Веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради
12000, Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104, тел. 8(04131)3-16-14, 3-22-60, 3-11-22, 3-23-46, crda@i.ua
Історія Загальна характеристика Район у світлинах Інвестиції Анонси подій Інтернет-приймальня November 27th 2021 | 04:31

Пошук по сайту

Опитування


Інформаційні картки сектору містобудування,архітектури та будівництва

                                                                                     

                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                        Завідувач сектору містобудування,

                                                                                        архітектури та будівництва 

                                                                                        райдержадміністрації

                                                                                        головний архітектор району                

                                                                                        _____________________В.В. Давидюк

                                                                                       «_____»  _____________2016р.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНа КАРТКа

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ № 1

 

 

вИДАЧА БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 (назва адміністративної послуги)

 

Сектор містобудування, архітектури та будівництва Пулинської райдержадміністрації Житомирської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

 

 Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг Пулинської районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

  12000, вул. Шевченка,104, смт. Пулини,

  Житомирська  обл., каб. 105.

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця з 08.00 до 17.00 год.

середа з 08.00 до 20.00 год.

без перерви на обід

вихідний день – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Телефон/факс (04131)32213

E-mail:   cher_centr@ukr.net

http://cher-arm.org.ua - офіційний веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради, розділ «Центр надання адміністративних послуг»

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України  "Про регулювання містобудівної діяльності"   від 17.02.2011  N 3395-VI  ( 3395-17 )  ст.27 (із змінами)

5

Акти Кабінету Міністрів України

---

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011 року № 103 "Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки" (із змінами)

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

---

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення замовника

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1). Заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку персональних даних за формою;

2. Засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіції;

3). Ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);

4). Проект будівництва (за наявності);

5). Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи надаються особисто замовником або через уповноважену особу безпосередньо через центр надання адміністративних послуг

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

----

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

----

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

----

12.

Строк надання адміністративної послуги

До 10 днів з дня надходження відповідної заяви та пакету документів 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови в надані будівельного паспорта  є

  • неподання повного пакету документів;
  • невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача будівельного паспорта  забудови земельної ділянки або відмова у наданні адміністративної послуги

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Отримання документу здійснюється в кабінеті сектору надання адміністративних послуг  райдержадміністрації  за адресою Житомирська область, смт. Пулини,  

вул. Шевченка, 104  каб. 105 (І-й поверх, ліве крило) особисто заявником або представником за дорученням 

16.

Примітка

 

 

*також до інформаційної картки додається форма заяви.

                                                                                               

                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                        Завідувач сектору містобудування,

                                                                                        архітектури та будівництва 

                                                                                        райдержадміністрації

                                                                                        головний архітектор району                

                                                                                        _____________________В.В. Давидюк

                                                                                        «_____»  _____________2016р.

                                                                          

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА №1

  вИДАЧА БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

( назва адміністративної послуги)

 

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу)

В

1 день

2

Формування справи

Адміністратор ЦНАПу

В

1 день

3

Передача пакету документів заявника  до сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА

 

Адміністратор ЦНАПу

В

1-2 день

4

Перевірка прийнятих документів

Завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА, головний архітектор району

В

3 день

5

Виготовлення будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА, головний архітектор району

В

3-9день

6

Реєстрація  будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА, головний архітектор району

В

10 день

7

Передача  будівельного паспорта забудови земельної ділянки

 

Завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА, головний архітектор району

В

10 день

8

Реєстрація  в журналі обліку реєстрації заяв для видачі результату надання адміністративних послуг про факт здійснення адміністративної процедури та повідомлення про це заявника

Адміністратор ЦНАПу

В

10 день

9

Видача замовнику будівельного паспорта забудови земельної ділянки будівельного

Адміністратор ЦНАПу

В

З 10 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

10

 

 

Умовні позначки:

В-виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                        Завідувач сектору містобудування,

                                                                                        архітектури та будівництва 

                                                                                        райдержадміністрації

                                                                                        головний архітектор району                

                                                                                        _____________________В.В. Давидюк

                                                                                       «_____»  _____________2016р.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНа КАРТКа

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ № 2

 

Внесення змін до БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА

ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 (назва адміністративної послуги)

 

Сектор містобудування, архітектури та будівництва Пулинської райдержадміністрації Житомирської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

 Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг Пулинської  районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

  12000, вул. Шевченка,104, смт. Пулини,

  Житомирська  обл., каб. 105.

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця з 08.00 до 17.00 год.

середа з 08.00 до 20.00 год.

без перерви на обід

вихідний день – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Телефон/факс (04131)32213

E-mail:   cher_centr@ukr.net

http://cher-arm.org.ua - офіційний веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради, розділ «Центр надання адміністративних послуг»

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України  "Про регулювання містобудівної діяльності"   від 17.02.2011  N 3395-VI  ( 3395-17 )  ст.27 (із змінами)

5

Акти Кабінету Міністрів України

---

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011 року № 103 "Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки"    (із змінами)

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

---

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення замовника

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1). Заява на внесення змін до будівельного паспорта

зі згодою замовника на обробку персональних даних за формою;

2). Примірник будівельного паспорта замовника;

3). Ескізні наміри змін (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо);

4). Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи надаються особисто замовником або через уповноважену особу безпосередньо через центр надання адміністративних послуг

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

----

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

----

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

----

12.

Строк надання адміністративної послуги

До 10 днів з дня надходження відповідної заяви та пакету документів 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

- неподання повного пакету документів;

- невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача будівельного паспорта  забудови земельної ділянки або відмова у наданні адміністративної послуги

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Отримання документу здійснюється в кабінеті сектору надання адміністративних послуг  райдержадміністрації  за адресою Житомирська область, смт. Пулини,

вул. Шевченка, 104 каб. 105 (І-й поверх, ліве крило) особисто заявником або представником за дорученням 

16.

Примітка

 

 

*також до інформаційної картки додається форма заяви.

                                                                                              

                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                        Завідувач сектору містобудування,

                                                                                        архітектури та будівництва 

                                                                                        райдержадміністрації

                                                                                        головний архітектор району                

                                                                                        _____________________В.В. Давидюк

                                                                                        «_____»  _____________2016р.

                                                                          

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА №2

Внесення змін до БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА

ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

( назва адміністративної послуги)

 

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу)

В

1 день

2

Формування справи

Адміністратор ЦНАПу

В

1 день

3

Передача пакету документів заявника  до сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА

 

Адміністратор ЦНАПу

В

1-2 день

4

Перевірка прийнятих документів

Завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА, головний архітектор району

В

3 день

5

Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА, головний архітектор району

В

3-9день

6

Реєстрація  будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА, головний архітектор району

В

10 день

7

Передача  будівельного паспорта забудови земельної ділянки

 

Завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА, головний архітектор району

В

10 день

8

Реєстрація  в журналі обліку реєстрації заяв для видачі результату надання адміністративних послуг про факт здійснення адміністративної процедури та повідомлення про це заявника

Адміністратор ЦНАПу

В

10 день

9

Видача будівельного паспорта  забудови земельної ділянки

Адміністратор ЦНАПу

В

З 10 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

10

 

 

Умовні позначки:

В-виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

 

                                                                                 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                  Завідувач сектору містобудування,

                                                                                  архітектури та будівництва 

                                                                                  райдержадміністрації

                                                                                  головний архітектор району                

                                                                                 _____________________В.В. Давидюк

                                                                                   «_____»  _____________201 7р.

ІНФОРМАЦІЙНа КАРТКа

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ №3

НАДАННЯ М ІСТОБУД ІВНИХ УМОВ І ОБМЕЖЕНЬ

ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 (назва адміністративної послуги)

Сектор містобудування, архітектури та будівництва Пулинської райдержадміністрації Житомирської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 Інформація про центр надання адм і н і стративно ї послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг Пулинської районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

  12000, вул. Шевченка,104, смт. Пулини,

  Житомирська  обл., каб. 105.

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця з 08.00 до 17.00 год.

середа з 08.00 до 20.00 год.

без перерви на обід

вихідний день – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Телефон/факс (04131)32213

E-mail:   cher_centr@ukr.net

http://cher-arm.org.ua - офіційний веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради, розділ «Центр надання адміністративних послуг»

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України  "Про регулювання містобудівної діяльності"   від 17.02.2011  N 3395-VI  ( 3395-17 )  ст.29 (із змінами)

5

Акти Кабінету Міністрів України

---

6 .

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 року № 109  "Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст" (із змінами)   

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

---

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення замовника

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1). Заява на видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки зі згодою замовника на обробку персональних даних за формою;

2). Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;
3). Копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, або згода його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації) 
4). Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;
5). Витяг із Державного земельного кадастру;
6). Містобудівний розрахунок, що визначає інвестиційні наміри замовника, який складається у довільній формі з доступною та стислою інформацією про основні параметри об’єкта будівництва

 
У разі відсутності документів на право землекористування  (при реконструкції або капітальному ремонті об’єктів соціальної інфраструктури державної та комунальної форм власності) містобудівні умови та обмеження можуть надаватися без таких документів.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи надаються особисто замовником або через уповноважену особу до центру надання адміністративних послуг.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

----

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

----

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

----

12.

Строк надання адміністративної послуги

До 
10
 робочих днів з дня надходження відповідної заяви та пакету документів 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1) неподання визначених документів, необхідних для прийняття рішення про надання містобудівних умов та обмежень;

2) виявлення недостовірних відомостей у документах, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або у документах, що посвідчують право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці;

3) невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки або відмова у наданні адміністративної послуги

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Отримання документу здійснюється в кабінеті сектору надання адміністративних послуг  райдержадміністрації  за адресою Житомирська область, смт. Пулини

вул. Шевченка, 104 каб. 105 (І-й поверх, ліве крило) особисто заявником або представником за дорученням 

16.

Примітка

 

 

*також до інформаційної картки додається форма заяви.

                                                                                        Завідувач сектору містобудування,

                                                                                        архітектури та будівництва 

                                                                                        райдержадміністрації,

                                                                                        головний архітектор району                

                                                                                         _____________________В.В. Давидюк

                                                                                         «_____»  _____________201 7р.                                                    

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА №3

НАДАННЯ М ІСТОБУД ІВНИХ УМОВ І ОБМЕЖЕНЬ

ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 (назва адміністративної послуги)

 

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу)

В

1-день

2

Формування справи

Адміністратор ЦНАПу

В

1- день

3

Передача пакету документів заявника  до сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА

 

Адміністратор ЦНАПу

В

1-2 -день

4

Розгляд та підготовка містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА, головний архітектор району

В

2-10 день

5

Передача  містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки адміністратору ЦНАПу

 

 

Завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА, головний архітектор району

В

10 день

6

Реєстрація  в журналі обліку реєстрації заяв для видачі результату надання адміністративних послуг про факт здійснення адміністративної процедури та повідомлення про це заявника

Адміністратор ЦНАПу

В

10 день

7

Видача замовнику містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Адміністратор ЦНАПу

В

З 10 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

10

 

 

Умовні позначки:

В-виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                  Завідувач сектору містобудування,

                                                                                  архітектури та будівництва 

                                                                                  райдержадміністрації,

                                                                                  головний архітектор району                

                                                                                 _____________________В.В. Давидюк

                                                                                «_____»  _____________2016 р.

              

   

ІНФОРМАЦІЙНа КАРТКа

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ № 4

 

в ИДАЧА ПАСПОРТА ПРИВ’ЯЗКИ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 (назва адміністративної послуги)

Сектор містобудування, архітектури та будівництва Пулинської райдержадміністрації Житомирської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 Інформація про центр надання адм і н і стративно ї послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг Пулинської районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

  12000, вул. Шевченка,104, смт. Пулини,

  Житомирська  обл., каб. 105.

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця з 08.00 до 17.00 год.

середа з 08.00 до 20.00 год.

без перерви на обід

вихідний день – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Телефон/факс (04131)32213

E-mail:   cher_centr@ukr.net

http://cher-arm.org.ua - офіційний веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради, розділ «Центр надання адміністративних послуг»

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України  "Про регулювання містобудівної діяльності"   від 17.02.2011  N 3395-VI  ( 3395-17 )  ст.28 (із змінами)

5

Акти Кабінету Міністрів України

---

6 .

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244   "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності"

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

---

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення замовника

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 

І-й етап.

1. Графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування тимчасової споруди, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів тимчасової споруди з прив'язкою до місцевості.

 2. Заява  з реквізитами замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).

 

 

ІІ-й етап.

1. Заява на видачу паспорта прив’язки тимчасової споруди зі згодою замовника на обробку персональних даних за формою;

2. Схема розміщення тимчасової споруди.

3. Ескіз фасадів тимчасової споруди у кольорі М 1:50 (для стаціонарних тимчасових споруд), які  виготовляє суб'єкт господарювання, що має   ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

 4. Схема благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб'єктом підприємницької  діяльності, який має відповідну ліцензію,  архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України «Про   благоустрій населених пунктів України».

 5. Технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у  балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Процедура отримання дозволу на розміщення тимчасової споруди проходить в 2 етапи.

І-й етап.

1). Замовник, який має намір встановити тимчасову споруду, звертається до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, районної державної адміністрації із відповідною заявою у довільній  формі про можливість розміщення тимчасової споруди.

У разі відсутності у складі відповідного виконавчого органу сільської, селищної ради органу з питань містобудування та архітектури відповідність намірів щодо місця розташування тимчасової споруди на території сільської, селищної ради визначає орган з питань містобудування та архітектури відповідної  районної державної адміністрації за територіальною  належністю.

ІІ-й етап.

Для оформлення паспорта прив'язки замовник звертається до органу з питань містобудування  та  архітектури із додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди.

 

Документи надаються особисто замовником або через уповноважену особу 

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

 

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

----

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

----

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

----

12.

Строк надання адміністративної послуги


І-й етап

. Документи для надання адміністративної послуги розглядаються протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів.

ІІ-й етап.

 Документи для надання адміністративної послуги розглядаються протягом 10 (десяти) робочих днів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови в надані послуги є:

  • подання неповного пакета документів;
  • подання недостовірних відомостей.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності або відмова у наданні адміністративної послуги

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Отримання документу здійснюється в кабінеті сектору надання адміністративних послуг  райдержадміністрації  за адресою Житомирська область, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104 каб. 105 (І-й поверх,ліве крило) особисто заявником або представником за дорученням 

16.

Примітка

 

 

*також до інформаційної картки додається форма заяви.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                        Завідувач сектору містобудування,

                                                                                        архітектури та будівництва 

                                                                                        райдержадміністрації

                                                                                        головний архітектор району                

                                                                                         _____________________В.В. Давидюк

                                                                                      «_____»  _____________2016 р.                                                    

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА №4

в ИДАЧА ПАСПОРТА ПРИВ’ЯЗКИ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Реєстрація  звернення замовника,  який має намір встановити ТС,    районною державною адміністрацією із відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС

 

Працівник загального відділу

райдержадміністрації.

В

По факту надходження звернення

2

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу)

В

1-й день

3

Формування справи

Адміністратор ЦНАПу

В

1-й день

4

Передача пакету документів заявника до сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА

Адміністратор ЦНАПу

В

1-2 день

5

Перевірка прийнятих документів

Завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА, головний архітектор району

В

2 день

6

Виготовлення Паспорта прив’язки

Завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА, головний архітектор району

В

3-8 день

7

Реєстрація  Паспорта прив’язки ТС.

Завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА, головний архітектор району

В

8-9 день

8

 Передача  паспорта прив'язки та пакету документів адміністратору ЦНАПу

 

Завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА, головний архітектор району

В

9-10 день

9

Реєстрація  в журналі обліку реєстрації заяв для видачі результату надання адміністративних послуг про факт здійснення адміністративної процедури та повідомлення про це заявника

Адміністратор ЦНАПу

В

10 день

10

Видача замовнику паспорта прив'язки тимчасової споруди

Адміністратор ЦНАПу

В

З 10дня

Загальна кількість днів надання послуги -

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

10

 

 

Умовні позначки:

В-виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                  Завідувач сектору містобудування,

                                                                                  архітектури та будівництва 

                                                                                  райдержадміністрації

                                                                                  головний архітектор району                

                                                                                 _____________________В.В. Давидюк

                                                                                «_____»  _____________2016 р.

 

ІНФОРМАЦІЙНа КАРТКа №5

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

в ИСНОВОК ПРО ПОГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

 для вІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 (назва адміністративної послуги)

Сектор містобудування, архітектури та будівництва Пулинської райдержадміністрації Житомирської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 Інформація про центр надання адм і н і стративно ї послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг  Пулинської районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

  12000, вул. Шевченка,104, смт. Пулини,

  Житомирська  обл., каб. 105.

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця з 08.00 до 17.00 год.

середа з 08.00 до 20.00 год.

без перерви на обід

вихідний день – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Телефон/факс (04131)32213

E-mail:   cher_centr@ukr.net

http://cher-arm.org.ua - офіційний веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради, розділ «Центр надання адміністративних послуг»

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

5

Акти Кабінету Міністрів України

---

6 .

Акти центральних органів виконавчої влади

Земельний кодекс України п.2. ст.186-1

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

---

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення замовника

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них


 

1). Заява на видачу висновку про погодження документації із землеустрою для відведення земельної ділянки зі згодою замовника на обробку персональних даних за формою;

2). Проект  землеустрою (для розгляду).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи надаються особисто замовником або через уповноважену особу до центру надання адміністративних послуг.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

----

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

----

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

----

12.

Строк надання адміністративної послуги

До 10 календарних днів з дня надходження відповідної заяви та пакету документів 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

- подання недостовірних даних;

- подання неповного пакету документів;

- невідповідність намірів щодо використання земельної ділянки існуючій містобудівній документації.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача висновку по проекту відведення земельної ділянки або відмова у наданні адміністративної послуги.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Отримання документу здійснюється в кабінеті сектору надання адміністративних послуг  райдержадміністрації  за адресою Житомирська область, смт. Пулини,

вул. Шевченка, 104 каб. 105 (І-й поверх, ліве крило) особисто заявником або представником за дорученням 

16.

Примітка

 

 

*також до інформаційної картки додається форма заяви.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                        Завідувач сектору містобудування,

                                                                                        архітектури та будівництва 

                                                                                        райдержадміністрації

                                                                                        головний архітектор району                

                                                                                         _____________________В.В. Давидюк

                                                                                      «_____»  _____________2016 р.

 

                                                                          

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА №5

в ИСНОВОК ПРО ПОГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

 для вІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

                                             ( назва адміністративної послуги)

 

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу)

В

1- день

2

Формування справи

Адміністратор ЦНАПу

В

1 - день

3

Передача пакету документів заявника  до сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА

 

Адміністратор ЦНАПу

В

1-2 день

4

Розгляд документації та підготовка висновку.

Завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА, головний архітектор району,

 

В

3-10- день

5

Передача  погодження та пакету документів адміністратору ЦНАПу

 

Завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА, головний архітектор району

В

10 –день

6

Реєстрація  в журналі обліку реєстрації заяв для видачі результату надання адміністративних послуг про факт здійснення адміністративної процедури та повідомлення про це заявника

 

Адміністратор ЦНАПу

В

10- день

7

Видача висновку по проекту відведення земельної ділянки

Адміністратор ЦНАПу

В

З 10 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

10

 

Умовні позначки:

В-виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                  Завідувач сектору містобудування,

                                                                                  архітектури та будівництва 

                                                                                  райдержадміністрації

                                                                                  головний архітектор району                

                                                                                 _____________________В.В. Давидюк

                                                                                «_____»  _____________2016 р.

 

ІНФОРМАЦІЙНа КАРТКа № 6

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

в ИСНОВОК ПРО ПОГОДЖЕННЯ технічної ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

 (назва адміністративної послуги)

Сектор містобудування, архітектури та будівництва Пулинської райдержадміністрації Житомирської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 Інформація про центр надання адм і н і стративно ї послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг  Пулинської районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

  12000, вул. Шевченка,104, смт. Пулини,

  Житомирська  обл., каб. 105.

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця з 08.00 до 17.00 год.

середа з 08.00 до 20.00 год.

без перерви на обід

вихідний день – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Телефон/факс (04131)32213

E-mail:   cher_centr@ukr.net

http://cher-arm.org.ua - офіційний веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради, розділ «Центр надання адміністративних послуг»

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

5

Акти Кабінету Міністрів України

---

6 .

Акти центральних органів виконавчої влади

Земельний кодекс України п.8. ст.151

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

---

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення замовника

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них


 

1). Заява на видачу висновку про погодження технічної документації із землеустрою зі згодою замовника на обробку персональних даних за формою;

2).  Технічна документація із землеустрою (для розгляду).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи надаються особисто замовником або через уповноважену особу до центру надання адміністративних послуг9*.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

----

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

----

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

----

12.

Строк надання адміністративної послуги

До 10 календарних днів з дня надходження відповідної заяви та пакету документів 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

- подання недостовірних даних;

- подання неповного пакету документів;

- невідповідність намірів щодо використання земельної ділянки існуючій містобудівній документації.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача висновку по технічній документації із землеустрою або відмова у наданні адміністративної послуги.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Отримання документу здійснюється в кабінеті сектору надання адміністративних послуг  райдержадміністрації  за адресою Житомирська область, смт. Пулини

вул. Шевченка, 104 каб. 105 (І-й поверх, ліве крило) особисто заявником або представником за дорученням 

16.

Примітка

 

 

*також до інформаційної картки додається форма заяви.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                        Завідувач сектору містобудування,

                                                                                        архітектури та будівництва 

                                                                                        райдержадміністрації

                                                                                        головний архітектор району                

                                                                                         _____________________В.В. Давидюк

                                                                                        «_____»  _____________2016 р.

 

                                                                          

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА № 6

в ИСНОВОК ПРО ПОГОДЖЕННЯ технічної ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

                                             ( назва адміністративної послуги)

 

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу)

В

1- день

2

Формування справи

Адміністратор ЦНАПу

В

1 - день

3

Передача пакету документів заявника  до сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА

 

Адміністратор ЦНАПу

В

1-2 день

4

Розгляд документації та підготовка висновку.

Завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА, головний архітектор району,

 

В

3-10- день

5

Передача  погодження та пакету документів адміністратору ЦНАПу

 

Завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва РДА, головний архітектор району

В

10 –день

6

Реєстрація  в журналі обліку реєстрації заяв для видачі результату надання адміністративних послуг про факт здійснення адміністративної процедури та повідомлення про це заявника

 

Адміністратор ЦНАПу

В

10- день

7

Видача висновку по технічній документації із землестрою

Адміністратор ЦНАПу

В

З 10 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

10

 

Умовні позначки:

В-виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.


Цікаві факти
За інформацією відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації станом на 01.09.2017 року у Реєстрі зареєстровано 16823 виборця

Пошук в Інтернеті

Шукати

Прогноз погоди

Статистика
сьогодні:
42
всього:
125748
перегл. сторінки:
772

Веб-портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України

Інтернет-представництво президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада