Веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради
12000, Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104, тел. 8(04131)3-16-14, 3-22-60, 3-11-22, 3-23-46, crda@i.ua
Історія Загальна характеристика Район у світлинах Інвестиції Анонси подій Інтернет-приймальня December 5th 2021 | 08:20

Пошук по сайту

Опитування


Розпорядження голови РДА

 

 

УКРАЇНА

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

Від  04.07.11     № 170

Про доступ до публічної інформації

З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»,  розпорядження голови облдержадміністрації від 24.06.11№ 234:

1. Затвердити:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Червоноармійська районна державна адміністрація (додається).

1.2.  Форми  запитів на інформацію ( додаються ).

1.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату забезпечити системне і оперативне оприлюднення розпоряджень, доручень, рішень колегій, планів заходів та інших документів райдержадміністрації, які містять публічну інформацію, на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, відповідно до  ст. 15 Закону України   «Про доступ до публічної інформації».

3. Начальникам управління праці та соціального захисту населення, фінансового управління, відділів освіти, охорони здоров»я райдержадміністрації затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації та визначити осіб, відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації і спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями та, у разі необхідності, затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

4. Визначити особою, відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації Коваленка А.А. –  керівника апарату райдержадміністрації.

 5. Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації покласти на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

6. Начальнику загального відділу апарату райдержадміністрації привести у відповідність до покладених функцій положення про відділ та посадові інструкції працівників відділу.

7. Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями в райдержадміністрації визначити кабінет №  213.

8. Загальному відділу апарату райдержадміністрації забезпечити обов’язкову реєстрацію документів в системі обліку документів, що містять публічну інформацію, та ведення обліку запитів на інформацію.

9. Відділу  по зв’язках з громадськістю, взаємодії з правоохоронними органам та оборонної роботи апарату райдержадміністрації:

9.1. Забезпечити оприлюднення порядку доступу до публічної інформації та інших необхідних документів на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

9.2. У встановленому порядку, в тому числі через друковані засоби масової інформації, довести до громадськості інформацію про права, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» та форми  запитів на інформацію.

10.  Відділу   організаційно-кадрової   роботи   апарату   райдержадміністрації / Лісовий А.В./ забезпечити проведення навчань і семінарів для працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації і відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

11. Рекомендувати селищному, сільським головам вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

12. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова державної

адміністрації                                                                                  С.Й.Карпінський

 

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             Розпорядження голови

                                                                                             райдержадміністрації

                                                                                             від  04.07.11  № 170

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Червоноармійська районна державна адміністрація

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (додаються), які можна отримати в загальному відділі апарату райдержадміністрації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити на публічну інформацію подаються до загального відділу апарату райдержадміністрації, або за телефоном № 31-4-41, або (факсом) 32-2-23 чи електронною поштою: economica@.nv.zt.ukrtel.net  .

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації (в тому числі поштою, факсом, телефоном, електронною поштою), реєструються загальним відділом апарату райдержадміністрації.

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Залежно від змісту запиту, він направляється першому заступнику голови, заступнику голови або керівнику апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу  обов’язків). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється в загальному відділі і надсилається адресату

Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі,  якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі,  якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли районна державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово

Якщо районній державній адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувач, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             Розпорядження голови

                                                                                             райдержадміністрації

                                                                                             від  04.07.11  № 170  

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

                                                            Голові районної державної адміністрації

                                                              ___________________________________

                                                             ____________________________________

                                                            (ПІБ або назва юридичної особи, поштова

                                                        _________________________________________

                                                           (електронна) адреса, контактний телефон)

                                                              ____________________________________

         Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа) __________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом  строк

( необхідне зазначити ):

 на поштову адресу:
____________________________________________________________________________________________________

на електронну адресу_______________________________________________

телефаксом ________________________________________________________

за телефоном ______________________________________________________

 ______________              _____________ _________________

 (дата)                                                    (підпис)

 

 

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             Розпорядження голови

                                                                                             райдержадміністрації

                                                                                             від  04.07.11 №170                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                              

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ 

(під час особистого прийому чи по телефону)

                                                                                Голові районної державної адміністрації

                                                                                __________________________________

                                                                               ___________________________________

                                                                               (ПІБ або назва юридичної особи, поштова

                                                                                 _________________________________

                                                                                (електронна) адреса, контактний телефон)

                                                                               ___________________________________ 

             Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»  надати

_____________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)  _________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом  строк

( необхідне зазначити ):

 на поштову адресу:

на електронну адресу_______________________________________________

телефаксом ________________________________________________________

за телефоном ______________________________________________________

Відповідальна особа з питань запитів на інформацію, яка оформила запит (відповідно до вимог ч.7 ст.19 Закону та якщо запит передано по телефону):

 Посада______________________________________________________________________________________________________________________________

 П.І.Б. _____________________________________________________________

 Номер контактного телефону _______________________________

 

Копію запиту надано                «____»  ______________  20__ року  

 

Підпис  особи, яка отримала запит  __________________________

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Розпорядження голови

                                                                                      райдержадміністрації

                                                                                      від   04.07.11  № 170

 

ПЕРЕЛІК 

відомостей,  що становлять службову інформацію

 До службової в райдержадміністрації належить така інформація:

1) що міститься в документах райдержадміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) стосовно сфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

 Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування".

Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 


Цікаві факти
За інформацією відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації станом на 01.09.2017 року у Реєстрі зареєстровано 16823 виборця

Пошук в Інтернеті

Шукати

Прогноз погоди

Статистика
сьогодні:
43
всього:
125748
перегл. сторінки:
719

Веб-портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України

Інтернет-представництво президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада