Веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради
12000, Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104, тел. 8(04131)3-16-14, 3-22-60, 3-11-22, 3-23-46, crda@i.ua
Історія Загальна характеристика Район у світлинах Інвестиції Анонси подій Інтернет-приймальня November 27th 2021 | 04:55

Пошук по сайту

Опитування


Функції РДА

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про місцеві державні адміністрації*

 

     Відповідно до  Конституції  України  ( 254к/96-ВР ) цей Закон визначає організацію,  повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій.

                      I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Місцеві  державні  адміністрації  та  їх  місце  в системі органів виконавчої влади

     Виконавчу  владу  в  областях  і  районах,  містах  Києві  та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

{  Частина  перша статті 1 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 }

     Місцева державна  адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

     Місцева державна  адміністрація  в  межах  своїх  повноважень здійснює     виконавчу     владу    на    території    відповідної адміністративно-територіальної   одиниці,   а    також    реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.

     Особливості здійснення  виконавчої  влади  у  містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

(  Офіційне  тлумачення положень частини четвертої статті 1 див. в Рішенні  Конституційного  Суду  N  9-рп/2005  (  v009p710-05 ) від 13.10.2005 )

 

     Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій

     Місцеві державні   адміністрації    в    межах    відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують:

     1) виконання Конституції,  законів України,  актів Президента України,  Кабінету Міністрів  України,  інших  органів  виконавчої влади вищого рівня;

     2) законність   і  правопорядок,  додержання  прав  і  свобод громадян;

     3) виконання     державних     і     регіональних     програм соціально-економічного  та  культурного розвитку,  програм охорони довкілля,  а в місцях компактного проживання  корінних  народів  і національних  меншин  -  також  програм їх національно-культурного

розвитку;

     4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;

     5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

     6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

     7) реалізацію інших наданих  державою,  а  також  делегованих відповідними радами повноважень.

 

Стаття 13. Питання,  що  вирішуються  місцевими   державними адміністраціями

     До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і  законами  України,  належить  вирішення питань:

     1) забезпечення законності,  охорони прав,  свобод і законних

інтересів громадян;

     2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;

     3) бюджету, фінансів та обліку;

     4)   управління   майном,   приватизації,  сприяння  розвитку підприємництва  та  здійснення  державної регуляторної політики;

{ Пункт 4 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

     5) промисловості,   сільського   господарства,   будівництва, транспорту і зв'язку;

     6) науки,  освіти,  культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх;

     7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;

     8) зовнішньоекономічної діяльності;

     9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

     10) соціального  захисту,  зайнятості  населення,  праці   та заробітної плати.

     Місцеві державні  адміністрації  вирішують  й  інші  питання, віднесені законами до їх повноважень.

 

     Стаття 14. Здійснення місцевими  державними  адміністраціями повноважень інших органів

     Місцеві державні    адміністрації   здійснюють   повноваження місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами.

     Кабінет Міністрів  України  в  межах,   визначених   законами України,  може передавати місцевим державним адміністраціям окремі повноваження органів виконавчої влади вищого рівня.

     Передача місцевим державним адміністраціям повноважень  інших органів  супроводжується  передачею  їм  відповідних  фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень.

 

* Повну версію Закону Ви можете знайти на сайті Верховної Ради:www.rada.gov.ua


Цікаві факти
За інформацією відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації станом на 01.09.2017 року у Реєстрі зареєстровано 16823 виборця

Пошук в Інтернеті

Шукати

Прогноз погоди


Статистика
сьогодні:
43
всього:
125748
перегл. сторінки:
933

Веб-портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України

Інтернет-представництво президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада