тварин, голова обласної асоціації фермерів та приватних землевласників, голова державного фонду підтримки фермерських господарств у Житомирській області.

Комісію очолює заступник голови обласної державної адміністрації з питань агропромислового комплексу.

Засідання комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

7. Обласна комісія  до 1 липня цього року розглядає поіменно пропозиції районних конкурсних комісій щодо визначення претендентів із освоєння субвенції обласного бюджету із створення та  розвитку фермерських господарств м’ясного та молочного напряму продуктивності, визначає та формує список переможців конкурсу. (Реєстр та відомість додаються).

Перевага при визначенні переможців конкурсу надається фермерським господарствам, які відповідають таким вимогам:

наявність сільськогосподарської освіти у голови та членів фермерського господарства, досвід роботи у сільському господарстві (зокрема в тваринництві);

наявність земельної ділянки, основних засобів виробництва (приміщень, техніки та поголів’я худоби), коштів, можливість кредитування.

8. Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації після визначення переможців конкурсу здійснює розподіл субвенції обласного бюджету між районами залежно від кількості переможців обласного конкурсу фермерських господарств.

9. Фермерські  господарства - переможці обласного конкурсу після придбання племінного поголів’я щомісяця  до 19 числа місяця, що настає за звітним періодом (починаючи із 19 червня до 19 грудня поточного року включно), подають до районної комісії наступні документи:

платіжний документ про розрахунок за закуплених нетелів, бугаїв-плідників (платіжне доручення, касовий ордер, чек та інше);

племінні свідоцтва на кожну придбану племінну тварину (не нижче                   III покоління породності м’ясних та молочних порід);

паспорти тварин, ветеринарні картки до них та відомість переміщення ідентифікованого поголів’я племінних тварин із племінного господарства у фермерське;

довідку про відсутність (наявність) простроченої більше як півроку заборгованості за зобов’язаннями по платежах до бюджетів та Пенсійного фонду;

 письмове зобов’язання щодо:
 

збереження придбаного поголів’я та нарощування поголів’я худоби  протягом  3 років до 50 голів шляхом вирощування молодняка ВРХ до забійних кондицій, а телиць -  до введення в основне стадо;

обов’язкового страхування (протягом трьох років) худоби, придбаної шляхом відшкодування субвенції з обласного бюджету;

повернення коштів у місячний термін до обласного бюджету у разі незбереження протягом 3 років поголів’я, вартість якого відшкодована за рахунок цих коштів, або встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання , за винятком форс-мажорних обставин (загибель при незалежних від фермера обставин).

10. Обласна конкурсна комісія за підсумками 10 місяців бюджетного року, у разі невикористання субвенції обласного бюджету, на підставі клопотання районних комісій та листів-відмов фермерських господарств                    - переможців конкурсного відбору, до 15 листопада поточного року проводить повторний конкурс серед учасників, які брали участь, але не стали переможцями, та новозаявлених претендентів і визначає переможця (переможців).

11. Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації на підставі рішення обласної конкурсної комісії здійснює перерозподіл коштів між районами.

12. Реєстрація зобов’язань розпорядників коштів проводиться згідно із вимогами Порядку обліку зобов’язань розпорядників коштів в органах державного казначейства, затвердженого наказом Державного казначейства України від 09.08.04 №136 (із внесеними змінами) та зареєстровано го в Міністерстві юстиції України 30.08.04 за № 1068/9667 .

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації подає відповідним органам державного казначейства платіжні доручення та відомість для перерахування коштів (додаток) на поточні рахунки підприємств, відкриті в установах банків.

13. Головне управління агропромислового розвитку  облдержадміністрації здійснює перерахування субвенції на рахунки районних бюджетів, відкриті в органах державного казначейства, відповідно до помісячного розпису обласного бюджету.

14. Фінансова звітність про використання субвенції згідно з цим Порядком складається і подається в установленому порядку.

15.  Управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій, управліннями ветеринарної та фітосанітарної служби в районах, підрозділами філії Агентства ідентифікації і реєстрації тварин, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації та головним управлінням ветеринарної та фітосанітарної служби в Житомирській області здійснюється постійний контроль за годівлею, продуктивністю, утриманням, відтворенням та збереженням племінного поголів’я в кожному із фермерських господарств.

Щомісяця до 5 числа наступного періоду районні служби інформують обласні служби, з подальшим їх інформуванням до 10 числа за наступним періодом головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації. Узагальнену інформацію про стан справ у кожному із фермерських господарств головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації щомісяця до 20 числа наступного періоду подає голові комісії, заступнику голови облдержадміністрації.

16. Контроль за цільовим та ефективним використанням субвенції обласного бюджету згідно з цим Порядком здійснює головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та районні державні адміністрації.

 

 

Перший  заступник                                                           
голови ради                                                                                 В.Ю. Арешонков

   

 Додаток 1

                                                                                                              до Порядку надання і використання

субвенції з обласного бюджету

місцевим бюджетам на відшкодування

вартості закуплених племінних нетелів,

бугаїв-плідників фермерськими

господарствами

Реєстр

відшкодування вартості закуплених племінних нетелів та одного племінного бугая - плідника однієї із м’ясних або молочних порід                                     фермерськими господарствами

за   __________ місяць 20__ року

по ________________________________ району

 

 

№ з/п

Назва підприємства ,

№ поточного рахунку, найменування відповідного банку

Код згідно з ЄДРПОУ (ідентифіка-ційний номер)

Кількість

закуплених племінних голів,

гол.

Жива

вага,

кг

Вартість придбання за                  1 голову, грн.

Визначена субвенція за 1 голову, грн.

Сума до перерахування, грн. (гр..4*гр7)

1

2

3

4

5

6

7

8

Нетелі

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бугай-плідник

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Голова комісії                        ______________                   ___________________

                                                            (підпис)                      (ініціали та прізвище)

М.П.

 

Секретар                                ______________                   ___________________

                                                             (підпис)                      (ініціали та прізвище)

 

Члени комісії:                         ______________                   ___________________

                                         ______________                   ___________________

                                               ______________                   ___________________

   

 Додаток 2

                                                                                                               до Порядку надання і використання 

субвенції з обласного бюджету

місцевим бюджетам на відшкодування

вартості закуплених племінних нетелів,

бугаїв-плідників фермерськими

господарствами

 

Відомість

відшкодування вартості закуплених племінних нетелів та одного племінного бугая - плідника однієї із м’ясних або молочних порід фермерськими господарствами

за   __________ місяць 20__ року

по ________________________________ району

 

№ з/п

Назва підприємства ,

№ поточного рахунку, найменування відповідного банку

Код згідно з ЄДРПОУ (ідентифіка-ційний номер)

Кількість

закуплених племінних голів,

гол.

Жива

вага,

кг

Вартість придбання за                  1 голову, грн.

Визначена субвенція за 1 голову, грн.

Сума до перерахування, грн. (гр..4*гр7)

1

2

3

4

5

6

7

8

Нетелі

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бугай-плідник

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

Начальник управління

агропромислового розвитку

райдержадміністрації                               _______________     _______________

(підпис)                        (П.І.П.)

 

Головний бухгалтер                                 ____________         ________________

                                                                           (підпис)                      (П.І.П.)

М.П.

Додаток 4

                                                                                                                                             до рішення  обласної ради

                                                                                                                                              від 22.03.12 №510

 

 

ПОРЯДОК

надання і використання субвенції з обласного бюджету місцевим

бюджетам на здешевлення вартості цукру для годівлі бджіл

 

1. Порядок надання і використання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здешевлення  вартості цукру для годівлі бджіл розроблено на виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17.03.11 №148 (далі – Порядок).
 

2. Порядок регулює механізм надання і використання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здешевлення вартості цукру для годівлі бджіл.

3. Головним розпорядником коштів обласного бюджету є головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, розпорядниками в районних бюджетах є управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій.
 

4.  Розподіл коштів між районними бюджетами до 1 травня поточного року формує головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації на підставі поданих реєстрів (додаток 1) управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій  пропорційно до наявної кількості бджолосімей у юридичних та фізичних осіб, які утримували на пасіках 20 і більше бджолосімей  станом на 1 січня поточного року.

5. Субвенція спрямовується на здешевлення до половини вартості закупленого цукру для годівлі бджіл у розрахунку 5 кг цукру на сім’ю при вартості придбання до 8 грн. за   1 кг .

6. Визначення юридичних та фізичних осіб, яким будуть надаватися субвенції, здійснюється комісією, утвореною при управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації. До складу комісії входять спеціалісти управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління ветеринарної та фітосанітарної служби, органів статистики, державної фінансової інспекції. Комісію очолює начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

7. Засідання районної комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

8. Повідомлення про дату засідання районної комісії, перелік необхідних документів оприлюднюється у засобах масової інформації.

9. Районні комісії у повідомленні про умови щодо отримання юридичними та фізичними особами коштів на здешевлення цукру в розмірі до 50 відсотків вартості його придбання  для годівлі бджіл при утриманні на пасіках 20 і більше бджолосімей зазначають перелік документів:

Юридичні особи :

заяву на відшкодування вартості придбаного цукру;

копію форми 24-сг, завірену в установленому порядку органами статистики,  станом на 1 січня відповідного року;
 

копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, завірену в установленому порядку;

бухгалтерські документи, що засвідчують кількість, вартість та оплату за придбаний цукор ( накладні, квитанції про оплату);

довідку про відкриті поточні рахунки в банку;

письмове зобов язання про повернення у місячний термін до обласного бюджету субвенції у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання або недотримання умов цього Порядку.

Фізичні особи :

заяву на відшкодування вартості придбаного цукру;

довідку про наявність бджолосімей  станом на 1 січня відповідного року, видану сільською, селищною, міською радою;

документи, що засвідчують кількість, вартість та оплату за придбаний цукор (фіскальний чек, квитанція про оплату, інші платіжні документи);

копію паспорта,  ідентифікаційного коду; довідку про відкриті рахунки в банку;

письмове зобов язання про повернення у місячний термін до обласного бюджету субвенції у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання або недотримання умов цього Порядку.
 

10. Районні комісії на підставі отриманих документів складають реєстр (додаток 2) щодо кількості придбаного цукру та потреби в коштах і в термін до 15 жовтня поточного року подають до головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

11. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації на підставі отриманих від юридичних та фізичних осіб документів визначає середній показник, що використовується для розрахунку вартості цукру для годівлі бджіл та у термін до 18 жовтня поточного року розподіляє пропорційно кошти юридичним та фізичним особам і складає відомість (додаток 3).

12. Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації здійснює перерахування субвенції на рахунки районних бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства, відповідно до помісячного розпису обласного бюджету, у разі необхідності проводить перерозподіл.

   13. Операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються відповідно  до Порядку обслуговування місцевих бюджетів за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 09.08.04 № 136 (із внесеними змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.08.04     за № 1068/9667.

14. Фінансова звітність про використання субвенції згідно з цим Порядком складається і подається в установленому законодавством порядку.

          15. Контроль за цільовим використанням субвенції несуть головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та районні державні адміністрації згідно з чинним законодавством.

16. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації подає    до 1 листопада поточного року головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації звіт (додаток 4) про використання субвенції обласного бюджету.  

 

Перший  заступник                                                            
голови ради                                                                                   В.Ю. Арешонков

 

   Додаток 5

                                                                                                                              до рішення  обласної ради

                                                                                                                                від   22.03.12                  510

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету, що спрямовуються на здешевлення вартості при реалізації сім’я бугаїв-плідників м’ясних порід для осіменіння корів і телиць в особистих селянських господарствах

1. Цей Порядок визначає і регулює правила надання і використання коштів обласного бюджету, що спрямовуються на здешевлення вартості при реалізації сім’я бугаїв-плідників м’ясних порід для осіменіння корів і телиць в особистих селянських господарствах з метою отримання помісних телиць першого покоління ( F 1), їх подальшої закупівлі і вирощування сільськогосподарськими підприємствами для формування масиву маточного поголів’я м’ясної худоби та подальшої консолідації м’ясних і молочних якостей за рахунок поглинального схрещування з чистопородними бугаями м’ясних порід, відповідно до Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2011-2015 роки, затвердженої  рішенням  обласної ради від 17.03.11 № 148.

2. Головним розпорядником коштів є головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.
 

3. Рішення щодо виділення бюджетних коштів виконавцям Програми за даним Порядком приймає комісія, утворена при головному управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації (далі - комісія), яку очолює заступник начальника головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації з питань тваринництва. 

До складу комісії  входять представники головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, головного фінансового управління  облдержадміністрації, державної фінансової інспекції, представники органів статистики, державних служб -  ветеринарної та фітосанітарної, податкової, казначейства, боротьби з економічною злочинністю УМВС України у Житомирській бласті та Житомирської філії ДП «Агентство з  ідентифікації і реєстрації тварин».

4. Кошти обласного бюджету використовуються головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень шляхом перерахування їх на розрахункові рахунки виконавців Програми.

5. Для визначення потреби в спермі бугаїв-плідників м’ясних порід для осіменіння корів і телиць в особистих селянських господарствах з метою отримання помісних телиць першого покоління ( F 1) згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації  утворюється комісія,  яку очолює начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації .

До складу комісії входять представники районних управлінь агропромислового розвитку, фінансового управління, органів статистики, державної ветеринарної та фітосанітарної служби, державної фінансової інспекції та Житомирської філії ДП «Агентство  з  ідентифікації і реєстрації тварин».

6. Районна комісія  розглядає потребу щодо придбання сім’я     бугаїв-плідників м’ясних порід із розрахунку 2,5 спермодози на одне продуктивне осіменіння корів і телиць в особистих селянських господарствах та визначає загальну потребу району,  надає  пропозиції обласній комісії  до  15 травня поточного року (додаток 1).
 

7. Обласна комісія узагальнює потребу в придбанні сім’я бугаїв-плідників м’ясних порід та приймає рішення щодо її забезпечення у зонах обслуговування,  здійснює розподіл ліміту коштів, передбачених в обласному бюджеті,  між виконавцями Програми для здешевлення вартості реалізації сперми бугаїв-плідників м’ясних порід пропорційно до потреби на рік, визначеної районними комісіями, але не більше вартості придбання спермопродукції.        

8. Виконавці Програми реалізовують на пункти штучного осіменіння всіх форм власності сім’я бугаїв м’ясних порід у кількості, визначеній районними конкурсними комісіями, здешевлене на суму визначеного ліміту коштів обласного бюджету із розрахунку вартості однієї придбаної і реалізованої ними спермодози.

9. Виконавці Програми  після реалізації на пункти штучного осіменіння сім”я бугаїв м’ясних порід до обласної комісії подають такі документи:

накладні на придбання та реалізацію  здешевленої спермопродукції бугаїв-плідників м’ясних порід;

розрахунок продукції власного виробництва сім”я бугаїв –плідників м”ясних порід за 1 спермодозу;

розрахунки щодо здешевлення вартості реалізованого сім’я бугаїв-плідників племінними підприємствами м’ясних порід на суму доведеного ліміту коштів обласного бюджету;

письмове зобов’язання  про повернення  у місячний термін  до обласного бюджету  коштів у разі встановлення  контролюючими органами  факту  їх незаконного  одержання  або недотримання умов цього Порядку.

10. Обласна комісія до 20 серпня поточного року приймає рішення щодо здешевлення фактично понесених витрат на реалізацію спермопродукції бугаїв-плідників м’ясних порід у межах доведених лімітів та надає зведені розрахунки головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації для перерахування коштів.
 

11. Кошти обласного бюджету спрямовуються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України  від 04.11.05 № 205 (із внесеними змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.02 за № 919/7207, в межах визначених асигнувань пропорційній  фактично реалізованій спермі бугаїв – плідників м’ясних порід виконавцями Програми.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12. Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації здійснює перерахування коштів обласного бюджету згідно з  платіжним дорученням та на підставі відомостей  щодо здешевлення вартості реалізованого сім’я бугаїв – плідників м’ясних порід (додаток 2) на розрахункові рахунки виконавців Програми, відкриті в установах банків.

13. Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів проводиться згідно з вимогами Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах  державного казначейства, затвердженого наказом Державного казначейства України від 09.08.04 №136 (із внесеними змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.08.04 за № 1068/9667.

14.Фінансова звітність про використання бюджетних коштів складається і подається  в установленому порядку.

 15. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів  обласного бюджету згідно з цим Порядком здійснюють головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та районні державні адміністрації.

 
 

Перший  заступник                                                           
голови ради                                                                                 В.Ю. Арешонков

 

Додаток 1

до Порядку використання коштів

обласного бюджету, що спрямовуються

                                                                                                                  на здешевлення вартості при реалізації

                                                                                                                 сім’я бугаїв         -плідників м ясних порід для   осіменіння корів і телиць в особистих

                                                                                                                селянських господарствах

 

                  

Розрахунок

потреби  в придбанні сім’я бугаїв - плідників м’ясних порід для осіменіння корів  і телиць  в особистих селянських господарствах

на 20___ рік

по _____________________району

 

 

№ з/п

 

Назва територіальної громади, населеного пункту

Потреба в  осіменінні корів і телиць                   (кількість голів)

Загальна потреба  в  сімї                                 (2,5 спермодози на одне осіменіння)

спермодоз,

шт.

 

 

 

 

_______

Усього:

 

Голова районної комісії                 _________          _________________

                                                        (підпис)                         (ПІБ)

Секретар                                          _________          _________________

                                                        (підпис)                         (ПІБ)

М.П.

 

Члени комісії:                                  _________          _________________

                                                         (підпис)                         (ПІБ)

_________          _________________

                                                        (підпис)                         (ПІБ)

_________          _________________

                                                        (підпис)                         (ПІБ)

_________          _________________

                                                        (підпис)                         (ПІБ)

                                                        _________          _________________

                                                        (підпис)                         (ПІБ)

                                                        _________          _________________

                                                        (підпис)                         (ПІБ)

                                                        _________          _________________

                                                        (підпис)                         (ПІБ)

 

Додаток 2

                                                                                                             до Порядку використання коштів

обласного бюджету, що спрямовуються

                                                                                                                   на здешевлення вартості при реалізації

                                                                                                                 сім’я бугаїв         -плідників м ясних порід для                                                                       
о                                                                                                             сіменіння корів і телиць в особистих

                                                                                                                    селянських господарствах

 

Відомість

здешевлення вартості реалізованого сім’я бугаїв – плідників м’ясних порід

 для осіменіння  корів та телиць в особистих селянських господарствах

за  20__ рік

 

по __________________________

 

                                              ( назва  племпідприємства)                         

 

 

№ з/п

Район

 

Кількість реалізованого сімя, 

 

спермодоз,  шт.       

Вартість продукції власного виробництва  (сім”я бугаїв плідників м”ясних порід)                     за 1 спермодозу, грн.

Вартість придбаного

 

сімя 

за 1 спермодозу,

грн.

Вартість реалізованого  здешевленого  сімя                       за 1 спермодозу                грн.

Сума здешевлення,             грн.

Належить                для сплати компенсації,  грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______

Усього:


Начальник

 

головного управління    _________________             _________________          

                                          (підпис)                                (ПІБ)

Головний бухгалтер      __________________                _________________

                                         (підпис)                               (ПІБ)

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

Цікаві факти

Пошук в Інтернеті

Шукати

Прогноз погоди

Статистика
сьогодні:
20
всього:
41892
перегл. сторінки:
685

Веб-портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України

Інтернет-представництво президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада