Веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради
12000, Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104, тел. 8(04131)3-16-14, 3-22-60, 3-11-22, 3-23-46, crda@i.ua
Історія Загальна характеристика Район у світлинах Інвестиції Анонси подій Інтернет-приймальня December 5th 2021 | 08:13

Пошук по сайту

Опитування


Перелік адміністративних послуг

УКРАЇНА

ПУЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

12.09.2016                                                                                                 № 262

 

Про затвердження

переліку адміністративних послуг,

що надаються через центр

надання адміністративних послуг

Пулинської районної

державної адміністрації

 

 

           Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини другої статті 5,частини шостої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови  Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»,  з метою впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг, розширення доступу до інформації, необхідної для їх отримання, створення сприятливих умов для реалізації фізичними та юридичними особами їх конституційних прав, свобод і законних інтересів:

 

           1. Затвердити  перелік адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Пулинської районної державної адміністрації (додається).

 

            2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника голови райдержадміністрації  згідно розподілу обов»язків.

 

 

Голова адміністрації                                                                              В.М. Байда

 

 

 

          ЗаТВЕРДЖЕНО

          розпорядження голови

          державної адміністрації      

          12.09.2016  № 262

 

 

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, що надаються через

центр надання адміністративних послуг

Пулинської районної державної адміністрації

 

№ п/п

Адміністративна послуга

1.

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

2.

Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки

3.

Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

4.

Висновок про погодження документації із землеустрою для відведення земельної ділянки

5.

Висновок про погодження технічної  документації із землеустрою

6.

Видача паспорта прив»язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

7.

Встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї

8.

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

9.

 Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

10.

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

11.

 Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

12.

 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

13.

 Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

14.

 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

15.

 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням

 

16.

 Державна реєстрація: 
права власності на нерухоме майно 
інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

17.

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

18.

 Реєстрація громадського об’єднання

19.

 Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

20.

 Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

21.

 Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

22.

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

23.

 Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

24.

 Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

25.

 Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

26.

 Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

27.

 Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

28.

 Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

29.

 Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

30.

 Оформлення та видача проїзного документа дитини

31.

 Оформлення та видача паспорта громадянина України

32.

 Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

33.

 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

34.

 Реєстрація місця проживання особи

35.

 Зняття з реєстрації місця проживання особи

36.

 Реєстрація місця перебування особи

37.

 Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

38.

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

39.

 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

40.

 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

41.

 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

42.

 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

43.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

44.

 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

45.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 

обмеження у використанні земель

 

земельну ділянку

 

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

 

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

46.

 Видача довідки про: 
1) наявність та розмір земельної частки (паю) 
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

47.

 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

48.

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

49.

 Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

50.

 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

51.

 Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

52.

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

 

53.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб»єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

54.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об»єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

55.

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

56.

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об»єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, та для агропродовольчих ринків

 

57.

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

 

58.

Експлуатаційний дозвіл  для провадження діяльності

            на потужностях (об»єктах) з переробки неїстивних продуктів тваринного             

            походження;

            на потужностях (об»єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

59.

Надання спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)

 

 

 

Завідувач сектору надання

адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                          Іщенко О.І


Цікаві факти
За інформацією відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації станом на 01.09.2017 року у Реєстрі зареєстровано 16823 виборця

Пошук в Інтернеті

Шукати

Прогноз погоди

Статистика
сьогодні:
42
всього:
125748
перегл. сторінки:
344

Веб-портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України

Інтернет-представництво президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада