Веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради
12000, Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104, тел. 8(04131)3-16-14, 3-22-60, 3-11-22, 3-23-46, crda@i.ua
Історія Загальна характеристика Район у світлинах Інвестиції Анонси подій Інтернет-приймальня November 27th 2021 | 04:57

Пошук по сайту

Опитування


Запобігання проявам корупції

 

У к р а ї н а
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА  РАЙОННА  РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

Сімнадцята  сесія                                                                                      6- скликання

від 27.02.2013                                                                                                         №  254

Про Програму щодо запобігання

і протидії корупції в районі на

2013-2015 роки

Відповідно  до пункту 16 Плану заходів з впровадження Ініціативи ”Партнерство ”Відкритий Уряд”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514-р, ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії  районної ради з питань депутатської етики, регламенту та законності, районна рада

ВИРІШИЛА:

           1. Затвердити Програму щодо запобігання і протидії корупції в районі на 2013-2015 роки згідно з додатком.

           2. Райдержадміністрації, виконавчому апарату районної ради, установам, підприємствам  та закладам спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, виконавчим комітетам сільських та селищної рад забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою щодо запобігання і протидії корупції в районі на 2013-2015 роки в повному обсязі.

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської етики, регламенту та законності.

 

Голова районної ради                                                                           А.П. Липко

 

ДОДАТОК

до рішення Червоноармійської

районної ради від 27.02.2013   № 253

 

ПРОГРАМА

ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

В РАЙОНІ НА 2013 - 2015 РОКИ

 

Загальна характеристика

Програми щодо запобігання і протидії корупції в районі

на 2013 - 2015 роки (далі - Програма )

1.

Ініціатор розроблення Програми

Районна державна адміністрація

 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.01.2013 № 5 ”Про розроблення проекту Програми щодо запобігання і протидії корупції в районі на 2013-2015 роки”

3.

Розробник Програми

Апарат райдержадміністрації

4.

Відповідальний виконавець

Районна державна адміністрація

 

5.

Учасники Програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації,селищна та сільські ради,  районні установи та організації

6.

Термін реалізації Програми

2013 - 2015 роки

 

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Кошти районного та місцевих бюджетів

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації

У межах фінансових можливостей

 

У тому числі з них коштів:

 

 

 

районного бюджету

 

У межах фінансових можливостей

 

місцевих бюджетів

 

У межах фінансових можливостей

9.

Основні джерела фінансування Програми

 

Кошти районного та місцевих бюджетів

 

Загальні положення Програми

Корупція в Україні набула ознак системного явища, яке поширює свій негативний вплив на всі сфери суспільного життя, все глибше укорінюючись у повсякденному житті як основний, швидкий та найбільш дієвий протиправний засіб вирішення питань, досягнення певних цілей. Масштаби поширення корупції загрожують національній безпеці України. Це потребує вжиття системних та послідовних заходів, які мають комплексний характер і базуються на єдиній Національній антикорупційній стратегії на 2011-2015 роки.

Успішна протидія корупції можлива за умови наявності таких складових: ефективного застосування антикорупційного законодавства відповідними органами державної влади і органами місцевого самоврядування, координації їх діяльності; ефективної системи протидії корупції в усіх сферах діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування та на всіх рівнях; відкритості та інформованості громадянського суспільства про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; взаємодії громадських структур з органами державної влади і органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики, підтримки антикорупційних заходів держави громадянським суспільством.

В умовах соціально-економічних реформ, які наразі здійснюються в державі, пріоритетними напрямами антикорупційної політики мають стати виявлення та усунення умов, що сприяють або можуть сприяти у виникненні корупції, а також запобігання спробам їх створити.

Програма розроблена на основі положень Національної антикорупційної стратегії на 2011 - 2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001 та з врахуванням завдань і заходів, визначених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки (в частині, що стосується місцевих органів державної влади), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240.

При підготовці Програми враховано вимоги Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та інших нормативно – правових актів з антикорупційної політики.

Мета Програми

Метою Програми є впровадження механізмів зменшення рівня корупції, забезпечення ефективної реалізації загальнодержавної антикорупційної політики у сфері запобігання і протидії корупції в районі, здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усунення умов, що сприяють або можуть сприяти у виникненні корупції, а також запобігання спробам їх створити через упровадження превентивних заходів, налагодження узгодженої та дієвої співпраці місцевих органів влади та громадських структур у зазначеній сфері.

 

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблему передбачається розв’язати шляхом об’єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів загальнодержавної антикорупційної політики, що визначені Національною антикорупційною стратегією на 2011-2015 роки, через:

ефективне застосування антикорупційного законодавства органами державної влади і органами місцевого самоврядування;

створення ефективної системи протидії корупції в усіх сферах діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування на всіх рівнях;

посилення взаємодії громадськості з місцевими органами державної влади і органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики у сфері запобігання і протидії корупції, забезпечення підтримки громадянами регіону антикорупційних заходів, що здійснюються в районі;

формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно-небезпечного явища;

забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

визначення причин і умов, що спричиняють виникнення корупції, усунення факторів, що призводять до її виникнення та негативних наслідків;

визначення основних напрямів державної політики у сфері запобігання і протидії корупції в районі;

підвищення рівня довіри громадян до місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

реформування системи  адміністративних процедур;

зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки;

забезпечення доброчесності на публічній службі та на службі в органах місцевого самоврядування;

поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів;

удосконалення антикорупційної експертизи;

зниження рівня корупції у приватному секторі;

запобігання корупції в зонах підвищеного корупційного ризику, зокрема медичній, освітній, земельній, у сферах державних закупівель, державної служби тощо;

формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції, профілактичні та просвітницькі заходи.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку.

Очікувані результати, ефективність Програми

За умови реалізації завдань та заходів Програми передбачається:

підвищити ефективність системи запобігання і протидії корупції в районі;

суттєво зменшити рівень корупції в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

зменшити в районі обсяги тіньової економіки;

підвищити ступень довіри громадськості регіону до місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

сформувати у громадськості районі активну позицію із запобігання і протидії корупції.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів у межах фінансових можливостей, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку під час складання проекту районного бюджету та місцевих бюджетів на відповідний рік на підставі наданих виконавцями заходів обґрунтованих розрахунків.

 

Контроль за ходом виконання заходів Програми

Контроль за ходом виконання заходів Програми здійснює  апарат районної державної адміністрації.

Інформація про хід виконання заходів Програми періодично, у міру потреби, заслуховується на розширених нарадах при голові районної державної адміністрації і не рідше одного разу на рік вноситься на розгляд колегії райдержадміністрації.

   Додаток                                                                                                                                                                         

Додаток до Програми

щодо запобігання і протидії корупції

в районі на 2013 - 2015 роки

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Програми щодо запобігання і протидії корупції в районі

на 2013 - 2015 роки

з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело

фінансу-

вання

Очікуваний

результат

 

 

 

1.

Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

 

 

1)

Участь у межах повноважень у реалізації Національної антикорупційної стратегії на 2011 - 2015 роки та Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки

2013 – 2015 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад,громадська рада при районній держав-ній адміністрації (за згодою

Коштів не потребує

Зменшення рівня

 корупції в районі

 

2)

Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб - сторінок, інших електронних ресурсів місцевих органів виконавчої влади, залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

2013-2015

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Коштів не потребує

Зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг місцевими органами виконавчої влади

 

3)

Запровадження (розробленої на загальнодержавному рівні) системи електронного документообігу, в тому числі електронного обігу медичних форм, та електронного цифрового підпису

2013-2015

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Коштів не потребує

Зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з посадовими особами

 

Продовження додатку

 

 

4)

Створення та забезпечення роботи центру  для надання фізичним та юридичним особам адміністративних послуг

2013-2015

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Районний бюджет

Забезпечення прозорості в роботі та діяльності місцевих органів виконавчої влади

 

5)

Запровадження стандартів управління якістю відповідно до ISO 9001 в місцевих органах виконавчої влади

2013-2015

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх

повноважень посадовими особами місцевих органів виконавчої влади

 

2.

Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки

 

 

1)

Удосконалення (розробленої на загальнодержавному рівні) системи ”єдиного вікна”, максимального комп’ютеризування документообігу

2013-2015

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Районний

бюджет

Зменшення кількості безпосередніх

контактів громадян

з посадовими особами місцевих органів виконавчої влади

 

3.

Забезпечення доброчесності на публічній службі та на службі в органах місцевого самоврядування

 

 

1)

Розроблення щорічних внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

2013-2015

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Коштів не потребує

Зниження рівня корупції в районі

 

2)

Розроблення на основі Закону України ”Про правила етичної поведінки”, наказу Головдержслужби України ”Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців” від 04.08.2010 № 214, зареєстрованого в Мін’юсті від 11.11.2010 за № 1089/18384 та впровадження кодексів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

2013

рік

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами місцевих органів виконавчої влади

 

Продовження додатку

 

 

3)

Періодичне заслуховування інформації про стан виконання Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції”, внутрішніх планів запобігання та протидії корупції на розширених нарадах і не рідше одного разу на рік вносити на розгляд колегії районної державної адміністрації

2013-2015

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Коштів не потребує

Зниження рівня корупції в районі

 

4)

Забезпечення суворого дотримання процедури конкурсного добору кандидатів на заміщення вакантних посад у місцевих органах виконавчої влади (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, проходження державної служби та служби в орг. місцевого самоврядування

2013-2015

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Коштів не потребує

Зниження рівня корупції в районі при прийнятті на службу та проходженні служби в місцевих органах виконавчої влади

 

4.

Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи

до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

 

 

 

1)

Проведення щорічного аналізу практичної реалізації положень Закону України "Про доступ до публічної інформації"

2013-2015

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Коштів не потребує

Формування ефективного механізму доступу

громадськості до інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади

 

2)

Продовження формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб

2013-2015

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Коштів не потребує

Забезпечення прозорості в роботі місцевих органів виконавчої влади

 

3)

Активізація інформаційного обміну між об'єднаннями громадян та органами державної влади і органами місцевого самоврядування щодо запобігання і протидії корупції

2013-2015

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад, редакція

Коштів не потребує

Залучення громадськості до участі в заходах щодо запобігання і протидії корупції

 

Продовження додатку

 

 

4)

Удосконалення механізму зворотнього зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень посадовими особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в районі

2013-2015

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Коштів не потребує

Активізація інформаційного обміну між громадськістю та місцевими органами виконавчої влади

 

5)

Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення та обговорення проектів нормативно-правових актів, які готуються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

2013-2015

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Коштів не потребує

Залучення громадськості до участі в реалізації державної соціально-економічної політики

 

6)

Проведення щорічного аналізу практичної реалізації Закону України „Про доступ до публічної інформації” та громадський моніторинг виконання цього Закону розпорядниками публічної інформації

2013-2015

роки

Структурні підрозділи

райдержадміністрації,

громадська рада при районній державній адміністрації (за згодою)

Коштів не потребує

Забезпечення прозорості в роботі місцевих органів виконавчої влади

 

5.

Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

 

 

1)

Забезпечення прозорості процедур та процесів закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти

2013-2015

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації та підпорядковані їм установи,

виконкоми сільських та селищної рад

Коштів не потребує

Забезпечення прозорості у діяльності місцевих органів влади у сфері державних закупівель

 

2)

Залучення громадськості до здійснення контролю за використанням державного майна, державними закупівлями, орендою та наданням у користування (у власність) земельних ділянок, прозорістю генеральних планів розбудови населених пунктів району

 

2013-2015

роки

Структурні підрозділи

райдержадміністрації,

громадська рада при районній державній адміністрації (за згодою)

Коштів не потребує

Забезпечення контролю за законністю та ефективністю використання державного майна, бюджетних коштів

 

Продовження додатку

 

 

3)

Виявлення об’єктів нерухомого державного майна, які тимчасово не використовуються, та можуть розглядатися як потенційні об’єкти оренди

2013-2015

роки

Структурні підрозділи

райдержадміністрації

Коштів не потребує

Попередж. зловживань при використанні державного майна

 

4)

Здійснення контролю за використанням державного майна з метою недопущення фактів одержання прихованих прибутків державними службовцями або за їх сприяння іншими особами чи угрупованнями

2013-2015

роки

Структурні підрозділи

райдержадміністрації

 

Коштів не потребує

Попередження зловживань при використанні бюджетних коштів

 

5)

Здійснення контролю за доходами та витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів їх сімей шляхом перевірки відомостей, зазначених посадовими особами у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, які подаються посадовими особами кадровим службам за місцем роботи (служби) з даними, які знаходяться в базі державної податкової служби у Житомирській області

2013-2015

роки

Структурні підрозділи

райдержадміністрації,

Червоноармійське відділення

Володарсько -Волинської МДПІ

Коштів не потребує

Забезпечення контролю за доходами та витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

6.

Удосконалення антикорупційної експертизи

 

 

1)

Забезпечення прозорої процедури нормоутворення шляхом розміщення розпорядчих документів на власному офіційному веб-сайті райдержадміністрації

2013-2015

роки

Структурні підрозділи

райдержадміністрації

 

Коштів не потребує

Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з розпорядчими документами місцевих органів виконавчої влади

 

2)

Забезпечення доступності проектів розпорядчих документів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування для громадськості шляхом розміщення їх на власному офіційному веб-сайті для ознайомлення та проведення громадської антикорупційної експертизи

2013-2015

роки

Структурні підрозділи

райдержадміністрації

 

Коштів не потребує

Врахування думки громадськості при виданні розпорядчих документів місцевими органами виконавчої влади

 

Продовження додатку

 

 

7.

Зниження рівня корупції у приватному секторі

 

 

1)

Організація поширення знань про антикорупційне законодавство серед представників громадськості району із залученням громадських організацій, засобів масової інформації

2013-2015

роки

Структурні підрозділи

райдержадміністрації

 

Коштів не потребує

Підвищення рівня знань у сфері запобігання і протидії корупції, формування негативного ставлення громадян до корупції

 

2)

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення з питань розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь

2013-2015

роки

Структурні підрозділи

райдержадміністрації

 

Коштів не потребує

Підвищення рівня знань громадян району у сфері запобігання і протидії корупції, формування негативного ставлення до корупції

 

3)

Проведення соціально - просвітницьких заходів, системи антикорупційної освіти, тематичних занять з питань запобігання і протидії корупції у загальноосвітніх навчальних закладах та Червоноармійському професійному ліцеї

2013-2015

роки

Апарат райдержадміністрації,

відділ освіти райдержадміністрації

Коштів не потребує

Підвищення рівня знань, формування антикорупційної правосвідомості учнів ЗОШ та учнів ліцею у сфері запобігання і протидії корупції

 

4)

Забезпечення рівного доступу сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності, в тому числі особистих селянських господарств, до участі у галузевих програмах агропромислового комплексу шляхом максимального відкритого проведення процедур їх реалізації на всіх етапах

2013-2015

роки

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Коштів не потребує

Попередження зловживань при використанні службового становища посадовими особами

 

 

 

8.

Зниження рівня корупції в зонах підвищеного корупційного ризику, зокрема медичній, освітній, земельній,

у сферах державних закупівель, державної служби тощо

 

 

1)

Ужиття заходів щодо усунення корупціогенних чинників, пов'язаних з неналежним фінансуванням у сферах підвищеного корупційного ризику

2013-2015

роки

Структурні підрозділи

райдержадміністрації

 

Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами

 

2)

Проведення більш жорсткого професійного добору кадрів на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування шляхом проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

2013-2015

роки

Апарат

райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами місцевих органів виконавчої влади

 

3)

Запровадження дієвої системи професійного добору кадрів для роботи у сферах підвищеного корупційного ризику зокрема, медичній, земельній, освітній, сфері державних закупівель та на державній службі і службі в органах місцевого самоврядування

2013-2015

роки

Структурні підрозділи

райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами

 

4)

Проведення у закладах освіти всіх типів, медичних закладах тематичних занять з питань запобігання та протидії корупції

2013-2015

роки

Відділ освіти райдержадміністрації,

відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

Коштів не потребує

Підвищення рівня знань громадян у сфері запобігання і протидії корупції, формування негативного ставлення до корупції, зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами

 

5)

Посилення контролю за якістю надання медичної допомоги медичними установами та закладами району

2013-2015

роки

Відділ охорони здоров’я

райдержадміністрації

 

Коштів не потребує

Усунення корупціо-генних чинників при наданні мед. допомоги

 

Продовження додатку

 

 

9.

Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції, профілактичні та просвітницькі заходи

 

 

1)

Сприяння у діяльності засобів масової інформації стосовно широкого висвітлення заходів щодо запобігання та протидії корупції, що вживаються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

2013-2015

роки

 Апарат райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Коштів не потребує

Залучення засобів масової інформації до участі в антикорупційній діяльності

 

2)

Забезпечення регулярного висвітлення в районній газеті «Вісті» та на офіційному веб-сайті районної ради та райдержадміністрації фактів вчинення корупційних правопорушень посадовими особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування району і вжитих заходах щодо їх профілактики.

2013-2015

роки

Апарат райдержадміністрації

Коштів не потребує

Формування негативного ставлення громадян району до проявів корупції

 

3)

Запровадження  в районній газеті «Вісті», спеціальних інтерв'ю з питань протидії корупції,  соціальних реклами з питань запобігання та протидії корупції при обслуговуванні громадян району в місцевих органах державної влади, правоохоронних органах, комунальних закладах, медичних та освітніх установах

2013-2015

роки

Апарат райдежадміністрації,

редакція газети ”Вісті”

 

Районний бюджет

Попередження негативних наслідків проявів корупції

 

4)

Виготовлення та розміщення в місцях, де здійснюється прийом громадян інформаційних стендів ”Суспільство проти корупції” з розміщенням на них витягів з антикорупційного законодавства, інформації про антикорупційні лінії прямого зв’язку, вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції, осіб, які притягнуті судами до відповідальності та звільнені з державної служби за скоєння корупційних правопорушень тощо

 

2013 рік

Апарат

райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Районний бюджет

Підвищення рівня знань громадян у сфері запобігання і протидії корупції, формування негативного ставлення до корупції

 

 

 

 

5)

Оприлюднення в районній газеті «Вісті» інформації матеріалів про вжиті місцевими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання і протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, звітність про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції в районі

2013-2015

роки

Апарат

райдержадміністрації

Районний бюджет

Формування негативного ставлення громадян до проявів корупції

 

6)

Запровадження дистанційного навчання посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з питань підвищення знань у сфері антикорупційного законодавства шляхом утворення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації сторінки ”Запобігання проявам корупції” з розміщенням на ній матеріалів антикорупційного спрямування

2013-2015

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Коштів не потребує

Підвищення рівня знань посадових осіб,

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

7)

Проведення щорічного конкурсу на кращий плакат з антикорупційної тематики серед  навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл району

2013-2015

роки

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний бюджет

Формування  в учнів загальноосвітніх шкіл негативного ставлення до корупції

 

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                               М.П.Захарчук

 

 


Цікаві факти
За інформацією відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації станом на 01.09.2017 року у Реєстрі зареєстровано 16823 виборця

Пошук в Інтернеті

Шукати

Прогноз погоди

Статистика
сьогодні:
43
всього:
125748
перегл. сторінки:
706

Веб-портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України

Інтернет-представництво президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада