Веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради
12000, Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104, тел. 8(04131)3-16-14, 3-22-60, 3-11-22, 3-23-46, crda@i.ua
Історія Загальна характеристика Район у світлинах Інвестиції Анонси подій Інтернет-приймальня December 5th 2021 | 06:15

Пошук по сайту

Опитування


Регуляторна політика

Оприлюднено:  12.12.2017

 

ПОГОДЖУЮ                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник  голови                                                 Голова

райдержадміністрації                                            райдержадміністрації

            С.І.Трохименко                                                           В.М.Байда

« 04 »   грудня   2017 року                                   « 04 »   грудня   2017 року 

 

План  діяльності

Пулинської  районної державної адміністрації на 2018 рік

з  підготовки  проектів  регуляторних  актів

№ п/п

Вид, назва   проекту   регуляторного  акта

Мета   прийняття

Строк   підготовки  проекту

Відповідальні  виконавці

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

 

В.о. начальника управління

регіонального розвитку 

райдержадміністрації                                                                      М.Д.Дем’янчук

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

31/01/2017     

Повідомлення

про оприлюднення проектів регуляторних актів - розпоряджень голови райдержадміністрації: «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг Пулинської районної державної адміністрації», «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються  через центр  надання адміністративних послуг Пулинської районної державної адміністрації»

 

     Розробник – сектор надання адміністративних послуг Пулинської  районної державної  адміністрації .

     Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», з метою забезпечення надання адміністративних послуг в Пулинському районі, упорядкування  переліку  адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг, розроблено проекти регуляторних актів, що передбачають прийняття розпоряджень голови районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг Пулинської районної державної адміністрації» та «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються  через центр  надання адміністративних послуг Пулинської районної державної адміністрації»

    Регламент Центру надання адміністративних послуг встановлює порядок діяльності Центру. Прийняття регуляторного акта дасть змогу забезпечити створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання.

Проект регуляторного акта «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Пулинської районної державної адміністрації Житомирської області» передбачає затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг.

Проекти регуляторних актів та аналіз регуляторного впливу розпоряджень буде оприлюднено в мережі Інтернет  на  офіційному веб - сайті Пулинської районної державної адміністрації та районної ради в   розділі «Регуляторна політика».

  Строк приймання пропозицій та зауважень до проектів регуляторних  актів становить 1 місяць з  дня його  оприлюднення.  

Пропозиції та зауваження до проектів регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі

у сектор надання адміністративних послуг Пулинської  районної державної  адміністрації,  кабінет № 105; № тел. 32-2-13;

        - електронною поштою за адресою:  cher-centr@uk.net           

      

  Голова адміністрації                                                                        В.М. Байда

 

                                                                                        Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ПУЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

                   2017                                                                                   №

Про затвердження регламенту 

центру  надання

адміністративних  послуг

Пулинської районної

державної адміністрації

   Відповідно до статтей 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про адміністративні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України   від 01.08.2013 №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» (із змінами),   з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання:

1.Затвердити регламент Центру надання адміністративних послуг Пулинської районної державної адміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 12.08.2014 року № 166 «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації», зереєстроване в Червоноармійському районному управлінні юстиції 18 серпня 2014 року за № 1/223.

3. Дане розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації, але не раніше дня офіційного оприлюднення.

 4. Контроль за виконанням розпорядження  залишаю за собою.

 

Голова адміністрації                                                                      В.М. Байда

Розробник:

Завідувач сектору надання

адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                      О.І. Іщенко

 

                  

       

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                           

                                                                        Розпорядження голови

                                                                        адміністрації

                                                                        ____________ № _____

 

 

РЕГЛАМЕНТ

центру надання адміністративних послуг

Пулинської районної державної адміністрації

1.Загальна частина

1) Цей регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг Пулинської районної державної адміністрації  (далі – Центр), порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2) У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».

3) Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

- верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

- стабільності;

- рівності перед законом;

- відкритості та прозорості;

- оперативності та своєчасності;

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- захищеності персональних даних;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що   

  вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- неупередженості та справедливості;

- доступності та зручності для суб’єктів звернення.

          4) Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр та регламентом Центру.

2.Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

          1) Центр розміщується в   зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до  приміщення (будівлі) розміщуються інформаційна вивіска з найменуванням Центру  та табличка з інформацією про його місцезнаходження, графіком його роботи тощо.

Графік роботи Центру, його територіальних підрозділів, віддалених  місць для роботи адміністраторів такого Центру ( в разі їх утворення) затверджується райдержадміністрацією з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

Вхід до Центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями та у разі потреби зручними сходами з поручнями.

          2) У приміщенні Центру  здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру.    Центр включає:

- сектор прийому;

- сектор інформування;

- сектор очікування;

- сектор обслуговування.

Центр розміщується на першому  поверсі будівлі.

          У Центрі опрацьовуються документи, пошта, надаються консультації та здійснюється попередній запис суб»єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв»язку), а також зберігаються документи, справи, журнали обліку/реєстрації (розміщення архіву).

          3) Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення Центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

        4) Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості – інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

         Сектор інформування облаштовується столами, стільцями,   забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

         Для висловлення суб»єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідно скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та у доступому місці.

          5) Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до Центру протягом дня, та облаштовується столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

          У секторі очікування облаштовуються місця для суб»єктів звернень не менш як 10 місць.

Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають вади зору.

Для оплати адміністративного збору в секторі очікуваня можуть розміщуватися банкомати, платіжні термінали.

           6) Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб»єктів звернень робочі місця адміністраторів можуть розподілятися за принципом прийому і видачі документів. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по-батькові та посади адміністратора Центру.

           7) Площа секторів очікування та обслуговування є достатньою для забезпеченя зручних та комфортних умов для прийому суб»єктів звернення  і роботи адміністраторів Центру.

          Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить для Центру не менш як 50 кв. метрів.

8) На інформаційних стендах та інформаційних терміналах ( у разі наявності) розміщується інформація, зокрема про:

найменування Центру, його місцезнаходження та місцезнаходження його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення), номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи Центру його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення) (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, його територіальні підрозділи, віддалені місця для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення), та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

відомості про супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру;

прізвище, ім’я, по-батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

користування автоматизованою системою керування чергою ( у разі її наявності);

положення про Центр;

регламент Центру.

          9) Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр його територіальні підрозділи, віддалені місця для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення), розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності). Адміністративні послуги  в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб»єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб»єктами надання адміністративних послуг.

          10) Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

          11) Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації.

          12) На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі Центру можуть брати участь представники суб»єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

3.Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

           1) Районна державна адміністрація, а також керівник Центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг ( у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

          2) У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це райдержадміністрацію,  а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із вимогами законодавства.

4.Робота інформаційного підрозділу Центру

           1) Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернення у Центрі може утворюватися інформаційний підрозділ.

Інформаційний підрозділ Центру також:

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

          2) Райдержадміністрація  забезпечує роботу  окремого розділу на    веб-сайті райдержадміністрації та районної ради, де розміщується інформація, зазначена в пункті 2.7.  розділу II цього регламенту, а також відомості про місце розташування Центру (його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення), найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

          3) Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною. Інформація на веб-сайті має бути зручною для пошуку та копіювання.

          4) Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

5.Керування чергою в Центрі

          1) З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.

          2) У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

          3) У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до Центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті райдержадміністрації та районної ради. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.

          4) Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

6.Прийняття заяви та інших документів у Центрі

          1) Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату   надання  адміністративної послуги , далі також - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі або його територіальних підрозділах, віддалених місць для роботи адміністраторів такого Центру (в разі їх утворення).

          Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних-осіб підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

           Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженям таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об»єктів, якщо інше не встановлено законом.

          2) Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

          3) Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі (його територіальному підрозділі, віддаленому місці для роботи адміністратора Центру (в разі їх утворення)  особисто, через  представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

          Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи держаних органів та органів місцевогоо самоврядування.

4) Якщо вхідний пакет документів подається  представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

5) Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні. (Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення).

          6) Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

          7) Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу – в електронній формі.

          8) Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги ( в Центрі, його територіальному підрозділі, віддаленому місці для роботи адміністратора Центру (в разі їх утворення), спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

          9) Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

          10) Якщо вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку, або поштовим відправленням.

          11) Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

           12) Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

          1) Після вчинення дій, передбачених  розділом 6 цього регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб»єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

          2) Передача справ у паперовій формі від Центру (його територіального підрозділу, віддаленого місця для роботи адміністратора Центру (в разі їх утворення) до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менш ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб»єкта надання адміністративної послуги або їх доставки працівником Центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

          3) Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по-батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

          4) Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.     

 5) Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит ( у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

8. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

          1) Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до  Центру  ( його територіального  підрозділу, віддаленого  місця  для  роботи

адміністратора Центру (в разі їх утворення), про що зазначається в листі про проходження справи.

          2) Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

          3) Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його  представникові (законному представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб. Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення, зазначається в описі вхідного пакету докуменів або іншому документі, визначеному органом, що утворив центр і зберігається в матеріалах справи.

          4) У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

          5) У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі ( у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

          6) Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

          7) Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення та інші документи, визначені районною державною адміністрацією, зберігається у Центрі.

            Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

Голова адміністрації                                                                   В.М. Байда

Розробник:

Завідувач сектору надання

адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                О.І. Іщенко

 

                                                                                                        

Аналіз регуляторного впливу до проекту

розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Пулинської районної державної адміністрації »

 

1. Визначення та аналіз проблеми.

Проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг  Пулинської районної державної адміністрації» розроблений з метою встановлення порядку діяльності центру надання адміністративних послуг, подолання адміністративних бар’єрів, спрощення, створення зручних і сприятливих умов під час отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання, удосконалення механізму надання адміністративних послуг та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема до норм Закону України «Про адміністративні послуги».

В даному регуляторному акті відображено порядок взаємодії адміністратора центру надання адміністративних послуг (далі Центр), суб’єктів надання адміністративних послуг та отримувачів адміністративних послуг - громадян та суб’єктів господарювання.

 

2. Визначення цілей державного регулювання.

Прийняття Пулинською райдержадміністрацією розпорядження голови «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Пулинської районної державної адміністрації» чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі, а саме:

- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщення за принципом "єдиного вікна" у чітко визначені строки, в комфортних умовах, з мінімальним витратами часу на очікування прийому;

- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;

- мінімізує корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання.

 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей.

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі.

Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Примірний Регламент не завжди враховує всі зміни в законодавстві; кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

 

4. Механізми та заходи розв’язання проблеми.

Проектом цього регуляторного акту планується затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Пулинської райдержадміністрації, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання, забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту сприятиме створенню сталих та безпечних умов для подальшого розвитку надання адміністративних послуг, встановленню чіткого порядку діяльності та взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг, уповноважених надавати адміністративні послуги.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей  у разі прийняття регуляторного акту.

          Прийняття проекту розпорядження та його реалізація сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Проект розпорядження негативних чинників немає. Оприлюднення даного проекту та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття проекту акту.

Основною метою регуляторного акту є забезпечення виконання чинного законодавства в межах повноважень райдержадміністрації.

 

ТАБЛИЦЯ

очікуваних вигод та витрат

ВИГОДИ

ВИТРАТИ

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

Відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг. Мінімізація черг суб’єктів звернення в органах влади. Мінімізація корупційної складової завдяки відсутності прямого спілкування надавачів адмінпослуг із суб’єктами звернень. Формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

 Витрати державного та місцевих бюджетів пов’язані з

забезпеченням

діяльності ЦНАП

 

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг. Забезпечення потреби суб’єктів звернення в отриманні адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»; захист прав та інтересів суб’єктів звернення, оперативність та доступність.

Витрати у суб»єктів звернень  відсутні. 

 

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Передбачається, що видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку.

Витрати у суб»єктів господарювання відсутні.

 

7. Термін дії акту.

Термін дії зазначеного регуляторного акта необмежений з можливістю внесення до нього змін.

8. Прогнозні значення показників результативності запропонованого регуляторного акту.

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

- кількість суб'єктів надання адміністративних послуг, які надають адміністративні послуги через Центр;

- розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта;

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

- розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- середній час надання (розгляду) звернення;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

Дія даного регуляторного акта поширюється на мешканців Пулинського району.

Розмір надходжень до бюджету не зміниться. Проект розпорядження негативних чинників не має.

Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного центру.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

 

Голова адміністрації                                                                   В.М. Байда

 

Розробник:

Завідувач сектору надання

адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                О.І. Іщенко

 

 

 

 

 

 

 

Оприлюднено 17.01.2017 року

     УКРАЇНА

                       ПУЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

            ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

13.01.2017                                                                                                             № 6

Про внесення доповнення до  плану

діяльності Пулинської районної

державної адміністрації на 2017 рік

з підготовки проектів  регуляторних

актів

       Відповідно до ст.7 Закону  України «Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності»:

       1. Доповнити  план діяльності Пулинської районної державної адміністрації на 2017 рік з підготовки проектів  регуляторних актів пунктом 1:

№ п/п

 

 Вид, назва   проекту   регуляторного  акта  

Мета   прийняття

Строк   підготовки  проекту

Відпові-дальні  виконавці

1

2

3

4

5

1.

Розпорядження  голови  райдержадміністрації «Про   затвердження  регламенту  центру  надання  адміністративних   послуг Пулинської  районної  державної адміністрації»

Створення  зручних  і сприятливих  умов  отримання  адміністративних  послуг  громадянами, суб’єктами  господарювання

І-ІІ  квартал 2017 року

Сектор  надання  адміністра-тивних послуг

 

       2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова   адміністрації                                                                               В.М.Байда   

   

             

Оприлюднено 07.12.2016 р.      

 ПОГОДЖУЮ                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник  голови                                                 Голова

 райдержадміністрації                                            райдержадміністрації

            С.І.Трохименко                                                             В.М.Байда

« 05 »   грудня   2016 року                                   « 05  »   грудня   2016 року 

План  діяльності

Пулинської  районної державної адміністрації на 2017 рік

з  підготовки  проектів  регуляторних  актів

№ п/п

Вид, назва   проекту   регуляторного  акта

Мета   прийняття

Строк   підготовки  проекту

Відповідальні  виконавці

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

    Структурними  підрозділами   райдержадміністрації   не  планується   розробка  проектів   регуляторних актів на 2017 рік.

Начальник відділу 

економічного розвитку та  торгівлі 

райдержадміністрації                                                                      М.Д.Дем’янчук»

   

 

 

В  2015 році регуляторні акти райдержадміністрацією не приймалися.

 

 

                                                                                                                         

ПОГОДЖУЮ                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник  голови                                                 Голова

райдержадміністрації                                            райдержадміністрації

___________С.І.Трохименко                                ____________ В.М.Байда

« 03 »   грудня   2015 року                                   « 03 »   грудня   2015 року 

 

План  діяльності

Червоноармійської  районної державної адміністрації на 2016 рік

з  підготовки  проектів  регуляторних  актів

 

№ п/п

Вид, назва   проекту   регуляторного  акта

Мета   прийняття

Строк   підготовки  проекту

Відповідальні  виконавці

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

 

 

Начальник відділу 

економічного розвитку та  торгівлі 

райдержадміністрації                                                                      М.Д.Дем’янчук

 

     

11.12.2014 

                                                 

УКРАЇНА

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

  02.12.2014                                                                                                          № 250

            Про затвердження  плану діяльності

            з підготовки проектів регуляторних

       актів у районі на 2015 рік

           Відповідно    до     ст.7  Закону   України    «Про   засади   державної   регу-ляторної  політики у сфері господарської діяльності»:

      1.Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у районі на 2015 рік (додається).

         2.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

  Т.в.о. голови адміністрації                                                                  В.Ю.Вікарчук

       

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       Розпорядження голови                                                                     

                                                                                       райдержадміністрації

                                                                                       02.12.2014  № 250

                                                        П Л А Н

діяльності з підготовки  проектів регуляторних актів у районі на 2015  рік

№ п/п

    Назва проекту

регуляторного акта

Ціль прийняття

Відповідальні виконавці

Строки підготовки

1.

Про встановлення граничної  вартості  відшкодування  витрат  на поховання учасників  бойових дій  та інвалідів війни

Затвердження  розрахунку граничної  вартості витрат на  поховання учасників  бойових  дій  та інвалідів війни

Управління  праці  та соціального захисту  населення  райдержад-міністрації

І квартал 2015 року

2.

 

 

Про  затвердження коефіцієнтів  співвідношення  кількості  безплатних  та платних  пасажирів  по автоперевізниках

Визначення  коефіцієнтів  співвідношення  кількості  безплатних  та платних  пасажирів  по автоперевізниках

Управління  праці  та соціального захисту  населення  райдержад-міністрації

ІІ квартал 2015 року

 

 

 

3.

Про затвердження  цін на  роботи (послуги) із забезпечення  збереженості  та науково-технічного  опрацювання  документів  підприємств, установ  і організацій  та цін  на роботи (послуги) у  сфері  використання  документів, що  виконуються  архівним  сектором Червоноармійської  райдержадміністрації  на договірних засадах

Збереження  документів  національного  архівного  фонду  та  розвитку  архівної  справи  в  архівному секторі райдержадмі-ністрації

Архівний сектор райдержад-міністрації

III-IV квартал 2015 року

 

                 

  15.08.2014

ЗВІТ

про  базове відстеження  результативності

розпорядження  голови  Червоноармійської   райдержадміністрації від 12.08.2014

 № 167  «Про затвердження переліку адміністративних послуг,

що надаються через    центр надання адміністративних послуг 

Червоноармійської районної державної адміністрації »     

                                                                                                                            

1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється.

 Розпорядження  голови  райдержадміністрації  від 12.08.2014 № 167   «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через   центр надання адміністративних послуг  Червоноармійської районної державної адміністрації »   

2. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта.

Сектор надання  адміністративних послуг  Червоноармійської районної державної адміністрації Житомирської області.

3. Цілі прийняття акта.

 Проект розпорядження підготовлено з метою підвищення рівня захисту інтересів суб’єктів звернень за наданням адміністративних послуг,  зокрема через затвердження переліку адміністративних послуг,  які надаються через центр надання  адміністративних послуг районної державної адміністрації.

           Прийняття даного регуляторного акта дасть можливість врегулювати наступні питання:

- чітке визначення суб`єкта надання адміністративної послуги та його повноважень щодо надання адміністративної послуги;

-  визначення переліку адміністративних послуг;

- надання адміністративних послуг, передбачених виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг;

- запровадження сучасних  форм надання адміністративних послуг та покращення якості їх надання.

4.  Тип  відстеження .

Базове  відстеження. 

5.  Строк виконання заходів з відстеження результативності .

           Базове відстеження результативності проекту регуляторного акту «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через   центр надання адміністративних послуг  Червоноармійської районної державної адміністрації»    проводилось з моменту оприлюднення в мережі Інтернет  на  офіційному веб - сайті Червоноармійської районної державної адміністрації та районної ради до дня набрання чинності регуляторного акту з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акту.

6.  Методи  одержання  результатів  відстеження  результативності  акту .

Базове відстеження здійснювалося на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу регуляторного акту.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,  а також способи одержання даних .

З моменту оприлюднення акта на офіційному веб - сайті Червоноармійської районної державної адміністрації та районної ради   пропозицій та зауважень не надходило.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта .

Основними показникам результативності цього регуляторного акта є відсутність пропозицій і зауважень, що в свою чергу свідчить про позитивний вплив регуляторного акта на правове регулювання відносин між Центром надання адміністративних послуг та суб»єктами звернення

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня  досягнення визначених цілей.

Цей регуляторний акт забезпечить:

- доступність та зручність (місце розташування, режим роботи ЦНАПу);

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв, тощо);

-  чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізацію кількості відвідувань ЦНАПу для отримання результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв в ЦНАПі;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

Повторне відстеження  результативності  регуляторного акту буде проведено через 1 рік.

Періодичне відстеження  результативності  регуляторного акту буде здійснюватись раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акту.

 

Голова адміністрації                                                                                             Л.В. Фесенко

 

Завідувач сектору надання

адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                                            О.І. Іщенко

                                                              

 

15.08.2014

ЗВІТ

про  базове відстеження  результативності

 розпорядження  голови  Червоноармійської   райдержадміністрації від 12.08.2014

 № 166 «Про затвердження регламенту  центру надання адміністративних послуг  Червоноармійської районної державної адміністрації »     

                                                                         

1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється.

            Розпорядження  голови  Червоноармійської райдержадміністрації від 12.08.2014
№ 166 «Про затвердження регламенту
  центру надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації ».

2. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта.

Сектор надання  адміністративних послуг  Червоноармійської районної державної адміністрації Житомирської області.

3. Цілі прийняття акта.

Забезпечення виконання Закону України «Про адміністративні послуги». Дане розпорядження чітко визначить порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг в Червоноармійському районі, а саме:

- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщення за принципом «єдиного вікна» у чітко визначені строки, в комфортних умовах, у тому числі для інвалідів та осіб з обмеженими можливостями, з мінімальними витратами часу на очікування прийому;

- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;

       - забезпечення інформування суб'єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора центру надання адміністративних послуг;

- мінімізує корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання.

4.  Тип  відстеження .

Базове  відстеження. 

5.  Строк виконання заходів з відстеження результативності .

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акту «Про затвердження  Регламенту центру надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації» проводилось з моменту оприлюднення в мережі Інтернет  на  офіційному веб - сайті Червоноармійської районної державної адміністрації та районної ради до дня набрання чинності регуляторного акту з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акту.

6.  Методи  одержання  результатів  відстеження  результативності  акту .

Базове відстеження здійснювалося на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу регуляторного акту.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,  а також способи одержання даних .

 З моменту оприлюднення акта на офіційному веб - сайті Червоноармійської районної державної адміністрації та районної ради   пропозицій та зауважень не надходило.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта .

     Основними показникам результативності цього регуляторного акта є відсутність пропозицій і зауважень, що в свою чергу свідчить про позитивний вплив регуляторного акта на правове регулювання відносин між Центром надання адміністративних послуг та суб»єктами звернення

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня  досягнення визначених цілей.

Цей регуляторний акт забезпечить:

- доступність та зручність (місце розташування, режим роботи ЦНАПу);

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв, тощо);

-  чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізацію кількості відвідувань ЦНАПу для отримання результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв в ЦНАПі;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

Повторне відстеження  результативності  регуляторного акту буде проведено через 1 рік.

Періодичне відстеження  результативності  регуляторного акту буде здійснюватись раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акту.

 

Голова адміністрації                                                                                             Л.В. Фесенко

 

Завідувач сектору надання

адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                                            О.І. Іщенко

УКРАЇНА

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

 12.08. 2014                                                                                              № 167

Про затвердження

переліку адміністративних послуг,

що надаються через центр

надання адміністративних послуг

Червоноармійської районної

державної адміністрації

 

           Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини другої статті 5,частини шостої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови  Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»,  з метою впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг, розширення доступу до інформації, необхідної для їх отримання, створення сприятливих умов для реалізації фізичними та юридичними особами їх конституційних прав, свобод і законних інтересів:

           1. Затвердити  перелік адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації (додається).

            2. Дане розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації, але не раніше дня офіційного оприлюднення, крім пунктів  52,53 затвердженого ним переліку, які набирають чинності з 1 вересня 2014 р., пунктів 8-15, 18-28, 31-37, які набирають чинності з 1 жовтня 2014 р., і пунктів 16, 17, 29, 30, 38-51, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.

               3. Контроль за виконанням розпорядження  залишаю за собою.

 

 

Голова адміністрації                                                                              Л. В. Фесенко

 

 

 

          ЗаТВЕРДЖЕНО

          розпорядження голови

          державної адміністрації      

          12.08.2014            № 167

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, що надаються через

центр надання адміністративних послуг

Червоноармійської  районної державної адміністрації

1 . Перелік адміністративних послуг без урахування документів дозвільного характеру

 

№ п/п

Адміністративна послуга

1.

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

2.

Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки

3.

Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

4.

Висновок про погодження документації із землеустрою для відведення земельної ділянки

5.

Висновок про погодження технічної  документації із землеустрою

6.

Видача паспорта прив»язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

7.

Встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї

8.

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

9.

 Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

10.

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

11.

 Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

12.

 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

13.

 Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

14.

 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

15.

 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням

 

16.

 Державна реєстрація: 
права власності на нерухоме майно 
інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

17.

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

18.

 Реєстрація громадського об’єднання

19.

 Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

20.

 Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

21.

 Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

22.

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

23.

 Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

24.

 Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

25.

 Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

26.

 Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

27.

 Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

28.

 Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

29.

 Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

30.

 Оформлення та видача проїзного документа дитини

31.

 Оформлення та видача паспорта громадянина України

32.

 Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

33.

 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

34.

 Реєстрація місця проживання особи

35.

 Зняття з реєстрації місця проживання особи

36.

 Реєстрація місця перебування особи

37.

 Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

38.

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

39.

 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

40.

 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

41.

 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

42.

 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

43.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

44.

 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

45.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 

обмеження у використанні земель

 

земельну ділянку

 

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

 

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

46.

 Видача довідки про: 
1) наявність та розмір земельної частки (паю) 
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

47.

 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

48.

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

49.

 Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

50.

 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

51.

 Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

52.

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

 

53.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб»єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

 

2 . Перелік документів дозвільного характеру, видача, переоформлення, видача дублікатів, копій, анулювання за заявою суб’єкта господарювання яких належать до адміністративних послуг

 

1.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об»єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

2.

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

3.

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об»єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, та для агропродовольчих ринків

 

4.

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

 

5.

Експлуатаційний дозвіл  для провадження діяльності

            на потужностях (об»єктах) з переробки неїстивних продуктів тваринного             

            походження;

            на потужностях (об»єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

6.

Надання спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)

 

 

 

Завідувач сектору надання

адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                          Іщенко О.І

УКРАЇНА

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

12.08. 2014                                                                                                   № 166

Про затвердження регламенту 

центру  надання

адміністративних  послуг

Червоноармійської районної

державної адміністрації

   Відповідно до статтей 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про адміністративні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України   від 01.08.2013 №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», Указу Президента України від 12.03.2013 № 128/2013 „Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»,   з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання:

       1.Затвердити регламент центру надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації (додається).

         2. Дане розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації, але не раніше дня офіційного оприлюднення.

        3. Контроль за виконанням розпорядження  залишаю за собою.

 

 

Голова адміністрації                                                                                                        Л. В. Фесенко

 

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО       

                                                                        Розпорядження голови

                                                                        адміністрації

                                                                        12.08.2014         № 166

 

РЕГЛАМЕНТ

центру надання адміністративних послуг

Червоноармійської районної державної адміністрації

 

1. Загальна частина

1) Цей регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації  (далі – Центр), порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2) У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».

3) Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

 верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

 рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

 захищеності персональних даних;

 раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що   вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

          4) Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр та регламентом Центру.

2. Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

          1) Центр розміщується в   зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

          На вході до  приміщення  розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи.

         Графік роботи Центру затверджується райдержадміністрацією з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

         Вхід до Центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

          2) У приміщенні Центру  здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру. 

  Центр включає:

 сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

           Центр розміщується на першому  поверсі будівлі.

          3) Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення Центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

        4) Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості – інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

         Сектор інформування облаштовується столами, стільцями,   забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

          5) Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до Центру протягом дня, та облаштовується в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають проблеми із зором.

          6) Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по-батькові та посади адміністратора Центру.

           7) Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних і комфортних умов для прийому суб»єктів звернення і роботи адміністраторів Центру.

             Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить для Центру надання адміністративних послуг не менш як 50 кв. метрів.

8) На інформаційних стендах та інформаційних терміналах ( у разі наявності) розміщується інформація, зокрема про:

найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

відомості про супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру;

прізвище, ім’я, по-батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

користування автоматизованою системою керування чергою ( у разі її наявності);

положення про Центр;

регламент Центру.

          9) Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі ( у разі наявності).

          10) Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

          11) Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації.

          12) На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

          13) У приміщенні Центру облаштовується скринька для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

3. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

           1) Районна державна адміністрація, а також керівник Центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг ( у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

          2) У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це райдержадміністрацію,  а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із вимогами законодавства.

4. Робота інформаційного підрозділу Центру

           1) Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернення у Центрі може утворюватися інформаційний підрозділ.

Інформаційний підрозділ Центру також:

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

          2) Райдержадміністрація  забезпечує роботу  окремого розділу на    веб-сайті райдержадміністрації та районної ради, де розміщується інформація, зазначена в пункті 8  розділу 2 цього регламенту, а також відомості про місце розташування Центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

 

          3) Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною.

Інформація на веб-сайті має бути зручною для пошуку та копіювання.

          4) Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

5. Керування чергою в Центрі

          1) З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.

          2) У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

          3) У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до Центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті райдержадміністрації та районної ради. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.

          4) Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

6. Прийняття заяви та інших документів у Центрі

          1) Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату   надання  адміністративної послуги , далі також - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі.

          2) Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

          3) Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центр особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

4) Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

5) Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні. (Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення).

          6) Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

          7) Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

          8) Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу – в електронній формі.

          9) Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

          10) Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

          11) Якщо вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

          12) Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

           13) Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

          1) Після вчинення дій, передбачених  пунктами 3-12 розділу 6 цього регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

          2) Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менш ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником Центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

          3) Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по-батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

          4) Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.

         5) Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит ( у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

             У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

8. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 

          1) Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

          2) Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

          3) Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

           Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

 

          4) У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

          5) У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі ( у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

          6) Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

          7) Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені районною державною адміністрацією, зберігається у Центрі.

            Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

Завідувач сектору надання

адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                                Іщенко О.І.

                                                                                        Проект

 

 

УКРАЇНА

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

                         2014                                                                             №

Про затвердження регламенту 

центру  надання адміністративних  послуг

Червоноармійської районної

державної адміністрації

   Відповідно до статтей 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про адміністративні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України   від 01.08.2013 №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», Указу Президента України від 12.03.2013 № 128/2013 „Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»,   з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання:

1.Затвердити регламент центру надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації (додається).

         2. Дане розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації, але не раніше дня офіційного оприлюднення.

        3. Контроль за виконанням розпорядження  залишаю за собою.

 

Голова адміністрації                                                                      Л. В. Фесенко

 

Розробник:

Завідувач сектору надання

адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                      О.І. Іщенко

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО      

                                                                        Розпорядження голови

                                                                        адміністрації

                                                                        ____________ № _____

 

РЕГЛАМЕНТ

центру надання адміністративних послуг

Червоноармійської районної державної адміністрації

 

1.Загальна частина

1.1. Цей регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації  (далі – Центр), порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».

1.3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

- верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

- стабільності;

- рівності перед законом;

- відкритості та прозорості;

- оперативності та своєчасності;

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- захищеності персональних даних;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що  

  вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- неупередженості та справедливості;

- доступності та зручності для суб’єктів звернення.

          1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр та регламентом Центру.

2.Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

 

          2.1. Центр розміщується в   зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до  приміщення  розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи.

Графік роботи Центру затверджується райдержадміністрацією з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

Вхід до Центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

          2.2. У приміщенні Центру  здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру.    Центр включає:

- сектор прийому;

- сектор інформування;

- сектор очікування;

- сектор обслуговування.

Центр розміщується на першому  поверсі будівлі.

          2.3. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення Центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

        2.4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості – інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

         Сектор інформування облаштовується столами, стільцями,   забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

          2.5. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до Центру протягом дня, та облаштовується в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають проблеми із зором.

           2.6. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по-батькові та посади адміністратора Центру.

2.7. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах ( у разі наявності) розміщується інформація, зокрема про:

найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

відомості про супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру;

прізвище, ім’я, по-батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

користування автоматизованою системою керування чергою ( у разі її наявності);

положення про Центр;

регламент Центру.

          2.8. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці.

          2.9. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

          2.10. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації.

          2.11. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

          2.12. У приміщенні центру облаштовується скринька для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

3.Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

           3.1 Районна державна адміністрація, а також керівник Центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг ( у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

          3.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це райдержадміністрацію,  а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із вимогами законодавства.

4.Робота інформаційного підрозділу Центру

           4.1. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернення у Центрі може утворюватися інформаційний підрозділ.

Інформаційний підрозділ Центру також:

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

          4.2. Райдержадміністрація  забезпечує роботу  окремого розділу на    веб-сайті райдержадміністрації та районної ради, де розміщується інформація, зазначена в пункті 2.7.  розділу II цього регламенту, а також відомості про місце розташування Центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

          4.3. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною.

Інформація на веб-сайті  має бути зручною для пошуку та копіювання.

          4.4. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

5.Керування чергою в Центрі

          5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.

          5.2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

          5.3. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до Центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті райдержадміністрації та районної ради. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.

          5.4. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

6.Прийняття заяви та інших документів у Центрі

          6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату   надання  адміністративної послуги , далі також - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі.

          6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

          6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центр особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

6.4 Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

6.5 Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні. (Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.)

          6.6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

          6.7. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

          6.8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу – в електронній формі.

          6.9. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

          6.10. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

          6.11. Якщо вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

          6.12 Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

           6.13. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

          7.1. Після вчинення дій, передбачених  розділом 6 цього регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

          7.2. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менш ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником Центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

          7.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по-батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

          7.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.

          7.5 Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит ( у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

8. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

          8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

          8.2. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

          8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб. Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

          8.4. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

          8.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі ( у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

          8.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

          8.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені районною державною адміністрацією, зберігається у Центрі.

            Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

Аналіз регуляторного впливу до проекту

розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації »

1. Визначення та аналіз проблеми.

Проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг  Червоноармійської районної державної адміністрації» розроблений з метою встановлення порядку діяльності Центру надання адміністративних послуг, подолання адміністративних бар’єрів, спрощення, створення зручних і сприятливих умов під час отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання, удосконалення механізму надання адміністративних послуг та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема до норм Закону України «Про адміністративні послуги», яким встановлено необхідність створення центрів надання адміністративних послуг.

В даному регуляторному акті відображено порядок взаємодії адміністратора Центру надання адміністративних послуг (далі Центр), суб’єктів надання адміністративних послуг та отримувачів адміністративних послуг - громадян та суб’єктів господарювання.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Прийняття Червоноармійською райдержадміністрацією розпорядження голови «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації» чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі, а саме:

- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщення за принципом "єдиного вікна" у чітко визначені строки, в комфортних умовах, з мінімальним витратами часу на очікування прийому;

- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;

- мінімізує корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Прийняті  Закон України від 6 вересня 2012 року «Про адміністративні послуги» та постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» визначають конкретні вимоги щодо порядку організації надання адміністративних послуг.

Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

- верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

- стабільності;

- рівності перед законом;

- відкритості та прозорості;

- оперативності та своєчасності;

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- захищеності персональних даних;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- неупередженості та справедливості;

- доступності та зручності для суб’єктів звернення.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можна розглянути збереження існуючої ситуації, що призведе до поглиблення існуючої проблеми та порушення вимог чинного законодавства.

4. Механізми та заходи розв’язання проблеми.

Проектом цього регуляторного акту планується затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Червоноармійської райдержадміністрації, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання, забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту сприятиме створенню сталих та безпечних умов для подальшого розвитку надання адміністративних послуг, встановленню чіткого порядку діяльності та взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг, уповноважених надавати адміністративні послуги.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей  у разі прийняття регуляторного акту.

          Прийняття проекту розпорядження та його реалізація сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Проект розпорядження негативних чинників немає. Оприлюднення даного проекту та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття проекту акту.

Основною метою регуляторного акту є забезпечення виконання чинного законодавства в межах повноважень райдержадміністрації.

ТАБЛИЦЯ

очікуваних вигод та витрат

ВИГОДИ

ВИТРАТИ

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

Відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг. Мінімізація черг суб’єктів звернення в органах влади. Мінімізація корупційної складової завдяки відсутності прямого спілкування надавачів адмінпослуг із суб’єктами звернень. Формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

 Витрати, пов’язані з

забезпеченням

діяльності ЦНАП

 

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг. Забезпечення потреби суб’єктів звернення в отриманні адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»; захист прав та інтересів суб’єктів звернення, оперативність та доступність.

Витрати відсутні. 

 

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Передбачається, що видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку у дозвільному центрі, який є складовою частиною  Центру надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державнії адміністрації.

Витрати відсутні.

Очікуваними результатами регуляторного акту є:

- надання адміністративних послуг через Центр у відповідності з вимогами Закону України «Про адміністративні послуги»;

-  забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів  звернень при наданні адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами райдержадміністрації;

- видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку в дозвільному  центрі Червоноармійської райдержадміністрації, який є складовою частиною Центру надання адміністративних послуг.

7. Термін дії акту.

Термін дії зазначеного регуляторного акта необмежений з можливістю внесення до нього змін.

8. Прогнозні значення показників результативності запропонованого регуляторного акту.

         У результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватися та вивчатися:

     - кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі;

     - розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акту;

     - кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акту (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

     - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту;

     - кількість наданих адміністративних послуг;

     - середній термін розгляду звернення;

     - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного центру.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

 

Голова адміністрації                                                                   Л.В. Фесенко

 

Розробник:

Завідувач сектору надання

адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                 О.І. Іщенко

 

                                                                                                                           

                                                                                                             Проект                                              

 

УКРАЇНА

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

          .      . 2014                                                                                 №

Про затвердження

переліку адміністративних послуг,

що надаються через центр

надання адміністративних послуг

Червоноармійської районної

державної адміністрації

 

           Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини другої статті 5,частини шостої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови  Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»,  з метою впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг, розширення доступу до інформації, необхідної для їх отримання, створення сприятливих умов для реалізації фізичним та юридичним особам їх конституційних прав, свобод і законних інтересів:

           1. Затвердити  перелік адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації (додається).

     2. Дане розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації, але не раніше дня офіційного оприлюднення, крім пунктів  49,50 затвердженого ним переліку, які набирають чинності з 1 вересня 2014 р., пунктів 5-12, 15-25, 28-34, які набирають чинності з 1 жовтня 2014 р., і пунктів 13, 14, 26, 27, 35-48, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.

         3. Контроль за виконанням розпорядження  залишаю за собою.

 

Голова адміністрації                                                                         Л. В. Фесенко

 

Розробник:

Завідувач сектору надання

адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                           О.І. Іщенко    

 

     ЗАТВЕРДЖЕНО

          розпорядження голови

            державної адміністрації      

          від           2014 року  №

 

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, що надаються через

центр надання адміністративних послуг

Червоноармійської  районної державної адміністрації

І. Перелік адміністративних послуг без урахування документів дозвільного характеру

 

№ п/п

Адміністративна послуга

1.

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

2.

Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки

3.

Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

4.

Встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї

5.

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

6.

 Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

7.

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

8.

 Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

9.

 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

10.

 Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

11.

 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

12.

 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням

13.

 Державна реєстрація: 
права власності на нерухоме майно 
інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

14.

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

15.

 Реєстрація громадського об’єднання

16

 Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

17

 Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

18.

 Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

19.

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

20.

 Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

21.

 Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

22.

 Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

23.

 Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

24.

 Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

25.

 Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

26.

 Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

27.

 Оформлення та видача проїзного документа дитини

28.

 Оформлення та видача паспорта громадянина України

29.

 Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

30.

 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

31.

 Реєстрація місця проживання особи

32.

 Зняття з реєстрації місця проживання особи

33.

 Реєстрація місця перебування особи

34.

 Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

35.

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

36.

 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

37.

 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

38.

 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

39.

 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

40.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

41.

 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

42.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 

обмеження у використанні земель

 

земельну ділянку

 

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

 

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

43.

 Видача довідки про: 
1) наявність та розмір земельної частки (паю) 
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

44.

 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

45.

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

46.

 Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

47.

 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

48

 Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

49.

 Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

 

50

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб»єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

 

ІІ. Перелік документів дозвільного характеру, видача, переоформлення, видача дублікатів, копій, анулювання за заявою суб’єкта господарювання яких належать до адміністративних послуг

 

1.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об»єктів

2.

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об»єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, та для агропродовольчих ринків

 

3.

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

 

4.

Експлуатаційний дозвіл  для провадження діяльності

            на потужностях (об»єктах) з переробки неїстивних продуктів тваринного             

            походження;

            на потужностях (об»єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

5.

Дозвіл на виконання будівельних робіт

6.

Сертифікат про відповідність збудованого об»єкта проектній документації вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил

7

Надання спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, лісовий квиток)

 

 

Аналіз регуляторного впливу до  проекту

розпорядження голови районної державної адміністрації

«Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються  через центр  надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації»

 

1. Визначення та аналіз проблеми.

Проект регуляторного акта розроблено на виконання частини шостої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», якою передбачено, що перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг затверджує орган, що прийняв рішення про його утворення та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» .

У зв»язку із зазначеим є необхідність щодо визначення переліку  адміністративних послуг які надаються виключно через центр надання адміністративних послуг. З прийняттям даного регуляторного акта буде забезпечено надання структурними підрозділами та органами виконавчої влади районної державної адміністрації адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна».

 

2. Цілі державного регулювання.

Регуляторний акт спрямований на підвищення рівня захисту інтересів суб’єктів звернень за наданням адміністративних послуг, зокрема через  затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації.

 

3. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Перший спосіб – це прийняття даного акта, яким  пропонується   затвердити перелік адміністративних послуг, які будуть надаватися через Центр надання адміністративних послуг Червоноармійської  районної державної адміністрації  (далі – Центр).

Визначення чіткого переліку адміністративних послуг, що надаватимуться через Центр, дозволить належним чином організувати їх надання мешканцям району та забезпечить прозорість у їх наданні.

Дана альтернатива відповідає вимогам Закону України «Про адміністративні послуги».

В якості альтернативи до запропонованого регуляторного акту можна розглянути й інше вирішення даного питання, а саме: не визначення переліку адміністративних послуг.

Дана позиція щодо відмови регулювання цієї проблеми залишає систему надання адміністративних послуг окремими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими суб’єктами надання адміністративних послуг.  Зазначене порушує вимоги частини шостої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», створює незручності для суб’єктів звернень, якими витрачатиметься додатковий час для їх отримання, а також призводить до ризиків проявам корупції. У зв’язку з чим ця альтернатива є неприйнятною.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання проблеми.

Запропонованим проектом розпорядження передбачається затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації,  органи виконавчої влади а також інші суб’єкти надання адміністративних послуг, з якими прийняті узгоджені рішення щодо надання адміністративних послуг організовують надання цих послуг виключно через Центр надання адміністративних послуг Червоноармійської  районної державної адміністрації.

 

         5. Можливість  досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акту можуть вплинути економічна криза – нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від впровадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість ( у разі платності) адміністративних послуг може значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності  Центру, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.

 

         6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод  та витрат.

         Запропонований акт стосується інтересів держави, суб’єктів господарювання, населення.

Очікувані результати впровадження регуляторного акта полягатимуть у наступному.

 

ТАБЛИЦЯ

очікуваних вигод та витрат

ВИГОДИ

ВИТРАТИ

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

Надання адміністративних послуг у відповідності з вимогами Закону України «Про адміністративні послуги». Впорядкування та подальший розвиток системи надання адміністративних послуг на чітко визначених правових засадах.

Реалізація проекту не потребує додаткових витрат. Забезпечення надання адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг  Червоноармійської районної державної адміністрації передбачається в межах видатків на утримання районної державної адміністрації, якщо  орган прийняв рішення про його утворення.

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг. Забезпечення потреби суб’єктів звернення в отриманні адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна». Захист прав та інтересів суб’єктів звернення, оперативність та доступність.

Витрати відсутні.

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Передбачається, що видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку у дозвільному центрі, який є складовою частиною  Центру надання адміністративних послуг Червоноармійської  районній державної адміністрації.

Витрати відсутні.

        

         7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Акт набирає чинності з дня реєстрації, але не раніше дня   його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Регуляторний акт не вплине на розмір надходжень до місцевого бюджету та розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акту (дія регуляторного акта поширюється на мешканців  Червоноармійського району та суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), які зареєстровані у Червоноармійському районі);

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб’єктів господарювання та фізичних осіб;

- кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр, відповідно до переліку адміністративних послуг, які затверджуються цим розпорядженням;

- загальна кількість наданих адміністративних послуг;

- кількість суб’єктів надання адміністративних послуг, які залучені за принципом організаційної єдності до надання адміністративних послуг через Центр;

- час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту (середній час надання адміністративної послуги);

- кількість   скарг   одержувачів   послуг   з   приводу   порушення порядку    та    якості    надання    адміністративних    послуг    через   Центр;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Передбачається що час, який витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, на отримання адміністративних послуг зменшиться.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного центру.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

 

 

 

Голова  адміністрації                                                                        Л.В. Фесенко

 

 

Розробник:

Завідувач сектору надання

адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                        О.І. Іщенко

 

 

 

05/06/2014     

Повідомлення

про оприлюднення проектів регуляторних актів .

     Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів від 01.08.2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», з метою забезпечення надання адміністративних послуг в Червоноармійському районі, упорядкування  переліку  адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг, розроблено проекти регуляторних актів, що передбачають прийняття розпоряджень голови районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації» та «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються  через центр  надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації»

    Регламент Центру надання адміністративних послуг встановлює порядок діяльності Центру. Прийняття регуляторного акта дасть змогу забезпечити створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання.

Проект регуляторного акта «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються  через центр  надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації передбачає затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг.

Проекти регуляторних актів та аналіз регуляторного впливу розпоряджень буде оприлюднено в мережі Інтернет  на  офіційному веб - сайті Червоноармійської районної державної адміністрації та районної ради в   розділі «Регуляторна політика».

  Строк приймання пропозицій та зауважень до проектів регуляторних  актів становить 1 місяць з  дня його  оприлюднення.  

Пропозиції та зауваження до проектів регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі  у сектор надання адміністративних послуг Червоноармійської  районної державної  адміністрації,  кабінет № 105; № тел. 32-2-13;  електронною поштою за адресою:  economica@nv.zt.ukrtel.net           

                                                                                                                

  Голова адміністрації                                                                         Л.В. Фесенко

 

29/05/2014

                                               

УКРАЇНА

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

26.05.2014                                                                                                          № 107

Про внесення доповнення до  плану

діяльності з підготовки проектів

регуляторних актів у районі на 2014 рік

 

        Відповідно до ст.7 Закону  України «Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності» , у зв’язку зі змінами  чинного законодавства:

   1. Доповнити  план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у районі на 2014 рік,  затверджений  розпорядженням  голови   райдержадміністрації  від 29.11.2013 №311, пунктами 3,4:

№ п/п

    Назва проекту

регуляторного акта

Ціль прийняття

Відпові-дальні виконавці

Строки підготовки

3.

Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації

Створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання

 

Сектор надання адміністра-тивних послуг Червоноар-мійської   районної державної адміністрації

ІІ квартал

2014 року

4.

Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються  через центр  надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації

Упорядкування та визначення переліку адміністративних послуг

Сектор надання адміністра-тивних послуг Червоноар-мійської   районної державної адміністрації

ІІ квартал

2014 року

 

       2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова   адміністрації                                                                          Л.В.Фесенко   

 

 

 

 

Прийнято розпорядження голови райдержадміністрації №345 від 24.12.2013 «Про створення центру надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації» , яке зареєстровано районним управлінням юстиції 08 січня 2014 року за  № 1/222.

                                                                           

 

УКРАЇНА

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

24.12.2013                                                                                       № 345

 

Про створення центру надання

адміністративних послуг

Червоноармійської районної

державної адміністрації

            Відповідно до статті 6, пункту 9 статті 39, статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про адміністративні послуги”, Указу Президента України від 12.03.2013 року № 128/2013 „Про Національний план на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”,   постанови Кабінету Міністрів України  від 20.02.2013 року №118  „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”, з метою забезпечення вдосконалення порядку надання  адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг:

      1. Створити центр надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації, як постійно діючий робочий орган районної державної адміністрації .

      2. Затвердити     Положення     про   центр   надання адміністративних послуг  Червоноармійської районної державної адміністрації (додається).

      3. Дане розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації, але не раніше дня офіційного оприлюднення.

      4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації  Муху М.С.

 

 

Голова адміністрації                                                                        С.Й. Карпінський

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО                                            

                                                                        Розпорядження голови

                                                                        райдержадміністрації

                                                                        24.12.2013  № 345

 

ПОЛОЖЕННЯ

про центр надання адміністративних послуг

Червоноармійської районної державної адміністрації

          1. Центр надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації (далі - центр) - це постійно діючий робочий орган районної державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністраторів шляхом  взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. 

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається головою Червоноармійської  районної державної адміністрації.

3.  Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів  обласної  та  районної державних  адміністрацій, а також даним  Положенням.

4. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається розпорядженням голови районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У центрі, за розпорядженням голови  районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Складовою частиною центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи  районної  державної адміністрації,  яка організовує надання адміністративних послуг. 

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою  районної  державної адміністрації. 

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою  районної  державної адміністрації.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

12.Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

13. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру. 

14. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності центру у структурі районної державної адміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.

Центр очолює керівник структурного підрозділу, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою  районної  державної адміністрації. 

15. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

17. Час прийому суб’єктів звернень у центрі:

понеділок, середа, п’ятниця з 800год. до 1500год.

вівторок, четвер з 8.00 год. до 20.00 год.

субота з 800год. до 1500год.

без перерви на обід

вихідний день – неділя

 За рішенням райдержадміністрації  час прийому суб’єктів звернень може бути змінено.

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевого  бюджетів.

 

11/12/2013     

Повідомлення

про оприлюднення проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про створення центру надання  адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації»

З метою забезпечення надання адміністративних послуг в Червоноармійському  районі  та відповідно до Закону  України «Про місцеві державні адміністрації» , Указу Президента України від 12.03.2013 року №128/2013 «Про Національний план на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних  реформ на  2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна  держава», постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року №118 «Про затвердження Примірного  положення про  центр  надання адміністративних  послуг», проект регуляторного акта передбачає затвердження розпорядження голови районної державної адміністрації « Про створення центру надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації».

Проект розпорядження голови Червоноармійської районної  державної адміністрації  «Про створення центру надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації» та  аналіз  його регуляторного  впливу    розміщено  в  на  офіційному веб - сайті Червоноармійської районної державної адміністрації та районної ради.

      Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з  дня його  оприлюднення.  

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі:

  у відділ  екомічного  розвитку та  торгівлі Червоноармійської  районної державної  адміністрації,  кабінет № 206; № тел. 3-23-46;

- електронною поштою за адресою:  economica@nv.zt.ukrtel.net                                                                                                                                

Перший заступник                                                                                                  голови адміністрації                                                                           М.С.Муха

                                                                  

                                                                                            

                                                                                           Проект

 

УКРАЇНА

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

                         2013                                                                                                        №

Про створення центру надання

адміністративних послуг

Червоноармійської районної

державної адміністрації

            Відповідно до статті 6, пункту 9 статті 39, статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про адміністративні послуги”, Указу Президента України від 12.03.2013 року № 128/2013 „Про Національний план на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”,   постанови Кабінету Міністрів України  від 20.02.2013 року №118  „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”, з метою забезпечення вдосконалення порядку надання  адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг:

      1. Створити центр надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації, як постійно діючий робочий орган районної державної адміністрації .

      2. Затвердити     Положення     про   центр   надання адміністративних послуг  Червоноармійської районної державної адміністрації (додається).

      3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації  Муху М.С.

 

Голова адміністрації                                                                        С.Й. Карпінський

Розробник:

відділ економічного розвитку

та торгівлі райдержадміністрації

Начальник відділу                                                                             М.Д. Дем»янчук

 

                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО              

                                                                                                                        Розпорядження голови

                                                                                                                        райдержадміністрації

                                                                                                                        ____________ № _____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про центр надання адміністративних послуг

Червоноармійської районної державної адміністрації

          1. Центр надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації (далі - центр) - це постійно діючий робочий орган районної державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністраторів шляхом  взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. 

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається головою Червоноармійської  районної державної адміністрації.

3.  Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів  обласної  та  районної державних  адміністрацій, а також даним  Положенням.

4. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається розпорядженням голови районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У центрі, за розпорядженням голови  районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Складовою частиною центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи  районної  державної адміністрації,  яка організовує надання адміністративних послуг. 

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою  районної  державної адміністрації. 

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою  районної  державної адміністрації.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

12.Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

13. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру. 

14. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності центру у структурі районної державної адміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.

Центр очолює керівник структурного підрозділу, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою  районної  державної адміністрації. 

15. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

17. Час прийому суб’єктів звернень у центрі:

понеділок, середа, п’ятниця з 800год. до 1500год.

вівторок, четвер з 8.00 год. до 20.00 год.

субота з 800год. до 1500год.

без перерви на обід

вихідний день – неділя

 За рішенням райдержадміністрації  час прийому суб’єктів звернень може бути змінено.

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевого  бюджетів.

                                                                                           

Погодження (візування) проекту

розпорядження голови райдержадміністрації

 

       Посада                                     прізвище і ініціали                       підпис

 

Начальник відділу

економічного розвитку

та торгівлі райдержадміністрації      Дем»янчук М.Д.           ____________

 

Начальник загального  відділу

апарату  райдержадміністрації          Липко Н.Д.                   _____________

 

Головний спеціаліст -

юрисконсульт 

райдержадміністрації                         Трохименко С.І.           ____________

 

Начальник відділу організаційно -

кадрової роботи

райдержадміністрації                           Лісовий А. В.              _____________

 

Перший заступник

голови  райдержадміністрації             Муха М.С.                   _____________

 

Заступник

голови райдержадміністрації             Тичина Р.Г.                  _____________

 

Розробник:

відділ економічного розвитку

та торгівлі райдержадміністрації 

Начальник відділу                                                                  М. Д. Демя»нчук

 

ПРОЕКТ

Аналіз регуляторного впливу

розпорядження голови Червоноармійської районної державної адміністрації

«Про створення центру надання адміністративних послуг

Червоноармійської районної державної адміністрації»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

                Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

                Необхідність прийняття розпорядження голови Червоноармійської райдержадміністрації «Про створення центру надання адміністративних послуг Червовоноармійської районної державної адміністрації» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Червоноармійському районі :

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги.

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

2. Цілі регулювання

                 Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

 Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Червоноармійському районі шляхом створення та функціонування центру надання адміністративних послуг.

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників центру надання адміністративних послуг – державного адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг:

- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому державним адміністратором.

- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- надасть можливість отримати фахові консультації від адміністраторів Центру надання адміністративних послуг  Червоноармійської  районної державної адміністрації у приміщенні центру  у визначений графіком їх роботи час;

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;

- удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників центру надання адміністративних послуг  Червоноармійської районної державної адміністрації –  адміністраторів, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг  районної державної адміністрації.

            Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Типове положення не завжди враховує всі зміни в законодавстві; кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження «Положення про центр надання адміністративних послуг Червоноармійської  районної державної адміністрації», яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

- завдання та обов’язки адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг центру надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщені:  адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністратора, державного адміністратора, при організації надання адміністративних послуг через державного адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії державного адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг Червоноармійського району.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза -  нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

 • відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;
 • дотримання принципу організаційної єдності;
 • раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;
 • мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;
 • вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;
 • мінімізація корупційної складової;
 • оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;
 • налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб'єктів звернень;
 • формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

      

На утримання центру надання адміністративних послуг.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 • доступність та зручність;
 • належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);
 • чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;
 • отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;
 • мінімізація часу на очікування в черзі;
 • мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;
 • можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
 • контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.
 • отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
 • вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;
 • визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;
 • наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;
 • доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

 

У суб’єктів господарювання  додаткові витрати не очікуються

Сфера інтересів громадян

 • доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи ЦНАП);
 • належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);
 • чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;
 • отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом "єдиного вікна";
 • мінімізація часу на очікування в черзі;
 • мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;
 • можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
 • контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.
 • отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
 • вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;
 • визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;
 • наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-   доступ суб'єктів звернень до інформації     про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Додаткові витрати не очікуються.

 

 

7.Запропонований строк дії регуляторного акта.

                Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації «Про  створення центру надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

                У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

                - кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у центрі надання адміністративних послуг Червоноармійської  райдержадміністрації;

                - розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта;

                - кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

                - розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

                - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

                - кількість наданих адміністративних послуг;

                - середній термін розгляду звернення;

                - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного центру, даних Державної податкової інспекції, районного відділу статистики, та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

 

 

 

Перший заступник

голови  адміністрації                                                                                   М.С.Муха                                                            

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлений:

                                          

Розробник:

відділ економічного розвитку

та торгівлі райдержадміністрації 

Начальник відділу                                                                             М.Д. Дем»янчук

 

 

 

 

 

03/10/2013                                                                            Проект

 

 

УКРАЇНА

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

                         2013                                                                             №

 

Про створення центру надання

адміністративних послуг

 

            Відповідно до статті 6, пункту 9 статті 39, статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про адміністративні послуги”, Указу Президента України від 12.03.2013 року № 128/2013 „Про Національний план на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”,   постанови Кабінету Міністрів України  від 20.02.2013 року №118  „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”, з метою забезпечення вдосконалення порядку надання  адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг:

 

      1. Створити центр надання адміністративних послуг в  районній державній адміністрації .

      2. Затвердити     Положення     про   центр   надання адміністративних послуг  Червоноармійської районної державної адміністрації (додається).

      3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації  Муху М.С.

 

Голова адміністрації                                                                        С.Й. Карпінський

 

 

 

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО       

                                                                        Розпорядження голови

                                                                        райдержадміністрації

                                                                        ____________ № _____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про центр надання адміністративних послуг

Червоноармійської районної державної адміністрації

          1. Центр надання адміністративних послуг Червоноармійської районної державної адміністрації (далі - центр) - це структурний підрозділ районної державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністраторів шляхом  взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. 

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається головою Червоноармійської  районної державної адміністрації.

3.  Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів  обласної  та  районної державних  адміністрацій, а також даним  Положенням.

4. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається розпорядженням голови районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У центрі, за розпорядженням голови  районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Складовою частиною центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи  районної  державної адміністрації,  яка організовує надання адміністративних послуг. 

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою  районної  державної адміністрації. 

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою  районної  державної адміністрації.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

12.Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

13. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру. 

14. Центр очолює керівник структурного підрозділу, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою  районної  державної адміністрації. 

15. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

17. Час прийому суб’єктів звернень у центрі:

понеділок, середа, п’ятниця з 800год. до 1500год.

вівторок, четвер з 8.00 год. до 20.00 год.

субота з 800год. до 1500год.

без перерви на обід

вихідний день – неділя

 За рішенням райдержадміністрації  час прийому суб’єктів звернень може бути змінено.

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевого  бюджетів.

Аналіз регуляторного впливу

до проекту розпорядження голови Червоноармійської  районної  державної адміністрації «Про створення центру надання  адміністративних послуг»

           1.Опис проблеми:

Необхідність прийняття розпорядження голови Червоноармійської районної державної адміністрації «Про створення центру надання  адміністративних послуг»:

- дотримання та функціонування принципів «організаційної єдності» та «єдиного вікна» при організації надання встановленого переліку адміністративних послуг;

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- представники органів, які надають адміністративні послуги, розміщені в різних приміщеннях;

- у більшості представників органів, які надають адміністративні послуги, існують обмежені дні та години прийому;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа, як результату надання адміністративної послуги.

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг;

- часті зміни порядку надання адміністративних послуг.

 2. Цілі та завдання:

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, шляхом створення та функціонування центру надання  адміністративних послуг.

Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками  органів,  які надають  адміністративні  послуги  в  Червоноармійському районі шляхом створення та функціонування  центру надання адміністративних послуг; підвищення якості надання адміністративних послуг через аналіз даних моніторингу їх надання та рівня задоволеності одержувачів.

 

 

3. Оцінка альтернативних засобів досягнення зазначених цілей:

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можна розглянути збереження існуючої ситуації, що призводить до поглиблення існуючої проблеми.

         4. Опис механізму і заходів для вирішення проблем:

Забезпечення  виконання   Закону  України «Про місцеві державні адміністрації» , Указу Президента України від 12.03.2013 року №128/2013 «Про Національний план на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних  реформ на  2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна  держава», постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року №118 «Про затвердження Примірного  положення про  центр  надання адміністративних  послуг».

 5. Вірогідність досягнення поставлених цілей:      

Досягнення установлених цілей у разі прийняття регуляторного акту можливе завдяки контролю з боку голови Червоноармійської  райдержадміністрації. Запровадження запропонованого проекту регуляторного акта полягає в створенні зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади шляхом створення та  функціонування центру надання адміністративних послуг.

6. Очікувані результати:

Наявність в районі центру надання адміністративних послуг в кінцевому результаті дає:

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи центру надання адміністративних послуг.

       

7. Аналіз вигод т а витрат:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

- вдосконалення локального законодавства в сфері надання адміністративних послуг;

- запровадження Єдиного порядку надання адміністративних послуг;

- запобігання корупційним явищам.

- впровадження стандартів до якості і доступності послуг;

- розповсюдження інформації, необхідної для одержання адміністративних послуг.

Інтереси суб'єктів господарювання

- скорочення часу на отримання адміністративних послуг;

- отримання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»;

- отримання вичерпної інформації про порядок отримання адміністративних послуг.

- вивчення нового порядку отримання адміністративних послуг.

Інтереси громадян

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг;

- скорочення часу на отримання адміністративних послуг;

- підвищення якості послуг.

- вивчення нового порядку отримання адміністративних послуг.

 

 

Порівнявши вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта, маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження зазначеного розпорядження.

 

8. Строк дії регуляторного акта

     Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації «Про створення центру надання  адміністративних послуг» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує імовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

 

9. Показники результативності регуляторного акта.

Методом одержання результатів регуляторного акту є розгляд даного питання на засіданнях, апаратних нарадах Червоноармійської  райдержадміністрації щодо створення та організації діяльності центру надання адміністративних послуг.

Показниками результативності є дані адміністративних органів за відповідний період, а саме:

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у центрі надання адміністративних послуг ;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- середній термін розгляду звернення;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Червоноармійський   район).

Розмір надходжень до місцевого бюджету не зміниться.

Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.

Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих, у подальшому, даних (при проведенні повторного та періодичних відстежень), можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

10. Заходи для відстеження результативності акту:

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде виконання Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів від 20.02.2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг».

 Повторне та періодичне відстеження буде здійснено у визначені законодавством терміни.

Інформування  зацікавлених  суб’єктів  господарювання  про розпорядження голови райдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в районній газеті «Вісті»  та на  офіційному сайті Червоноармійської районної державної адміністрації та районної ради.

       Впровадження даного регуляторного акта практично не створює додаткових матеріальних, часових або інших витрат для його виконавців. Нагляд за дотриманням вимог регуляторного акту не потребує створення додаткових систем контролю.

Аналіз  регуляторного акту підготовлений відділом екомічного розвитку та  торгівлі   Червоноармійської районної державної адміністрації.

 

 

Перший заступник

голови  адміністрації                                                                           М.С.Муха                                                            

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

26/09/2013     

Повідомлення

про оприлюднення проекту розпорядження голови райдержадміністрації

«Про створення центру надання  адміністративних послуг»

З метою забезпечення надання адміністративних послуг в Червоноармійському  районі  та відповідно до Закону  України «Про місцеві державні адміністрації» , Указу Президента України від 12.03.2013 року №128/2013 «Про Національний план на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних  реформ на  2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна  держава», постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року №118 «Про затвердження Примірного  положення про  центр  надання адміністративних  послуг», проект регуляторного акта передбачає затвердження розпорядження голови районної державної адміністрації « Про створення центру надання адміністративних послуг».

Проект розпорядження голови Червоноармійської районної  державної адміністрації  «Про створення центру надання адміністративних послуг» та  аналіз  його регуляторного  впливу  буде  розміщено  в  районній газеті «Вісті», а також на  офіційному веб - сайті Червоноармійської районної державної адміністрації та районної ради.

      Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з  дня його  оприлюднення.  

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі:

  у відділ  екомічного  розвитку та  торгівлі Червоноармійської  районної державної  адміністрації,  кабінет № 206; № тел. 3-23-46;

- електронною поштою за адресою:  economica@nv.zt.ukrtel.net           

                                                                                                                      

 

 

Перший заступник голови

адміністрації                                                                                                  М.С.Муха

 

 

        

                                                          

УКРАЇНА

                         ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

             ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

 

12.09.2013                                                                                                          № 237

 

Про внесення доповнення до  плану

діяльності з підготовки проектів

регуляторних актів у районі на 2013 рік

 

 

        Відповідно до ст.7 Закону  України «Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності» , у зв’язку зі змінами  чинного законодавства:

 

   1. Доповнити  план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у районі на 2013 рік,  затверджений  розпорядженням  голови   райдержадміністрації  від 26.11.2012 №353, пунктом 4:

 

№ п/п

    Назва проекту

регуляторного акта

Ціль прийняття

Відпові-дальні виконавці

Строки підготовки

4.

Про створення Центру  надання адміністративних послуг

Покращення надання  адміністративних послуг

Відділ економіч-ного розвитку та торгівлі райдерж-адміністра-ції

ІІІ-ІV квартали  2013 року

 

       2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова   адміністрації                                                                      С.Й.Карпінський   

               

 

                      

УКРАЇНА

                     ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

                      ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

26.11.2012                                                                                                 № 353

Про затвердження  плану діяльності

з підготовки проектів регуляторних

актів у районі на 2013 рік

 

   Відповідно до ст.7 Закону  України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

1.Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у районі на 2013 рік (додається).

2.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Перший заступник

голови  адміністрації                                                             В.М.Сапонюк

 

 

       

                                                                                         Затверджено

                                                                                       Розпорядження голови                                                                     

                                                                                       райдержадміністрації

                                          26.11.12  № 353                                           

 

П Л А Н

діяльності з підготовки  проектів регуляторних актів у районі на 2013  рік

 

№ п/п

    Назва проекту

регуляторного акта

Ціль прийняття

Відпові-дальні виконавці

Строки підготовки

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.

 

 

 

 

 

 

Про розміри ставок єдиного податку на види підприємницької діяльності, які здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування обліку та звітності

 

Місцеві податки і збори

 

 

 

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від  земельної ділянки

 

Приведення розмірів ставок податку у відповідність до змін цін на споживчому ринку

 

 

 

 

 

 

Надходження коштів до місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

Надходження коштів до місцевого бюджету

Виконкомиселищної та сільських рад

 

 

 

 

 

 

Виконкомиселищної та сільських рад

 

 

 

 

Виконкомиселищної та сільських рад

 

ІІ квартал 2013 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ квартал 2013 року

 

 

 

 

 

 

 

ІІ квартал 2013 року

 

 

 

 

    

05.12.2013

                                                                

                                                    УКРАЇНА

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

                                                      ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                             РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

29.11.2013                                                                                                      № 311

Про затвердження  плану діяльності

з підготовки проектів регуляторних

актів у районі на 2014 рік

   Відповідно до ст.7 Закону  України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

1.Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у районі на 2014 рік (додається).

2.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник

голови  адміністрації                                                                                 М.С.Муха

 

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       Розпорядження голови                                                                     

                                                                                       райдержадміністрації

                                                                                       29.11.2013  № 311

 

                                                        П Л А Н

діяльності з підготовки  проектів регуляторних актів у районі на 2014  рік

№ п/п

    Назва проекту

регуляторного акта

Ціль прийняття

Відпові-дальні виконавці

Строки підготовки

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Про встановлення  ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців

 

 

 

 

 

 

Місцеві податки і збори

Приведення розмірів ставок єдиного податку у відповідність до розміру  мінімальної заробітної плати,  встановленої  законом  на 1 січня податкового (звітного) року

 

 

 

Надходження коштів до місцевого бюджету

 

 

Селищна та сільські ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищна та сільські ради

 

ІІ квартал 2014 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ квартал 2014 року

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

         


Цікаві факти
За інформацією відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації станом на 01.09.2017 року у Реєстрі зареєстровано 16823 виборця

Пошук в Інтернеті

Шукати

Прогноз погоди


Статистика
сьогодні:
43
всього:
125748
перегл. сторінки:
959

Веб-портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України

Інтернет-представництво президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада