Веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради
12000, Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104, тел. 8(04131)3-16-14, 3-22-60, 3-11-22, 3-23-46, crda@i.ua
Історія Загальна характеристика Район у світлинах Інвестиції Анонси подій Інтернет-приймальня December 2nd 2021 | 02:47

Пошук по сайту

Опитування


Інформаційні картки УДМС

Додаток 1  до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

 

ІН Ф О РМ А Ц І Й Н А КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

(назва адміністративної послуги)

Червоноармійський районний сектор управління державної міграційної служби

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

 

Інформація про суб єкта надання адміністративної послуги

 

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)ДМС; центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг Червоноармійської  районної державної адміністрації

 1.  

Місцезнаходження:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

 центру надання адміністративної послуги

12000,  вул. Леніна,123, смт. Червоноармійськ, Житомирської  обл.,

каб. 105.

 1.  

Інформація щодо режиму роботи: територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги

Понеділок, середа, п»ятниця з 8.00. до 15.00 год.

вівторок, четвер  з 8.00. до 20.00 год.

субота з 8.00 до 15.00 год.

без перерви на обід

вихідний день – неділя

 1.  

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги

Телефон/факс (04131)32213

E-mail www.cher_centr@ukr.net

http://cher-arm.org.ua - офіційний веб-сайт Червоноармійської районної державної адміністрації та районної ради, розділ «Центр надання адміністративних послуг»

 

 

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

4.

Закони України

П. 2 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою ВРУ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 № 2503-ХІІ.

П. 7 ч.1.ст. 24 Закону України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-ІІІ.

Ст. 21 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492 –VІ.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Відсутні

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС «Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України» від 13.04.2012 № 320.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Відсутні

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про видачу паспорта 

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 До заяви додаються такі документи:

 1. 2 фотокартки розміром 3,5 х 4,5см;
 2. свідоцтво про народження;
 3. довідка про реєстрацію особи громадянином України;
 4. паспорт громадянина України для виїзду за кордон – для    

  громадян України, які постійно проживали за кордоном, після

  повернення їх на проживання в Україну;

 1. посвідчення про взяття на облік бездомних осіб, видане 

  відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб);

 1. документи, що підтверджують обставини, на підставі яких  

  паспорт підлягає обміну (зміна (переміна) прізвища, імені або по  

  батькові; установлення розбіжностей у записах)

 10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України  звертається до територіального підрозділу ДМС відповідно до місця проживання, а після утворення центрів надання адміністративних послуг – до центру відповідно до місця проживання

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 

Адміністративна послуга безоплатна.

У разі платності:

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше 30 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність одного з документів,  необхідних для отримання адміністративної послуги, відсутність громадянства України

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача паспорта громадянина України

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернутися до територіального підрозділу ДМС відповідно до місця проживання, а після утворення центрів надання адміністративних послуг – до центру відповідно до місця проживання

16.

Примітка

За проживання без паспорта або за недійсним паспортом до громадянина застосовуються заходи адміністративного впливу відповідно до статті 197 КУпАП (санкція –  попередження або накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Додаток 2  до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

 

ТЕХНОЛОГІЧН Н А КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ*

 

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи

Строк виконання

етапів (днів)

1.

Прийом заяви про видачу паспорта та документів, необхідних для його оформлення

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день звернення

2.

Перевірка правильності заповнення заяви, її відповідності наданим документам та внесення відповідної відмітки до графи 9 заяви про видачу паспорта 

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день звернення

3

Передача за актом-прийому передачі заяви та документів, що  необхідні для оформлення паспорта, до територіального підрозділу ДМС

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

У день звернення

4.

Оформлення паспорта громадянина України 

Посадова особа територіального підрозділу ДМС

Територіальний підрозділ ДМС

Не пізніше 30 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів

5.

Перевірка правильності оформлення паспорта разом із підставами, проставляння печаток та вчинення підпису у паспорті та заяві про його видачу 

Посадова особа територіального підрозділу ДМС

Територіальний підрозділ ДМС

Не пізніше 30 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів

6.

Передача у приміщенні територіального підрозділу ДМС за актом прийому-передачі  оформленого паспорта представнику центра надання адміністративних послуг (у разі його оформлення через центр надання адміністративних послуг)

Посадова особа територіального підрозділу ДМС

Територіальний підрозділ ДМС

Не пізніше 30 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів

7.

Видача паспорта громадянина України

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

Не пізніше 30 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів

8.

Оскарження

У встановленому

порядку

 

* Під час прийому заяв про оформлення і видачу паспорта громадянина України особам, які вперше отримують паспорт після досягнення віку 18 років, заявник інформується про необхідність звернення  до територіального підрозділу для проходження процедуру встановлення особи, яка здійснюється виключно працівниками територіального підрозділу ДМС

Додаток 3 до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

 

ІН Ф О РМ А Ц І Й Н А КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ЗАМІСТЬ ВТРАЧЕНОГО, ВИКРАДЕНОГО ЧИ ПОШКОДЖЕНОГО

(назва адміністративної послуги)

Червоноармійський районний сектор управління державної міграційної служби

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

Інформація про суб єкта надання адміністративної послуги

 

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)ДМС; центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг Червоноармійської  районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

 центру надання адміністративної послуги

12000,  вул. Леніна,123, смт. Червоноармійськ, Житомирської  обл.,

каб. 105.

2.

Інформація щодо режиму роботи: територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги

Понеділок, середа, п»ятниця з 8.00. до 15.00 год.

вівторок, четвер  з 8.00. до 20.00 год.

субота з 8.00 до 15.00 год.

без перерви на обід

вихідний день – неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги

Телефон/факс (04131)32213

E-mail www.cher_centr@ukr.net

http://cher-arm.org.ua - офіційний веб-сайт Червоноармійської районної державної адміністрації та районної ради, розділ «Центр надання адміністративних послуг»

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

П. 19 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 № 2503-ХІІ.

Ст. 16, 21 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492 –VІ.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від

21.01.1993 № 7-93

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС «Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України» від 13.04.2012 № 320.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Відсутні

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про видачу паспорта замість втраченого, викраденого чи пошкодженого 

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 

До заяви додаються такі документи:

1. заява про видачу паспорта громадянина України;

2. 2 або 3 фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;

3. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або копію документа про звільнення від сплати державного

мита;

4. документи, на підставі яких у паспорті проставляються відповідні відмітки;

5. паспорт громадянина України для виїзду за кордон – для громадян України, які постійно проживали за кордоном, після

повернення їх на проживання в Україну;

6. витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України  звертається до територіального підрозділу ДМС відповідно до місця проживання, а після утворення центрів надання адміністративних послуг – до центру відповідно до місця проживання

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 

Адміністративна послуга платна.

У разі платності:

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

п.п. а) п. 6 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 № 7-93.


 

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Державне мито – 34 грн. (2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян).

Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв'язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування. 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше 30 (у деяких випадках 60) робочих днів з дати подання заявником необхідних документів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Неналежність особи до громадянства України, неможливість ідентифікації особи.

 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача паспорта громадянина України.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернутися до територіального підрозділу ДМС відповідно до місця проживання, а після утворення центрів надання адміністративних послуг – до центру відповідно до місця проживання.

16.

Примітка

За втрату паспорта та/або проживання без паспорта до громадянина застосовуються заходи адміністративного впливу відповідно до статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення (санкція –  попередження або накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

 

Додаток 4 до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

 

ТЕХНОЛОГІЧН Н А КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ЗАМІСТЬ ВТРАЧЕНОГО, ВИКРАДЕНОГО ЧИ ПОШКОДЖЕНОГО

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи

Строк виконання

етапів (днів)

1

Прийом документів, що подаються заявником для оформлення та видачі паспорта громадянина України замість втраченого чи пошкодженого

 

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день звернення

2

Перевірка повноти поданих заявником документів

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день звернення

3

Передача за актом-прийому передачі заяви та документів, що  необхідні для оформлення паспорта, до територіального підрозділу ДМС

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

У день звернення

4

У разі відповідності прийнятих документів установленим вимогам здійснення їх реєстрації у спеціальному журналі

 

Посадова особа територіального підрозділу ДМС

 

Територіальний підрозділ ДМС, а

 

У день звернення

5

У разі отримання попереднього паспорта громадянина України в іншому територіальному підрозділі надсилається відповідний запит

 

Посадова особа територіального підрозділу ДМС

Територіальний підрозділ ДМС

Протягом двох робочих днів

6

Здійснення необхідних перевірок

Посадова особа територіального підрозділу ДМС

Територіальний підрозділ ДМС

Протягом 30 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів (у деяких випадках 60)

 

7

Складання висновку за заявою про втрату паспорта громадянина України

Посадова особа територіального підрозділу ДМС

Територіальний підрозділ ДМС

Протягом 30 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів (у деяких випадках 60)

 

8

Прийняття рішення щодо оформлення та видачі паспорта громадянина України

Посадова особа територіального підрозділу ДМС

Територіальний підрозділ ДМС

Протягом 30 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів (у деяких випадках 60)

 

9

Оформлення паспорта громадянина України

Посадова особа територіального підрозділу ДМС

Територіальний підрозділ ДМС

Не пізніше 30 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів(у деяких випадках 60)*

 

10

Передача у приміщенні територіального підрозділу ДМС за актом прийому-передачі  оформленого паспорта представнику центра надання адміністративних послуг (у разі його оформлення через центр надання адміністративних послуг)

Посадова особа територіального підрозділу ДМС

Територіальний підрозділ ДМС

Не пізніше 30 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів

11

Видача паспорта громадянина України

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

Не пізніше 30 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів (у деяких випадках 60)

12

Оскарження

У встановленому

порядку

 

 

* Під час прийому заяв про оформлення і видачу паспорта громадянина України замість втраченого заявник інформується про необхідність проходження процедури встановлення особи у разі, якщо в результаті перевірок за його заявою не буде встановлено особу

   Процедуру встановлення особи здійснюється виключно працівниками територіального підрозділу ДМС

Строк розгляду заяви про видачу паспорта замість втраченого або викраденого може бути продовжено не більше ніж на 1 місяць, якщо виникне необхідність проведення додаткової перевірки або несвоєчасного надходження відповідей на запити

 

Додаток 5  до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

 

ІН Ф О РМ А Ц І Й Н А КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

ВКЛЕЮВАННЯ ДО ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ФОТОКАРТКИ ПРИ ДОСЯГНЕННІ 25- І 45-РІЧНОГО ВІКУ

(назва адміністративної послуги)

Червоноармійський районний сектор управління державної міграційної служби

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб єкта надання адміністративної послуги

 

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)ДМС; центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг Червоноармійської  районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

 центру надання адміністративної послуги

12000,  вул. Леніна,123, смт. Червоноармійськ, Житомирської  обл.,

каб. 105.

2.

Інформація щодо режиму роботи: територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги

Понеділок, середа, п»ятниця з 8.00. до 15.00 год.

вівторок, четвер  з 8.00. до 20.00 год.

субота з 8.00 до 15.00 год.

без перерви на обід

вихідний день – неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги

Телефон/факс (04131)32213

E-mail www.cher_centr@ukr.net

http://cher-arm.org.ua - офіційний веб-сайт Червоноармійської районної державної адміністрації та районної ради, розділ «Центр надання адміністративних послуг»

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

п. 8 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою ВРУ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 № 2503-ХІІ.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС «Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України» від 13.04.2012 № 320.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Досягнення громадянином  25- і 45 – річного віку

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

  - 2 фотокартки розміром 3,5 х 4,5см;

  - паспорт громадянина України.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник по досягненню відповідного віку протягом місяця для одержання адміністративної послуги звертається до територіального підрозділу ДМС відповідно до місця проживання, а після утворення центрів надання адміністративних послуг – до центру відповідно до місця проживання

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Плата не стягується

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких  стягується плата

 

11.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу


 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше 5 робочих днів з дати подання заявником усіх необхідних документів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність одного з документів,  необхідних для отримання адміністративної послуги.

 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача паспорта громадянина України із вклеєною фотокарткою.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернутися до територіального підрозділу ДМС відповідно до місця проживання, а після утворення центрів надання адміністративних послуг – до центру відповідно до місця проживання

16.

Примітка

За проживання за недійсним паспортом до громадянина застосовуються заходи адміністративного впливу відповідно до статті 197 КУпАП (санкція –  попередження або накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Додаток 6  до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

 

ТЕХНОЛОГІЧН Н А КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

ВКЛЕЮВАННЯ  ДО ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ФОТОКАРТКИ ПРИ ДОСЯГЕННІ ГРОМАДЯНИНОМ 25- І 45-РІЧНОГО ВІКУ

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи

 

Строк виконання

етапів (днів)

1

Прийом документів, що подаються заявником для вклеювання фотокартки*

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день звернення громадянина

2

Передача за актом-прийому передачі паспорта та фотокарток до територіального підрозділу ДМС

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

У день звернення громадянина

3

Перевірка тотожності особи, вклеювання фотокартки в паспорт  та вчинення відповідного підпису у паспорті громадянина України

 

Посадова особа територіального підрозділу ДМС

Територіальний підрозділ ДМС

Протягом 5 робочих днів з дня прийому документів

4

Реєстрація у Журналі обліку вклеювання фотокарток у паспорт громадянина України

 

Посадова особа територіального підрозділу ДМС

Територіальний підрозділ ДМС

Протягом 5обочих днів з дня прийому документів

5

Передача у приміщенні територіального підрозділу ДМС за актом прийому-передачі  оформленого паспорта представнику центра надання адміністративних послуг (у разі його оформлення через центр надання адміністративних послуг)

Посадова особа територіального підрозділу ДМС

Територіальний підрозділ ДМС

Протягом 5 робочих днів з дня прийому документів

6

Видача паспорта громадянина України

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

Не пізніше 5 днів з дня звернення громадянина

7

Оскарження

У встановленому

порядку

 

 

Додаток 7  до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

ІН Ф О РМ А Ц І Й Н А КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ

                                           (назва адміністративної послуги)

Червоноармійський районний сектор управління державної міграційної служби

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

Інформація про суб єкта надання адміністративної послуги

 

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)ДМС; центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг Червоноармійської  районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

 центру надання адміністративної послуги

12000,  вул. Леніна,123, смт. Червоноармійськ, Житомирської  обл.,

каб. 105.

2.

Інформація щодо режиму роботи: територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги

Понеділок, середа, п»ятниця з 8.00. до 15.00 год.

вівторок, четвер  з 8.00. до 20.00 год.

субота з 8.00 до 15.00 год.

без перерви на обід

вихідний день – неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги

Телефон/факс (04131)32213

E-mail www.cher_centr@ukr.net

http://cher-arm.org.ua - офіційний веб-сайт Червоноармійської районної державної адміністрації та районної ради, розділ «Центр надання адміністративних послуг»

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних документів» від 22.11.2012 № 1077.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява особи або її законного представника.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Письмова заява;

Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;

квитанція про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;

талон зняття з реєстрації (у разі зміни місця проживання в межах України). Талон зняття з реєстрації не подається у разі оформлення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання;

документи, що підтверджують право на проживання в житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації;

військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подачі заяви законним представником додатково подаються:

Документ, що посвідчує особу законного представника;

Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

згода інших законних представників (у разі наявності).

Реєстрація    місця    проживання    новонародженої    дитини здійснюється  також  на  підставі направлених органами соціального захисту  населення даних, що зазначив законний представник, з яким постійно  проживає  дитина,  у  заяві про призначення допомоги при народженні дитини.

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги з оформлення реєстрації місця проживання/перебування звертається до територіального підрозділу ДМС відповідно до місця проживання, а після утворення центрів надання адміністративних послуг – до центру відповідно до місця проживання.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна.

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких  стягується плата

П.п. а) п. 6 М ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 № 7-93.

11.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

Державне мито – 0,85 грн. (0,05 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

Реєстрація місця проживання/перебування здійснюється в день подання особою документів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність одного з документів,  необхідних для отримання адміністративної послуги.

 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Реєстрація місця проживання/перебування особи.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернення до територіального підрозділу ДМС відповідно до місця проживання, а після утворення центрів надання адміністративних послуг – до центру відповідно до місця проживання.

16.

Примітка

У разі звернення особи для реєстрації місця проживання більше, чим через 10 днів після прибуття до нового місця проживання, до неї за застосовуються заходи адміністративного впливу відповідно до статті 197 КУпАП (санкція –  попередження або накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Додаток 8  до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

 

ТЕХНОЛОГІЧНА К А Р Т К А АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ / ПЕРЕБУВАННЯ

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи

Строк виконання

етапів (днів)

1

Прийом документів, що подаються заявником або його законним представником для оформлення реєстрації місця проживання/перебування

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

2

Перевірка належності паспортного документа особі, правильності заповнення заяви та наявності документів, необхідних для реєстрації місця проживання/перебування

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

3

Реєстрація заяви про реєстрацію місця перебування  в журналі обліку заяв про реєстрацію місця проживання/перебування особи

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

4

Заповнення облікових документів, необхідних для реєстрації місця проживання/перебування

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

5

Передача за актом прийому-передачі заяви, документів, необхідних для реєстрації місця проживання/перебування та  оформлених облікових документів, до територіального підрозділу (у разі подачі заяви до центру надання адміністративних послуг)

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

6

Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування до паспортного документа шляхом проставляння штампа

працівник територіального підрозділу ДМС

Територіальний підрозділ ДМС

У день подання заявником необхідних документів

7

Передача за актом прийому-передачі у приміщенні територіального підрозділу ДМС паспортного документа  до центру надання адміністративних послуг (у разі подачі заяви до центру надання адміністративних послуг)

Працівник територіального підрозділу ДМС

Територіальний підрозділ ДМС

У день подання заявником необхідних документів

8

Повернення особі паспортного документа та інших документів, що подавалися для реєстрації місця проживання/перебування

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

9.

Оскарження

У встановленому

порядку

 

Додаток 9  до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

 

ІН Ф О РМ А Ц І Й Н А КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

                                  (назва адміністративної послуги)

Червоноармійський районний сектор управління державної еміграційної служби

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб єкта надання адміністративної послуги

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)ДМС; центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг Червоноармійської  районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

 центру надання адміністративної послуги

12000,  вул. Леніна,123, смт. Червоноармійськ, Житомирської  обл.,

каб. 105.

2.

Інформація щодо режиму роботи: територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги

Понеділок, середа, п»ятниця з 8.00. до 15.00 год.

вівторок, четвер  з 8.00. до 20.00 год.

субота з 8.00 до 15.00 год.

без перерви на обід

вихідний день – неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги

Телефон/факс (04131)32213

E-mail www.cher_centr@ukr.net

http://cher-arm.org.ua - офіційний веб-сайт Червоноармійської районної державної адміністрації та районної ради, розділ «Центр надання адміністративних послуг»

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 .

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV.

5 .

Акти Кабінету Міністрів України

 

6 .

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних документів» від 22.11.2012 № 1077.

7 .

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

8 .

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява особи або її законного представника

9 .

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Письмова заява;

судове рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

свідоцтво про смерть;

паспорт або паспортний документ, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

інших документів, які свідчать про припинення :

 • підстав перебування на території України іноземців та осіб без громадянства;
 • підстав для проживання або перебування особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту;
 • підстав на право користування житловим приміщенням.

Разом із заявою особа подає:

документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;

військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подачі заяви законним представником особи додатково подаються:

документ, що посвідчує особу законного представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як  законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

згода інших законних представників (у разі наявності).

 

1 0 .

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особа або її законний представник для одержання адміністративної послуги з оформлення зняття з реєстрації звертається до територіального підрозділу ДМС відповідно до місця проживання, а після утворення центрів надання адміністративних послуг – до центру відповідно до місця проживання.

1 1 .

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Плата не стягується

 

У разі платності:

 

1 1 .1

Нормативно-правові акти, на підставі яких  стягується плата

 

1 1 .2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу


 

1 1 .3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

1 2 .

Строк надання адміністративної послуги

Зняття з реєстрація місця проживання здійснюється в день подання особою документів.

1 3 .

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність одного з документів,  необхідних для отримання адміністративної послуги.

 

1 4 .

Результат надання адміністративної послуги

Зняття з реєстрації місця проживання особи.

1 5 .

Способи отримання відповіді (результату)

Звернутися до територіального підрозділу ДМС відповідно до місця проживання, а після утворення центрів надання адміністративних послуг – до центру відповідно до місця проживання.

1 6 .

Примітка

 

Додаток 10  до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

 

ТЕХНОЛОГІЧНА К А Р Т К А АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи

 

Строк виконання

етапів (днів)

1

Прийом документів, що подаються заявником або його законним представником для оформлення зняття з реєстрації місця проживання

 

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

2

Перевірка правильності заповнення заяви та наявності документів, необхідних для зняття з реєстрації місця проживання

 

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

3

Реєстрація заяви про зняття з реєстрації місця проживання  в журналі обліку заяв про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання місця проживання/перебування особи

 

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

4

Заповнення облікових документів, необхідних для зняття з реєстрації місця проживання

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

5

Передача за актом прийому-передачі заяви, документів, необхідних для зняття з реєстрації місця проживання та  оформлених облікових документів до територіального підрозділу (у разі подачі заяви до центру надання адміністративних послуг)

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

6

Внесення відомостей про зняття з реєстрації місця проживання до паспортного документа шляхом проставляння штампа

 

Працівник територіального підрозділу ДМС

Територіальний підрозділ ДМС

У день подання заявником необхідних документів

7

Передача за актом прийому-передачі у приміщенні територіального підрозділу ДМС  паспортного документа  та талона зняття з реєстрації до центру надання адміністративних послуг (у разі подачі заяви до центру надання адміністративних послуг)

Працівник територіального підрозділу ДМС

Територіальний підрозділ ДМС

У день подання заявником необхідних документів

8

Повернення особі паспортного документа та талона зняття з реєстрації місця проживання

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

9

Оскарження

 

У встановленому

порядку

 

Додаток 11  до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

 

ІН Ф О РМ А Ц І Й Н А КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА ПРОЇЗНОГО ДОКУМЕНТУ ДИТИНИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН

(назва адміністративної послуги)

Червоноармійський районний сектор управління державної еміграційної служби

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

 

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)ДМС; центру надання адміністративної послуги (після законодавчого врегулювання)

Центр надання адміністративних послуг Червоноармійської  районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

 центру надання адміністративної послуги (після законодавчого врегулювання)

12000,  вул. Леніна,123, смт. Червоноармійськ, Житомирської  обл.,

каб. 105.

2.

Інформація щодо режиму роботи: територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги (після законодавчого врегулювання)

Понеділок, середа, п»ятниця з 8.00. до 15.00 год.

вівторок, четвер  з 8.00. до 20.00 год.

субота з 8.00 до 15.00 год.

без перерви на обід

вихідний день – неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги (після законодавчого врегулювання)

Телефон/факс (04131)32213

E-mail www.cher_centr@ukr.net

http://cher-arm.org.ua - офіційний веб-сайт Червоноармійської районної державної адміністрації та районної ради, розділ «Центр надання адміністративних послуг»

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

4.

Закони України

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” від 21.01.1994 № 3857

5.

Укази Президента України

Положення про проїзний документ дитини, затверджене Указом Президента України від 07.09.1994 № 503

6.

Акти Кабінету Міністрів України

Правила оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.1995 № 231

7.

Акти центральних органів виконавчої влади

Порядок провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, затверджений наказом МВС від 21.12.2004 № 1603

 

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Відсутні

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява громадянина України

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

заява-анкета встановленого зразка;

нотаріально засвідчене клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей;

паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років) (після прийняття документів повертається);

 квитанції про оплату передбачених законодавством платежів.

  10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до територіального органу (підрозділу) ДМС незалежно від місця реєстрації, а після утворення центрів надання адміністративних послуг – до відповідного центру

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна

 

У разі платності:

 

 

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких  стягується плата

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг» від 26.10.2011 № 1098;

Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання” від 04.06.2007 № 795

 

11.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги - 30,35 грн.,  у разі надання послуги у строк до 10 днів – 60,70 грн.

 
Вартість бланка –  визначається з урахуванням витрат, пов’язаних з придбанням бланкової продукції

 

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше  30 календарних днів, у разі термінового надання послуги - 10 робочих днів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Громадянину (у разі досягнення 14-річного віку) може бути тимчасово відмовлено у разі, коли:

1) діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання, - до виконання зобов'язань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, чи забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

2) стосовно нього в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;

3) він засуджений за вчинення кримінального правопорушення, - до відбуття покарання або звільнення

4) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань;

5) він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості, - до з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей; 

6) щодо нього подано цивільний позов до суду, - до закінчення провадження у справі;

7) він перебуває під адміністративним наглядом органів внутрішніх справ, - до припинення нагляду.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача проїзного документа дитини для виїзду за кордон

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернутися до:

територіального органу(підрозділу) ДМС;

а після утворення центрів надання адміністративних послуг – до відповідного центру

16.

Примітка

 

Додаток 12  до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

 

ТЕХНОЛОГІЧНА К А Р Т К А АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА ПРОЇЗНОГО ДОКУМЕНТУ ДИТИНИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН

№ п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи

Строк виконання етапів

(днів)

1.

Прийом документів, що подаються заявником для оформлення та видачі проїзного документа дитини для виїзду за кордон

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний орган (підрозділ) ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -центр надання адміністративних послуг

У день звернення особи

2.

Перевірка повноти поданих заявником документів

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний орган (підрозділ) ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -центр надання адміністративних послуг

У день звернення особи

3.

Передача за актом прийому-передачі до територіального підрозділу ДМС документів, поданих заявником для оформлення та видачі проїзного документа дитини для виїзду за кордон (у разі надання послуги через центр надання адміністративних послуг)

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

У день звернення особи

4.

У разі відповідності прийнятих документів установленим вимогам здійснення їх реєстрації у журналі обліку

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС

Територіальний орган (підрозділ) ДМС

У день звернення особи

5.

Розгляд заяви

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС

Територіальний орган (підрозділ) ДМС

не пізніше 30 календарних днів з дати подання заявником необхідних документів (дострокове – 10 робочих днів)

7.

Прийняття рішення щодо оформлення та видачі проїзного документа дитини для виїзду за кордон чи обґрунтованої тимчасової відмови у його видачі

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС

 

Територіальний орган (підрозділ) ДМС

не пізніше 30 календарних днів з дати подання заявником необхідних документів (дострокове – 10 робочих днів)

8.

Оформлення проїзного документа дитини для виїзду за кордон

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС

Територіальний орган (підрозділ) ДМС

не пізніше 30 календарних днів з дати подання заявником необхідних документів (дострокове – 10 робочих днів)

9

Передача за актом прийому-передачі у приміщенні територіального підрозділу ДМС оформленого поїзного документа дитини для виїзду за кордон та документів представнику центра надання адміністративних послуг (у разі його оформлення через центр надання адміністративних послуг)

Посадова особа територіального підрозділу ДМС

Територіальний підрозділ ДМС

не пізніше 30 календарних днів з дати подання заявником необхідних документів (дострокове – 10 робочих днів)

10

Видача проїзного документа дитини для виїзду за кордон

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –

адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

не пізніше 30 календарних днів з дати подання заявником необхідних документів (дострокове – 10 робочих днів)

11

Оскарження

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» відмова в оформленні і видачі паспорта може бути оскаржена громадянином до суду.

Додаток 13  до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

 

ІН Ф О РМ А Ц І Й Н А КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА АБО ОБМІН ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН

(назва адміністративної ослуги)

Червоноармійський районний сектор управління державної еміграційної служби

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

Інформація про суб єкта надання адміністративної послуги

 

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)ДМС; центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг Червоноармійської  районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

 центру надання адміністративної послуги

12000,  вул. Леніна,123, смт. Червоноармійськ, Житомирської  обл.,

каб. 105.

2.

Інформація щодо режиму роботи: територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги

Понеділок, середа, п»ятниця з 8.00. до 15.00 год.

вівторок, четвер  з 8.00. до 20.00 год.

субота з 8.00 до 15.00 год.

без перерви на обід

вихідний день – неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги

Телефон/факс (04131)32213

E-mail www.cher_centr@ukr.net

http://cher-arm.org.ua - офіційний веб-сайт Червоноармійської районної державної адміністрації та районної ради, розділ «Центр надання адміністративних послуг»

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

4.

Закони України

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 № 3857-XII

Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон, затверджене Постановою Верховної Ради України від 23.02.2007 № 719-V

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Правила оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. № 231

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Порядок провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, затверджений наказом МВС від 21.12.2004 № 1603

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Відсутні

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява громадянина України

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

заява-анкета встановленого зразка заповнюється:

посадовою особою територіального органу (підрозділу) ДМС; адміністратором центру надання адміністративних послуг (після законодавчого врегулювання);

паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років) (після прийняття документів повертається);

копія документа про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органами державної податкової служби,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи;

квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати.

квитанції про оплату інших передбачених законодавством платежів.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається

до територіального органу (підрозділу) ДМС незалежно від місця реєстрації, а після утворення центрів надання адміністративних послуг – до центру (після законодавчого врегулювання)

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких  стягується плата

Декрет Кабінету Міністрів України  «Про державне мито» від 21.01.1993 №  7

Постанова Кабінету Міністрів України  «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг» від 26.10.2011 № 1098

Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання” від 04.06.2007 № 795

11.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

Державне мито – 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Розмір плати за надання послуги - 87,15 грн.
Вартість бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон (визначається з урахуванням витрат, пов’язаних з придбанням відповідної продукції, у тому числі вартості персоналізації)

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше 20 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Громадянину може бути тимчасово відмовлено у разі, коли:

1) він обізнаний з відомостями, що становлять державну таємницю, - до закінчення строку, встановленого Законом України "Про державну таємницю" (у разі виїзду за кордон на постійне проживання);

2) діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання, - до виконання зобов'язань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, чи забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

3) стосовно нього в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;

4) він засуджений за вчинення кримінального правопорушення, - до відбуття покарання або звільнення

5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань;

6) він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості, - до з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей;

7) щодо нього подано цивільний позов до суду, - до закінчення провадження у справі;

8) він перебуває під адміністративним наглядом органів внутрішніх справ, - до припинення нагляду.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернутися до територіального органу (підрозділу) ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг – до центру (після законодавчого врегулювання).

16.

Примітка

 

Додаток 14  до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

 

ТЕХНОЛОГІЧ Н А КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

 

ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА АБО ОБМІН ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН

 

 

№ п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи

Строк виконання етапів

(днів)

1.

Прийом документів, що подаються заявником для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (у разі надання послуги через центр надання адміністративних послуг після законодавчого врегулювання)

Територіальний орган (підрозділ) ДМС;

а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр (після законодавчого врегулювання)

У день звернення особи

2.

Перевірка повноти поданих заявником документів

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (у разі надання послуги через центр надання адміністративних послуг після законодавчого врегулювання)

Територіальний орган (підрозділ) ДМС;

а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр (після законодавчого врегулювання)

У день звернення особи

3.

Внесення персональних даних заявника, в тому числі його фотозображення, та відомостей про надані документи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           до бази даних для оформлення анкети отримувача паспорта

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (у разі надання послуги через центр надання адміністративних послуг після законодавчого врегулювання)

Територіальний орган (підрозділ) ДМС;

а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр (після законодавчого врегулювання)

 

У день звернення особи

4.

Передача за актом прийому-передачі до територіального підрозділу ДМС документів, поданих заявником для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у разі надання послуги через центр надання адміністративних послуг після законодавчого врегулювання)

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (після законодавчого врегулювання)

Центр надання адміністративних послуг (після законодавчого врегулювання)

У день звернення особи

5.

У разі відповідності прийнятих документів установленим вимогам здійснення їх реєстрації у журналі обліку

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС

Територіальний орган (підрозділ) ДМС

У день звернення особи

6.

Розгляд заяви

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС

Територіальний орган (підрозділ) ДМС

Протягом 14 робочих днів з дня подання заявником необхідних документів

7.

Прийняття рішення щодо оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон чи обґрунтованої тимчасової відмови у його видачі

 

 

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС

Територіальний орган (підрозділ) ДМС

Не пізніше 14 робочих днів з дня подання заявником необхідних документів

 

8.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС

Територіальний орган (підрозділ) ДМС

не пізніше 17 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів

 

9.

Передача за актом прийому-передачі у приміщення територіального органу (підрозділу) ДМС паспорта громадянина України для виїзду за кордон та документів, поданих заявником для оформлення та видачі паспорта (у разі надання послуги через центр надання адміністративних послуг після законодавчого врегулювання)

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС

Територіальний орган (підрозділ) ДМС

не пізніше 18 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів

 

10.

Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (у разі надання послуги через центр надання адміністративних послуг після законодавчого врегулювання)

Територіальний орган (підрозділ) ДМС;

а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр (після законодавчого врегулювання)

 

Не пізніше 20 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів

11.

Оскарження

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» відмова в оформленні і видачі паспорта може бути оскаржена громадянином до суду

 

Додаток 15  до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

 

ІН Ф О РМ А Ц І Й Н А КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА ДОЗВОЛУ ДЛЯ ВИЇЗДУ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ЗА КОРДОН НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ

(назва адміністративної ослуги)

Червоноармійський районний сектор управління державної еміграційної служби

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

Інформація про суб єкта надання адміністративної послуги

 

Найменування територіального органу (підрозділу)ДМС,  в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг Червоноармійської  районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження територіального органу (підрозділу) ДМС

12000,  вул. Леніна,123, смт. Червоноармійськ, Житомирської  обл.,

каб. 105.

2.

Інформація щодо режиму роботи територіального органу (підрозділу) ДМС

Понеділок, середа, п»ятниця з 8.00. до 15.00 год.

вівторок, четвер  з 8.00. до 20.00 год.

субота з 8.00 до 15.00 год.

без перерви на обід

вихідний день – неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт територіального органу (підрозділу) ДМС

Телефон/факс (04131)32213

E-mail www.cher_centr@ukr.net

http://cher-arm.org.ua - офіційний веб-сайт Червоноармійської районної державної адміністрації та районної ради, розділ «Центр надання адміністративних послуг»

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 № 3857-XII

Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон, затверджене Постановою Верховної Ради України від 23.02.2007 № 719-V

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Правила оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. № 231

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Порядок провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, затверджений наказом МВС від 21.12.2004 № 1603

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Відсутні

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява громадянина України

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява-анкета встановленого зразка (заповнюється посадовою особою територіального органу (підрозділу) ДМС (у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон);

паспорт громадянина України (після прийняття документів повертається);

копія документа про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органами державної податкової служби,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи;

квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати;

квитанції про оплату інших передбачених законодавством платежів;

особи віком від 18 до 25 років, які підлягають призову на строкову військову службу, разом із заявою про оформлення паспорта подають довідку відповідного військового комісаріату щодо можливості виїзду з України – якщо законодавством не передбачено інше;

 

свідоцтво про народження та його копія  (для  дітей  до  18-річного віку);

 

     довідка про сплату податку з доходів фізичних осіб  платником податку  -  резидентом,  який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, або про відсутність податкових зобов'язань;

 

     засвідчені в  установленому  порядку   заяви   батьків,   які

залишаються  в  Україні  (або  копія  рішення суду про позбавлення батьківських прав  чи  визнання  їх  безвісно  відсутніми),  а  за наявності  неповнолітніх дітей,  які залишаються в Україні,  також від їх законних представників - про відсутність у них  вимог  щодо стягнення  аліментних  платежів  або  засвідчена  в  установленому порядку  копія  постанови  державного  виконавця  про   закінчення виконавчого  провадження,  якщо стягнення аліментів проводилося за рішенням суду.  У разі  смерті  зазначених  осіб  подаються  копії відповідних  свідоцтв органу реєстрації   актів  цивільного стану. У разі неможливості подати свідоцтво про смерть батьків чи рішення суду про визнання їх безвісно відсутніми заявники   віком    понад 65 років  подають  засвідчені  в  установленому  порядку  заяви  з мотивованим викладенням причин.  Названі у цьому абзаці  документи не  подаються  у разі виїзду до держав,  з якими Україною укладено договори  про  правову   допомогу   у   цивільних,   сімейних   та кримінальних справах;

 

     у разі виїзду  дітей  з  одним  із  батьків  -  засвідчена  в

установленому порядку заява другого з батьків,  який залишається в Україні, про відсутність неврегульованих аліментних зобов'язань;

 

     паспорт громадянина  України  з  відміткою   про   зняття   з

реєстраційного  обліку  (подається  у  разі  прийняття позитивного рішення);

 

     у разі виїзду з України на постійне  проживання  дітей  віком

від  14  до  18 років - їх згода,  оформлена письмово і засвідчена нотаріально;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон (у разі наявності).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до територіального підрозділу ДМС за місцем проживання

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких  стягується плата

Постанова Кабінету Міністрів України  «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг» від 26.10.2011 № 1098

Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання” від 04.06.2007 № 795

11.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги – 195, 31 грн.
(У разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон стягується державне мито та інші передбачені законодавством платежі за оформлення та видачу зазначеного документа).

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

     Заяви розглядаються протягом не більш як трьох  місяців  з  дня  подання заявником необхідних документів.  

     У разі  виїзду  на  постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина  України  - у строк до 10 робочих днів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Громадянину може бути тимчасово відмовлено у разі, коли:

1) він обізнаний з відомостями, що становлять державну таємницю, - до закінчення строку, встановленого Законом України "Про державну таємницю" ;

2) діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання, - до виконання зобов'язань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, чи забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

3) стосовно нього в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;

4) він засуджений за вчинення кримінального правопорушення, - до відбуття покарання або звільнення

5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань;

6) він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості, - до з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей;

7) він підлягає призову на строкову військову службу, - до вирішення питання про відстрочку від призову ( якщо законодавством не передбачено інше);

8) щодо нього подано цивільний позов до суду, - до закінчення провадження у справі;

9) він перебуває під адміністративним наглядом органів внутрішніх справ, - до припинення нагляду.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Оформлення та видача дозволу для виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС

16.

Примітка

 

Додаток 16  до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

 

ТЕХНОЛОГІЧНА К А Р Т К А АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА ДОЗВОЛУ ДЛЯ ВИЇЗДУ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ЗА КОРДОН НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ

№ п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи

Строк виконання етапів

(днів)

1.

Прийом документів, що подаються заявником для оформлення та видачі дозволу для виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання

Посадова особа територіального підрозділу ДМС

 

Територіальний підрозділ ДМС

У день звернення особи

2.

Перевірка повноти поданих заявником документів

Посадова особа територіального підрозділу ДМС

 

Територіальний підрозділ ДМС

У день звернення особи

3.

Внесення персональних даних заявника, в тому числі його фотозображення, та відомостей про надані документи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           до бази даних для оформлення анкети отримувача паспорта (у разі одночасного оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон)

Посадова особа територіального підрозділу ДМС

 

Територіальний підрозділ ДМС

 

У день звернення особи

4.

У разі відповідності прийнятих документів установленим вимогам здійснення їх реєстрації у журналі обліку

Посадова особа територіального підрозділу ДМС

 

Територіальний підрозділ ДМС

 

У день звернення особи

5.

Передача до територіального органу ДМС документів, поданих заявником для оформлення та видачі дозволу для виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання (у разі прийому документів у територіальному підрозділі)

 

Посадова особа територіального підрозділу ДМС

 

Підрозділ територіального підрозділу ДМС

Не більше 5 робочих днів з дня подання заявником необхідних документів

 

 

6.

Розгляд заяви

Посадова особа територіального органу ДМС

Територіальний орган  ДМС

Не більше 3 місяців з дня подання заявником необхідних документів.

У разі  виїзду  на  постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина  України  - у строк до 10 робочих днів.

 

 

7.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у разі необхідності)

Посадова особа територіального органу ДМС

Територіальний орган ДМС

не пізніше  20 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів

У разі  виїзду  на  постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина  України  - у строк до 10 робочих днів.

 

8.

Оформлення дозволу для виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання (у

паспорті громадянина України для виїзду за кордон робиться   відповідний  запис  із

зазначенням держави виїзду)

Посадова особа територіального органу ДМС

Територіальний орган ДМС

Не більше 3 місяців з дня подання заявником необхідних документів.

У разі  виїзду  на  постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина  України  - у строк до 10 робочих днів.

 

9.

Оскарження

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» відмова в оформленні і видачі паспорта може бути оскаржена громадянином до суду.

Додаток 17  до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

 

ІН Ф О РМ А Ц І Й Н А КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

ДОСТРОКОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА АБО ОБМІН ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН

(назва адміністративної послуги)

Червоноармійський районний сектор управління державної еміграційної служби

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб єкта надання адміністративної послуги

 

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)ДМС; центру надання адміністративної послуги (після законодавчого врегулювання)

Центр надання адміністративних послуг Червоноармійської  районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

 центру надання адміністративної послуги (після законодавчого врегулювання)

12000,  вул. Леніна,123, смт. Червоноармійськ, Житомирської  обл.,

каб. 105.

2.

Інформація щодо режиму роботи: територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги (після законодавчого врегулювання)

Понеділок, середа, п»ятниця з 8.00. до 15.00 год.

вівторок, четвер  з 8.00. до 20.00 год.

субота з 8.00 до 15.00 год.

без перерви на обід

вихідний день – неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги (після законодавчого врегулювання)

Телефон/факс (04131)32213

E-mail www.cher_centr@ukr.net

http://cher-arm.org.ua - офіційний веб-сайт Червоноармійської районної державної адміністрації та районної ради, розділ «Центр надання адміністративних послуг»

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 № 3857-XII

Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон, затверджене Постановою Верховної Ради України від 23.02.2007 № 719-V

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Правила оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. № 231

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Порядок провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, затверджений наказом МВС від 21.12.2004 № 1603

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Відсутні

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява громадянина України

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

заява-анкета встановленого зразка (заповнюється:

посадовою особою територіального органу (підрозділу) ДМС; адміністратором центру надання адміністративних послуг (після законодавчого врегулювання);

паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років) (після прийняття документів повертається);

копія документа про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органами державної податкової служби,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи;

квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати.

квитанції про оплату інших передбачених законодавством платежів.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до територіального органу (підрозділу) ДМС незалежно від місця реєстрації, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -  до відповідного центру (після законодавчого врегулювання)

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких  стягується плата

Декрет Кабінету Міністрів України  «Про державне мито» від 21.01.1993 №  7

Постанова Кабінету Міністрів України  «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг» від 26.10.2011 № 1098

Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання” від 04.06.2007 № 795

11.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

Державне мито – 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Розмір плати за надання послуги -174,30 грн.
Вартість бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон (визначається з урахуванням витрат, пов’язаних з придбанням відповідної продукції, у тому числі вартості персоналізації)

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше 7 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Громадянину може бути тимчасово відмовлено у разі, коли:

1) він обізнаний з відомостями, що становлять державну таємницю, - до закінчення строку, встановленого Законом України "Про державну таємницю" (у разі виїзду за кордон на постійне проживання);

2) діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання, - до виконання зобов'язань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, чи забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

3) стосовно нього в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;

4) він засуджений за вчинення кримінального правопорушення, - до відбуття покарання або звільнення

5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань;

6) він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості, - до з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей;

7) щодо нього подано цивільний позов до суду, - до закінчення провадження у справі;

8) він перебуває під адміністративним наглядом органів внутрішніх справ, - до припинення нагляду.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернутися до територіального органу(підрозділу) ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг – до відповідного центру (після законодавчого врегулювання)

16.

Примітка

 

Додаток 18  до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

 

ТЕХНОЛОГІЧ Н А КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

ДОСТРОКОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА АБО ОБМІН ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН

 

№ п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи

Строк виконання етапів

(днів)

1.

Прийом документів, що подаються заявником для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (у разі надання послуги через центр надання адміністративних послуг після законодавчого врегулювання)

Територіальний орган (підрозділ) ДМС;

а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр (після законодавчого врегулювання)

У день звернення особи

2.

Перевірка повноти поданих заявником документів

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (у разі надання послуги через центр надання адміністративних послуг після законодавчого врегулювання)

Територіальний орган (підрозділ) ДМС;

а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр (після законодавчого врегулювання)

У день звернення особи

3.

Внесення персональних даних заявника, в тому числі його фотозображення, та відомостей про надані документи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           до бази даних для оформлення анкети отримувача паспорта

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (у разі надання послуги через центр надання адміністративних послуг після законодавчого врегулювання)

Територіальний орган (підрозділ) ДМС;

а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр (після законодавчого врегулювання)

У день звернення особи

4.

Передача за актом прийому-передачі до територіального підрозділу ДМС документів, поданих заявником для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у разі надання послуги через центр надання адміністративних послуг після законодавчого врегулювання)

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

У день звернення особи

5.

У разі відповідності прийнятих документів установленим вимогам здійснення їх реєстрації у журналі обліку

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС

Територіальний орган (підрозділ) ДМС

 

У день звернення особи

6.

Розгляд заяви

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС

Територіальний орган (підрозділ) ДМС

Протягом 3 робочих днів з дня подання заявником необхідних документів

7.

Прийняття рішення щодо оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон чи обґрунтованої тимчасової відмови у його видачі

 

 

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС

Територіальний орган (підрозділ) ДМС

Не пізніше 3 робочих днів з дня подання заявником необхідних документів

 

8.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС

Територіальний орган (підрозділ) ДМС

не пізніше 7 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів

 

9

Передача у приміщенні територіального підрозділу ДМС за актом прийому-передачі  оформленого паспорта представнику центра надання адміністративних послуг (у разі його оформлення через центр надання адміністративних послуг)

Посадова особа територіального органу (підрозділу) ДМС

Територіальний орган (підрозділ) ДМС

не пізніше 7 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів

 

10

Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Посадова особа територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг –адміністратор центру надання адміністративних послуг

Територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -центр надання адміністративних послуг

не пізніше 7 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів

 

11

Оскарження

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» відмова в оформленні і видачі паспорта може бути оскаржена громадянином до суду.

Додаток 19  до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

 

ІН Ф О РМ А Ц І Й Н А КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

«ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ»

 (назва адміністративної послуги)

Червоноармійський районний сектор управління державної еміграційної служби

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб єкта надання адміністративної послуги

Найменування територіального підрозділу ДМС,  центру надання адміністративних послуг, відділення «Укрпошти», в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг Червоноармійської  районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження територіального підрозділу ДМС, центру надання адміністративних послуг або відділення «Укрпошти»

12000,  вул. Леніна,123, смт. Червоноармійськ, Житомирської  обл.,

каб. 105.

2.

Інформація щодо режиму роботи територіального підрозділу ДМС, центру надання адміністративних послуг або відділення «Укрпошти»

Понеділок, середа, п»ятниця з 8.00. до 15.00 год.

вівторок, четвер  з 8.00. до 20.00 год.

субота з 8.00 до 15.00 год.

без перерви на обід

вихідний день – неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт територіального підрозділу ДМС, центру надання адміністративних послуг або відділення «Укрпошти»

Телефон/факс (04131)32213

E-mail www.cher_centr@ukr.net

http://cher-arm.org.ua - офіційний веб-сайт Червоноармійської районної державної адміністрації та районної ради, розділ «Центр надання адміністративних послуг»

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»  від 11.12.2003 № 1382-ІV (абзац восьмий статті 3)

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС від 22.11.2012 № 1077 «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів» (пункт 8.8. Розділу VIII)

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Відсутні

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Запит особи,  її законного представника, а також іншої особи за умови наявності письмової  згоди особи, щодо якої запитується інформація, на надання інформації про неї.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Запит особи за зразком, наведеним у додатку 21 до Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженого наказом МВС від 22.11.2012 № 1077 (заповнюється самою особою, її законним представником або іншою особою).

Документ,  до  якого внесено відомості про  місце проживання або   місце  перебування особи (паспорт  громадянина  України, тимчасове  посвідчення  громадянина  України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення  особи,  яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи,  якій  надано  тимчасовий  захист, довідка про звернення за захистом  в  Україні), який повертається після прийняття документів. У разі подання запиту 
законним представником додатково подається: документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження законного представника,
іншою особою - письмову  згоду особи, щодо якої запитується інформація, на надання інформації про неї

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

        Для одержання адміністративної послуги особа звертається до територіального органу (підрозділу) ДМС за місцем реєстрації, а після утворення центрів надання адміністративних послуг - до центру надання адміністративних послуг

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга безоплатна у разі надання особі або її законному представнику, третій особі - платна.

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких  стягується плата

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг» від 26.10.2011 № 1098

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та державної міграційної служби, і розміру плати їх надання» від 04.06.2007 № 795, які надаються підрозділами

11.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги – 28, 66 грн.

(видача довідки третім особам про реєстрацію місця проживання та місця перебування фізичних осіб)

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Особі  може бути тимчасово відмовлено у разі, якщо не  надано всі необхідні документи для отримання довідки про реєстрацію місця проживання/місця перебування

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача довідки про реєстрацію місця проживання/місця перебування

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особа отримує довідку в територіальному органі (підрозділі) ДМС за місцем проживання, а після утворення центрів надання адміністративних послуг - в центрі надання адміністративних послуг

16.

Оскарження

В установленому порядку.

Додаток 20  до наказу УДМС України в Житомирській області

08.09.2014 № 131 о/д

 

ТЕХНОЛОГІЧНА К А Р Т К А АДМІНІСТРАТИВНО Ї ПОСЛУГИ

Видача довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи

№ п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи

Строк виконання етапів

(днів)

1.

Прийом документів, що подаються заявником для отримання довідки про реєстрацію місця проживання/

перебування

Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

2.

Перевірка правильності заповнення запиту та повноти поданих заявником документів

Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

3.

Повернення суб’єкту звернення поданих ним документів, у разі якщо вони не відповідають установленим вимогам

Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

 

Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

4.

Передача по акту прийому-передачі до територіального органу (підрозділу) ДМС документів, поданих заявником для отримання довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи (у разі прийому документів у центрі надання адміністративних послуг)

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

центр надання адміністративних послуг

Не більше 1 робочого дня з дня подання заявником необхідних документів

 

 

5.

Здійснення реєстрації запитів у журналі обліку

Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС

 

Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС

 

Не більше 1 робочого дня з дня подання заявником необхідних документів

 

6.

Вивчення запиту на предмет його задоволення

Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС

Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС

 

Не більше 10 робочих днів з дня подання заявником необхідних документів.

 

 

7.

Повернення запиту за актом прийому-передачі у приміщенні територіального органу (підрозділу) ДМС представнику центру адміністративних послуг у разі відсутності підстав для надання довідки про реєстрацію місця проживання/

перебування особи

Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС

 

Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС

 

Не більше 10 робочих днів з дня подання заявником необхідних документів.

 

8.

У разі наявності підстав для видачі довідки здійснюється пошук інформації та оформлюється довідка про реєстрацію місця проживання/

перебування особи

Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС

 

Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС

 

Не більше 20 календарних  днів з дати подання заявником необхідних документів.

9.

Запис у журналі обліку запитів про надання відомостей

Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС

 

Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС

 

В день надання або відправлення довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи

10.

Передача за актом прийому-передачі у приміщенні територіального органу (підрозділу) представнику центру надання адміністративних послуг  довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи для подальшої видачі заявнику

 (у разі прийому документів у центрі надання адміністративних послуг)

 

Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС

 

Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС

 

Не більше 28 календарних  днів з дати подання заявником необхідних документів.

11.

Видача довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи

Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

Не більше 30 календарних днів з дня подання заявником необхідних документів.

 

12.

Оскарження

В установленому порядку

 

 

 


Цікаві факти
За інформацією відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації станом на 01.09.2017 року у Реєстрі зареєстровано 16823 виборця

Пошук в Інтернеті

Шукати

Прогноз погоди

Статистика
сьогодні:
43
всього:
125748
перегл. сторінки:
723





Веб-портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України

Інтернет-представництво президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада