Веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради
12000, Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104, тел. 8(04131)3-16-14, 3-22-60, 3-11-22, 3-23-46, crda@i.ua
Історія Загальна характеристика Район у світлинах Інвестиції Анонси подій Інтернет-приймальня November 27th 2021 | 04:40

Пошук по сайту

Опитування
Якою мірою Ви задоволені якістю надання медичних послуг закладами району
не задоволені;
цілком задоволені;
рідко задоволені;
важко сказати
Наш край у ІІ половині ХІХ століття

У 1854 році дочка Вацлава Ганського графиня Анна Мішкова продала Пулини Карлу ( Каролю ) Кочковському - колишньому професору Кам’янецького ліцею., автору книги "Подорож до Криму". Згодом і він продає Пулини колоністам - чехам, які роздрібнили їх. Частина земель належали магнатам Немиричів, що брали, участь у польському повстанні проти царизму. Царський уряд конфіскував маєтки і частину їх також роздав колоністам з числа німців та чехів.
Під чає польського повстання проти царизму в 1863 році у каплиці, що знаходилась на польському кладовищі у Пулинах, зберігалася зброя повстанців.
Після скасування кріпацтва, у 1861 році, селяни повинні були викупити землю у поміщика Карла Кочковського.
При складанні в 1862 році Установчої грамоти показано, що в селян було присадибної землі в подвірному користуванні (41 піший двір, 208 ревізьких душ) 86 десятин садибної землі; 7 десятин пасовищ та 760 десятин польової, в т.ч., 272 десятини непридатної. За цю землю селяни повинні були заплатити Кочковському 1179 крб. 60 коп. ( 20)
Відповідно " Височайшого правила " від 10 серпня 1864 року було переведено в користування селян 1865 десятин, 2026 сажень землі. (21).
Селяни були оголошені вільними, але Кочковський , як і раніше, залишався власником землі.
Зважаючи на малу родючість ґрунтів, Кочковський давав селянам землі більш, за що селяни повинні були заплатити поміщику десятки тисяч карбованців.
При переводі селян на викуп на підставі пункту 3 " Височайшого указу 30 липня 1863 року " оброк був знижений на 20%.
Але більшість селянських господарств була безкінна, не могла прожити із власного господарства і заплатити поміщику викупні платежі.
Тому частина населення змушена була шукати заробітків у поміщицьких маєтках, зобов'язуючись обробляти частину поміщицької землі примітивним реманентом. Ці відробітки були пережитками панщини.
З 1866-1917 роки Пулини були волосним центром Житомирського повіту Київської губернії.
У цей період зростало населення Пулин. Якщо в 1876 році в Пулинах було 130 дворів, населення 214 душ, то на 1 січня 1896 року в Пулинах було вже 334 двори і населення становило 2125 чоловік ( в тому числі жінок 1109, чоловіків 1017). А вже на 1 січня 1900 року населення становило 3155 душ (жінок - 1607, чоловіків - 1548).(22)
Населення складалося з українців, німців, поляків, чехів, євреїв - вихідців з Польщі і Литви.
У Пулинський волості для євреїв було встановлено місце осілості в селах Пулинах та в Сколобові. Їм було заборонено переселятися в інші місця.
У 1888 році в Пулинах проживало 468 євреїв, а в 1900 році -1225 ( жінок - 610, чоловіків - 615), що складало 38 % всього населення Пулин.
Питому вагу в Пулинський волості займали німецькі поселення, як вказується у військово-статистичному огляді Волинської губернії, який склав підполковник А.3абєлін, у Пулинській волості на 1887 рік проживало 54 % німців від загальної чисельності населення. (23)
Станом на 1 січня 1900 року в Пулинах проживало : дворян - 4, духовенства - 9, купців - 8, міщан - 2229, селян - 854, іноземців - 4 чоловіки,
У 1876 році населення сплачувало такі податки та збори:
А. З ДУШ:
1. подушний податок - по 1 крб. 70 коп з душі
2. на державні земські повинності - по 46 коп з душі
Б. ІЗ ЗЕМЛІ:
1. державний поземельний податок - по 4.5 коп з десятини
2. державні земські повинності - по 3,5 коп з десятини
3. збори з духовенства - по 2 коп з десятини
А також викупні платежі, страхові премії з селянських та єврейських будівель ( 24)
У пореформений період у Пулинах дещо прискорився розвиток промисловості. Був розвинутий деякий ремісничий промисел, який мав місцеве значення і служив для задоволення потреб населення. З промислів найбільшого розвитку набрало ткацтво, обробка деревини, вироби з лози.
Промислами займалося 15 % дворів. На той час в Пулинах було 32 ремісники. ( 25)
Тоді ж, першого числа кожного місяця, у Пулинах відбувалися ярмарки, а 9 березня і після Великодня - у четвер, де крім предметів ремісничої праці продавали хліб, худобу, коней.
Працював паровий млин, що належав Штангауцеру О., Дихне Ш.П., завод по випуску сільськогосподарських машин ( манежі, січкарні, барабани, косарки, запасні частини), суконна майстерня, господарем якої був німець Пейтєр, а також цегельня, де крім цегли і черепиці виготовляли гончарний посуд.
Були ще два пивоварних заводи, які належали Білеку та Янцу, дві майстерні гнутих меблів, 51 лавка, 2 ковбасні, 2 булочних, заклади для виготовлення питва. (26)
Населення в основному займалося сільським господарством. Вирощували озимину, пшеницю, жито, ячмінь, картоплю, а з технічних культур – льон-довгунець, тютюн - табун турецький.
Досить поширився і зайняв значні площі хміль. Перші плантації його закладені в Пулинах у 1865 - 1870 роках колоністами - чехами.
У центрі Пулин стояв костьол, церква, каплиця, З єврейських синагоги, Волосне правління, Волосний Суд та 2 заїжджі двори.
15 липня 1871 року в Пулинах було відкрито першу, так звану народну школу ( однокласне сільське училище), в якій навчалось 67 дітей заможних селян. Дітей навчав один вчитель. Ним був Михайло Мотрич, а законовчителем – священик.
У 1893 році була відкрита " чужовірна" єврейська початкова школа, У ній теж навчались переважно діти заможної частини населення. (27)
З 1878 року почала працювати дільнична лікарня на 2 ліжка та аптека. Лікарню обслуговував один лікар.
 

Цікаві факти
За інформацією відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації станом на 21.11.2016 року у Реєстрі зареєстровано 16968 виборців

Пошук в Інтернеті

Шукати

Прогноз погоди


Статистика
сьогодні:
647
всього:
110255
перегл. сторінки:
3955

Веб-портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України

Інтернет-представництво президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада