ЗАХИСТИ СВОЇХ! ПІДПИСУЙ КОНТРАКТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ!

На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються:

- громадяни призивного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;

-військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;

- військовослужбовці, які проходять строкову військову службу;

- військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом становить від 18 до 40 років.

Г раничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі — до 60 років . Для  військовозобов’язаних-жінок  граничний вік перебування їх у запасі встановлюється  50 років .

Основними (вимогами) під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:

-стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору;

-фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу;

-загальноосвітній рівень;

         -мотивація до військової служби;

        -рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

Пільги та гарантії для військовослужбовців рядового, сержантського складу за контрактом

1. Отримання житла за рахунок держави.

2. Речове забезпечення у відповідності до визначених норм.

3. Використання щорічної основної відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

4. Отримання підйомної допомоги в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби, при переїзді на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв’язку з передислокацією військової частини.

5. Забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі дні (або за бажанням грошовою компенсацією у розмірі вартості набору продуктів на приготування обіду).

6. Безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я .

7. Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України (один раз на рік).

8. Отримання освіти у вищих навчальних закладах (вищих військових навчальних закладах) без відриву від проходження військової служби (за заочною формою навчання).

9. Право на пенсійне забезпечення незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 25 років і більше або за наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба.

Грошове забезпечення військовослужбовц ів

 Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну проходження військової служби. З 01.01.2016 року грошове забезпечення контракника становить від 7000 грн.

Один раз на рік надається:

— матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного окладу грошового утримання (на підставі відповідних підтверджуючих документів)

— грошова допомога на оздоровлення у разі надання щорічної чергової відпустки, у розмірі місячного грошового забезпечення.

За інформацією про проходження служби за контрактом звертайтесь до Червоноармійського  районного військового комісаріату за адресою: смт.Червоноармійськ, вул.. Незалежності,13, приміщення Червоноармійської селищної ради, 2 поверх.


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада

AMCMS v3.0

Розробка веб-сайту: